Anda di halaman 1dari 1

MENUKAR TARIKH HIJRAH

Bagaimanakah cara untuk menukar tarikh Hijriah ke tarikh Mesihi atau sebaliknya ?

Salah satu cara untuk menukar tarikh Hijriah ke tarikh Mesihi adalah dengan mendarab
tarikh Hijriah dengan 2.977. Jumlah yang diperolehi kemudian hendaklah dibahagi
dengan 100. Tarikh Hijriah kemudian ditolak dengan jumlah yang diperolehi dan
kemudian dicampur dengan 621.529.

Contohnya :

Tahun kelahiran si "Faris" adalah pada 1335 Hijriah

=> 1335 x 2.977 = 3974.295

=> 3974.295 / 100 = 39.74295

=> 1335 - 39.74295 = 1295.25705

=> 1295.25705 + 621.529 = 1916.786

Jadi tahun Mesihi bagi kelahiran si "Faris" adalah 1916.

Untuk menukar tarikh Mesihi ke tarikh Hijriah adalah dengan menolak tarikh Mesihi
dengan 622 dan kemudian didarabkan dengan 1.0307 sebelum dicampurkan dengan 0.46.
Sekiranya terdapat angka perpuluhan (sila rujuk contoh), jumlah sebenar tahun Hijriah
hendaklah dimasukkan ke tahun hadapan.

Contohnya :

Tahun kelahiran si "Kitty" adalah pada tahun 1917

=> 1917 - 622 = 1295

=> 1295 x 1.0307 = 1334.7565

=> 1334.7565 + 0.46 = 1335.2165

Jadi tahun Hijriah kelahiran si "Kitty" adalah 1336.