Anda di halaman 1dari 2

;g7 4g~-.

- W-NOE }g`
_j_4 Cg74O) _O>4N p=Og
E1N-E1 /=O1gN4 ^}- =4CO4` _
ElgO E) W-O=4N W-O+^~E
]4u4C ^_g W-O+^
]OE-4LE4C }4N OE:4G` +OUE _
w^O): 4` W-O+^ ]OUE^4C
^__
78. orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israil telah dilaknat (di Dalam Kitab-kitab Zabur dan Injil) melalui lidah
Nabi Daud dan Nabi Isa Ibni Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu
menceroboh.
79. mereka sentiasa tidak berlarang-larangan (sesama sendiri) dari perbuatan mungkar (derhaka dan ceroboh),
Yang mereka lakukan. Demi Sesungguhnya amatlah buruknya apa Yang mereka telah lakukan.


Cg4L- 4NE1 +C@OEe +O+4O W
4~ p4O UE- Oj }g` C^-.
LO+CjOO O4ljOC W CE^) 7OgE-
g7.4NO.- ^@g
38. ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, katanya:" Wahai Tuhanku! kurniakanlah kepadaKu dari
sisiMu zuriat keturunan Yang baik; Sesungguhnya Engkau sentiasa mendengar (menerima) doa permohonan".

^O)4 4~ }E^7 gOgL]
4O-4 +OOg4C O/E_+:4C ')O;
*.) W ]) EuO]- vUO
_1g4N ^@
13. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, semasa ia memberi nasihat kepadanya:" Wahai anak
kesayanganku, janganlah Engkau mempersekutukan Allah (dengan sesuatu Yang lain), Sesungguhnya perbuatan
syirik itu adalah satu kezaliman Yang besar".

^^) E4;4O4N O4^4`- O>4N
g4O4OO- ^O-4
4:^-4 -u-4 p
Og+Ug^4 =}^E;-4 Ogu+g`
E_U4EO4 }=O^e"- W +O^^)
4p~E 4`OU LO_E_ ^_g
72. Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-
ganang (untuk memikulnya), maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya
(kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya); dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan
Yang ada padanya) sanggup memikulnya. (ingatlah) Sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka
melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara Yang tidak patut dikerjakan.

O.- _ RU4- +OE4^4O^ El^O)
E@OuC+-g "EEL- =}g`
geEUe- O) jOO4-
p^O)) )_)4O _O) O4O
jOCjOE^- gOgO4^- ^
1. Alif, Laam, Raa'. ini ialah Kitab (Al-Quran) Kami turunkan Dia kepadamu (Wahai Muhammad), supaya
Engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap-gelita kufur kepada cahaya iman - Dengan izin
Tuhan mereka - ke jalan Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji.

;4 4^uO-OEC 4p-47O^-
@O^g]~-g E_ }g` OgOG` ^_
17. dan Demi sesungguhnya! Kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran, maka
Adakah sesiapa Yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran (daripadanya)?

}74^4 74g)` OE`q 4pONN;4C O)
)OOC^- 4pNON`4C4
NOuO^) 4pOE_uL4C4 ^}4N
@O4^- _ Elj^q4 N-
]O)U^^- ^j
104. dan hendaklah ada di antara kamu satu puak Yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan
(mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat Segala perkara Yang baik, serta melarang daripada Segala
Yang salah (buruk dan keji). dan mereka Yang bersifat demikian ialah orang-orang Yang berjaya.