Anda di halaman 1dari 2

Bismilahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan salam sejahtera

Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah SWT, kerana pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama dalam Majlis Watikah Pelantikan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Sesi 20 !"20 #$ Syukur dipanjatkan kepada %llahi kerana dikesempatan ini juga, kita masih dikurniakan nikmat untuk hidup$ &adirin yang dih'rmati sekalian,
Suatu hari, Imam al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu Imam al-Ghazali bertanya 6 soalan dan salah satunya ialah, Apa yang paling berat di dunia ini!" Ada yang menja#ab baja, besi dan gajah. Semua ja#apan hampir benar, kata Imam al-Ghazali, tapi yang paling berat adalah memegang amanah."

Sesungguhnya jawatan ini satu amanah Allah S$W$T yang seharusnya kami pikul dengan rasa penuh tanggung jawab dan jujur$ (akan-rakan sekalian, tanggungjawab itu bukan hanya wujud apabila anda ada jawatan tetapi tanggungjawab sentiasa akan ada$ Tanggungjawab kami ialah memberikanyang terbaik untuk anda dan tanggungjawab anda pula ialah meny'k'ng penuh segala usaha kami$ )alam memperjuangkan kebajikan anda, sudut yang harus dilihat ialah sejauh mana ke*ahaman siswa pendidik sekalian terhadap peranan utama 'rganisasi yang dikenali sebagai Jawatankuasa Perwakilan Pelajar$ +ungsi utama JPP ialah sebagai medium pengantara di antara siswa pendidik dan pihak pentadbiran$ )alam erti kata lain, JPP berperanan untuk menyampaikan segala permasalahan yang dialami 'leh para siswa pendidik sekalian kepada pihak pentadbiran$ Justeru, kami barisan kepimpinan JPP sesi 20 !"20 # bersedia untuk menggalas amanah yang diberikan dan memberikan k'mitmen yang tinggi

dalam membantu warga %P,-T. untuk menjayakan pr'gram-pr'gram yang diren/anakan bagi membentuk siswa pendidik yang bersi*at h'listik$
$en%apaian peratusan pengundian yang agak tinggi bagi pilihanraya &$$ I$G'(B bg Sesi )*+,-+. kali ini menyaksikan satu komitmen dan harapan besar daripada sis#a pendidik sekalian. Syabas dan tahniah kami u%apkan. /engan tangan anda kami naik ke pentas pada hari ini,maka kepada anda kami akan berbakti. &usteru itu, &$$ telah meran%ang, menyusun dan akan melaksanakan agenda-agenda kebajikan dalam melahirkan mahasis#a pendidik yang benar-benar bermutu dengan memastikan mahasis#a berada di dalam keadaan yang kondusi samada dalam soal 0izikal, mental-rohani, kesihatan dan sebagainya. 'ami akan lakukan sehabis daya kami bagi memberikan anda yang terbaik. (etapi berjaya atau tidak, ia terletak tangan anda. Saya sangat berharap semua #arga I$G'(B dapat memberikan sokongan yang penuh kepada kami. Sebagai %ontoh kalau kami anjurkan program, saya mohon anda semua turun memberikan sokongan. 1ari kita bersama-sama menggembleng tenaga, menaikkan nama I$G'(B ke mata dunia.

Sebelum saya akhiri kata-kata ini, serangkap pantun saya rungkaikan kepada rakan-rakan seperjuangan........ 2ang (uah pahla#an terbilang, Bunuh &ebat kerana raja, &$$ tidak akan hilang, Selagi ahlinya tetap setia. Sekian Assalamualaikum dan salam sejahtera.