Anda di halaman 1dari 2

SK FELDA TENGGAROH 3, MERSING, JOHOR

AMALAN TERBAIK DALAM PENGURUSAN ORGANISASI

 Jawatankuasa yang dikenali sebagai POS ( Pemantau Organisasi Sekolah )


untuk memantau perlaksanaan perancangan strategik.

 Kesungguhan pihak pengurusan

o Mesyuarat pagi yang disertai oleh semua guru pada hari Selasa hingga
Khamis dari pukul 7.45 – 8.00 pagi ( 15 minit ) bagi berbincang dan
menyelesaikan masalah semasa.

o Mewujudkan hubungan baik dengan masyarakat setempat (community


service)

o Sentiasa mengambil bahagian dalam pertandingan kualiti diperingkat


negeri atau negara dimana disetiap pertandingan, pengurusan dapat
mengenalpasti ruang penambahbaikan.

o Penggunaan analisis data ujian dan peperiksaan dalam membuat


keputusan dan mengenalpasti tindakan penambahbaikan dan tindakan
ke arah pencapainan 100% dalam UPSR

o Mendokumentasi aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan

o Terlibat dengan aktiviti bersama staf dan pekerja swasta