Anda di halaman 1dari 41

Nama : Mahadi Bin Taha

No. IC : 830219-14-6155
Kursus : PPG Ambilan Feb 2012 (Pend.Jasmani & Kesihatan)
Pensyarah: Pn.Noor Khaliza Bt. Mohd Khairuddin

KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK (
MTE3102 )
TUGASAN 2
Queen of science oleh Gauss ( 1777-
1855)
Org beranggapan matematik hanyalah
melibatkan nombor dan pengiraan sahaja.
Tetapi sebenarnya ia berperanan besar
dalam kehidupan kita.
Apa itu MATEMATIK?
Matematik adalah pengkaji tentang corak/pola.
Matematik adalah pengkaji tentang
perhubungan dan perkaitan
Matematik adalah suatu
bahasa.
MATEMATIK ADALAH SATU KAJIAN
SENI
MATEMATIK ADALAH BERKAITAN
DENGAN ARITMETIK, ALGEBRA,
TRIGONOMETRI DAN KALKULUS.
MATEMATIK ADALAH SATU CARA
BERFIKIR
MATEMATIK ADALAH ALAT/REKREASI
DALAM KEHIDUPAN HARIAN
Peranan Matematik
Matematik melatih akal supaya berfikir
secara rasional dan logik.
Meningkatkan keupayaan dalam
penyelesian masalah.
ICT
Apakah peranan matematik dalam hidup
anda dari perspektif diri, guru dan
sekolah.
Peranan Dan Kepentingan
Matematik
Peranan Dan Kepentingan
Matematik
Peranan Dan Kepentingan
Matematik
Setiap kerajaan hebat di dunia mengalamkan sistem
matematik yang baik.
Bermula di Mesir Purba dan Babylonia kemudian
berkembang ke Greece.
Terjemahan buku matematik bertukar antara kerajaan2
hebat dunia.


Sejarah Matematik
PERINGKAT PERTAMA ( SEBELUM 400 SM)
PERINGKAT KEDUA ( 400SM 1700 TM)
PERINGKAT KETIGA ( 1700TM 1900 TM)
PERINGKAT KEEMPAT ( 1900TM KINI)
Sejarah Perkembangan Matematik
6 PERINGKAT KRONOLOGI
MATEMATIK
BABYLONIAN EGYPTIAN AND NATIVE
AMERICAN PERIODS ( 3000 BC 601 BC)
Sgt praktikal, digunakan utk pembinaan,
pengukuran, mencatat rekod dan kalendar.
Sistem asas 60
http://ms.wikipedia.org/wiki/Angka_Babylon.
Orang mesir menggunakan sistem heiroglyphics (
berbentuk gambar )
http://ms.wikipedia.org/wiki/Angka_Mesir
Greek, Roman, Chinese Periods
( 600 BC 499 AD )
Ada sistem pernomboran sendiri.
Mempunyai pecahan dan nombor
bukan nisbah exp
Tokoh yg terlibat adalah Euclid and
Archimedes.
Paling utama adalah
penambahbaikan sistem kalendar
yang memasukkan tahun lompat
setiap empat tahun.
Hindu and Arabian Period
( 500 1199)
Tamadun hindu menggunakan simbol
Brahmi iaitu 1,2 ,3..9 adalah signifikan
sebab setiap nombor ada simbol
tersendiri.
Algebra diilhamkan oleh Mohammed ibn
Musa Al khwarizmi dalam bukunya al-jabr
wal muqabala.
Berjaya menyelesaikan persamaan
kuardratik dengan penyelesian dua nilai
terhadap persamaan tersebut.
Transition Period ( 1200 1599)
Tiada banyak yang berlaku hanya penemuan
euclid dalam bukunya Euclids Element yang
diterbitkan pada 1482 dalam bahasa latin.
Antara penemuan Euclid:
1.Apa-apa dua titik boleh dihubungkan dengan
satu garis lurus.
2. Apa-apa tembereng garis lurus boleh
dipanjangkan di dalam satu garis lurus.
3. Satu bulatan boleh dilukis dengan menggunakan
satu garis lurus sebagai jejari dan satu lagi titik
hujung sebagai pusat.
4. Semua sudut serenjang adalah kongruen.


Century of Enlightenment
( 1600 1699)
Segitiga Pascal
Logik
Penaakulan deduktif
Alat mengira
Simbol
Penggunaan titik
perpuluhan
Nombor perdana

Huruf-huruf untuk anu
( unknown)
Teori kebarangkalian
permulaan
Bahagian / rentasan
konik
Early Modern Period
( 1700 1899 )
Boolean algebra
Formal logic
Principia Mathematica
Logical Proof
Probability, calculus
and complex number
Number theory
Connection between
probability and

Calculus and number
theory
Non-euclidean
Geometry
(sistem matriks)
Modern Period ( 1900 now)
Twenty three famous
problem
Analytic number
theory
General theory of
relativity
Algebra
Godels theorem
Game theory
Continuum
Hypothesis

Develepment of
BASIC. Apple inc.
Tokoh Matematik Islam
IBNU SINA IBNU AL HAYTHAM
thabit ibn qurra
AL BIRUNI
Tokoh Matematik Barat
SIFAT MATEMATIK
Mendedahkan pola/ corak tersembunyi yang
membantu manusia mengenal dunia dan persekitaran.
Cth:
Penyelesaian masalah
Penaakulan Logik
Nombor-nombor
Berperanan utama dalam pendidikan sebagai basic
pengenalan kepada teorem dan teori yang akan
digunakan dalam kehidupan seharian.
Cemerlang dalam matematik membolehkan kita
mentafsir masalah dengan lebih baik, mencari
penyelesain yang pelbagai serta memahami informasi
serta teknologi dgn lebih baik.
SIFAT PENYELESAIAN
MASALAH
George Polya menegaskan penyelesaian
diklafisikasikan kepada 4 proses:
1) Memahami masalah ( baca masalah dengan
berhati-hati sekurang-kurangnya dua kali )
2) Merancang kaedah / pelan untuk
menyelesaikan masalah.
3) Melaksanakan kaedah/pelan.
4) Menyemak keputusan ( memastikan keputusan
adalah munasabah )
STRATEGI YANG
DICADANGKAN
1. Menyelesaikan masalah serupa yang lebih
mudah
2. Menjadikan masalah lebih konkrit
3. Meneka dan menyemak.
4. Memecah masalah kepada masalah lebih kecil
5. Mencari pola/corak masalah
6. Melukis gambarajah
7. Menyelesaikan cara terbalik
8. Melakonkan
9. Menukar cara pemikiran
10. Menggunakan persamaan atau formula
SIFAT PENAAKULAN LOGIK
Terbagai dua iaitu induktif dan deduktif.
Induktif
1. Bergerak dari khusus kepada umum.
2. Berdasarkan pemerhatian
3. Membentuk hujah berdasarkan pengalaman dan
menentukan kesimpulan mungkin benar.
Deduktif
1. Berdasarkan peraturan dan prinsip am.
2. Membentuk hujah berdasarkan peraturan atau fakta.
3. Hujah deduktif memberi lengkap tentang kesimpulan,
selama syarat-syarat yang digunakan adalah benar.
SIFAT-SIFAT NOMBOR
Nombor asli atau nombor boleh dibilang
Nombor bulat. 1,2,3..
Nombor intiger . .-2,-1, 0, 1,2
Nombor nisbah ( pecahan )
Nombor bukan nisbah (perpuluhan )
Nombor nyata
Nombor kompleks ( nombor nyata + nombor
khayalan )

Nilai-nilai dalam Matematik
Peraturan bagi membuat keputusan (benar
atau salah, baik atau buruk, harus atau tidak
boleh, penting atau tidak)
Nilai-nilai dalam Matematik
Nilai pendidikan
umum
Nilai pendidikan
matematik
Nilai matematik
Nilai-nilai
Dalam
Matematik
Untuk membentuk
peribadi
Nilai berkait dengan
pengetahuan
matematik
Nilai afektif dalam
matematik
Kewarganegaraan
kreatif, dedikasi,
keyakinan diri
Nilai-nilai Pendidikan Umum
Nilai asas
(agama)
Nilai
sampingan
Nilai asas
(sosial)
Nilai
tambahan
iman
takwa
kepercayaan,
kebenaran,
bijaksana, adil,
telus,
bersyukur
Setia,
tanggungjawab
kerjasama,
berpengetahuan
Memahami
Mengetahui
Melakukan operasi
refleksi
Utk semua/
Sesuai utk individu
tertentu
Nilai-nilai Pendidikan Matematik
Deduktif/induktif
Hafal/konstruktif
Belajar (pasif/aktif)
Apresiasi
Aplikasi
Teori math
Peraturan
Prinsip
Operasi
Rumus
Tujuan
pembelajaran
Kemampuan
pelajar
Kaedah
penyelesaian
masalah
Tingkat
pemahaman
Pendekatan
pembelajaran
math
Nilai-nilai Matematik
rasionalisme empirisisme
kawalan kemajuan
keterbukaan misteri
Rasionalisme
Menekankan hujah, penaakulan, analisis logik,
penjelasan
Melibatkan teori, situasi hipotesis dan abstrak
dan membawa kepada pemikiran universal
Contoh;
Menggalakkan perbincangan/ perdebatan
Pelajar mencari penjelasan
Pengajaran tentang bukti dan membuktikan
Empirisisme
Mencari objektif, konkrit, melaksanakan idea
dalam matematik & sains
Merangsang kepada pemikiran beranalogi
Penggunaan data
Contoh;
Kemahiran praktikal
Mengumpul data eksperimen
Membuat simbol/model/rajah dsb
Kawalan
Menekankan kekuatan pengetahuan melalui
penguasaan peraturan, fakta, prosedur dan
kriteria
Contoh;
Latih tubi dan rutin
Mengajar tentang ketepatan sains & matematik
Mempraktikkan prosedur
Kemajuan
Menekankan cara-cara idea matematik dan
sains berkembang (teori alternatif,
pembangunan kaedah baru)
Menggalakkan kebebasan individu dan
kreativiti
Contoh;
Kembangkan daya imaginasi pelajar
Mengajar tentang perkembangan pengetahuan
sains & matematik
Keterbukaan
Demokrasi pengetahuan, bukti dan penjelasan
individu
Pengesahan hipotesis, artikulasi yang jelas dan
pemikiran kritis
Contoh;
Mengembangkan kemampuan pelajar artikulasi
idea mereka
Mengajar pembuktian dan pengesahan
Kontra pendapat (guru dan murid)
Misteri
Menekankan keajaiban, daya tarikan dan
mistik dari idea sains dan matematik
Contoh;
Mengembang imaginasi pelajar
Merangsang sikap ingin tahu
Membaca bahan sains fiksyen
Meneroka teka-teki matematik
TOKOH
AL KHAWARIZMI
THABIT IBN QURRA
IBNU SINA
IBNU AL HAYTHAM
AL BIRUNI
JOHN VON NEUMANN
KARL WEIERSTRASS
KURT GODEL
SRINIVASA
KAMANUJAN
RICHARD DEDEKIND
ALEXANDER
GROTHENDIECK
CARL LUDWIG SIEGEL
ANDREW WILES
ALAN TURING
HENRI LEBESGUE