Anda di halaman 1dari 3

MATEMATIK

TINGKATAN 2 :: BAB 4
Nama : __________________________ Tarikh : ___________

1. Tuliskan = atau dalam kotak yang berikut:
a) 0.85 + 1.5 3.0 b) 15 hari 2 minggu 5 hari


c) 3 x 60 180 d) 999 3 33


2.

3x 2x + 3
5x - 1
Gambar rajah di sebelah menunjukkan
sebuah segi tiga yang mempunyai ukuran
setiap sisi dalam cm. Bentuk satu
persamaan linear sekiranya perimeter segi
tiga tersebut 12 cm
3. Selesaikan persamaan berikut:
a) 2 + x = -7 b) x - 8 = 5c) 5x = -120 d) -x = 13e) 6x + 5 = 47 f) x - 1 = x - 17
33. Berat badan Azmi lebih daripada Abu sebanyak 6kg. Jumlah kedua-dua berat Azmi
dan Abu adalah sebanyak 150kg. Kirakan berat Azmi.


4. Tentukan sama ada ungkapan berikut adalah ungkapan linear () atau tidak (x)
dalam ruangan yang disediakan:

a) 7xyz b) 1 p
4

c) 2a - 4 + 7b d) x
2
+ 1 = 0


e) 2x + 3y = 5 f) 7 = 3p
2g) 3 (2x - 5) = 3x h) 1
r