Anda di halaman 1dari 13

BMM 311

SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA


MELAYU

ANALISIS PERBENDAHARAAN KATA
DAN ISTILAH, PERIBAHASA DAN
MAKNA LEKSIKAL

DISEDIAKAN OLEH :
SURIANI BT MOHAMMAD
KUMP: 6.08
PENSYARAH;
PUAN HAJAH DR.NAZARIYAH BT SANI


PERBENDAHARAAN KATA DAN
ISTILAH

Definisi :
Menurut Kamus Dewan Bahasa
dan Pustaka (2007:591), Istilah ialah
kata, gabungan kata atau frasa
yang mengungkapkan konsep
yang khusus yang terdapat di
dalam sesuatu bidang ilmu atau
profesyen.
ANALISIS PERBENDAHARAAN KATA
DAN ISTILAH
Istilah Bahasa
Asal
Istilah Bahasa
Melayu
setem stamp
fobia phobhia
hotel hotel
pensel pencil
protes protes
ISTILAH ASING YANG TETAP
Istilah Bahasa yang
dipinjam
Malikul Quddus Bahasa Arab
istiqamah Bahasa Arab
limfoblastik Bahasa Inggeris
remissi Bahasa Inggeris
Cytosinearabinoside Bahasa Inggeris
Serebrospina Bahasa Inggeris
MAKNA LEKSIKAL
Definisi:
Makna leksikal bermaksud makna
yang bersifat leksikon ,makna
yang sesuai dengan referennya,
makna yang sesuai dengan
pemerhatian alat indera atau
makna yang nyata (Adrienne
Lehrer,1992)
ANALISIS MAKNA LEKSIKAL
Perkataan Makna Leksikal
daif Cacat,hina, lemah
bola Benda bulat atau bujur, digunakan
untuk permainan
kutu Binatang halus yang menghisap
darah
murah Rendah harganya, tidak mahal
Rimba Hutan besar yang belum pernah
dibuka manusia
Beku Keras atau kental kerana sejuk
Bisa Zat racun yang terdapat pada
binatang dan lain-lain
Perkataan Makna leksikal
berbusa berbuih
busana Pakaian yang lengkap dan
indah,perhiasan
menyembah Memberi hormat dengan
mengangkat sembah
PERIBAHASA
Peribahasa merupakan susunan
kata-kata yang ringkas, beerti dan
mendalam
maksudnya.Penghayatan nilai-nilai
murni yang terdapat dalam
peribahasa mampu melahirkan
masyarakatyang bersatu padu di
Malaysia
ANALISIS PERIBAHASA
Peribahasa Makna
Bersengkang mata Tidak tidur semalaman
Mengembalikan manikam
ke dalam cembulnya
Memikirkan kembali apa
yang telah difikirkan
Musuh dalam selimut Musuh yang tiada
diketahui,yang sangat dekat
atau yang ada dalam
lingkungan sendiri
Lampu hijau Memberi kebenaran
Buat baik berpada-pada,
buat jahat jangan sekali
Jika hendak berbuat baik
jangan lah berlebih-lebihan
sehingga tidak ada
tempatnya dan pekerjaan
yang jahat hendaklah
dihindari sama sekali
Peribahasa Makna
Naik angin marah
Darah daging Ada pertalian darah
Besar hati berbangga
Buta huruf Tidak tahu membaca dan
menulis
Cahaya mata anak
PERUBAHAN MAKNA
i. Pengembangan makna
-Proses perubahan makna daripada makna
yang khusus kepada makna yang lebih umum.

ii. Penyempitan makna
--Proses perubahan makna daripada makna
yang umum kepada makna yang lebih khusus

-Iii. Anjakan makna
-- makna yang mengalamai proses perubahan
berdasarkan situasi dan keadaan
ANALISIS PERKATAAN
Perkataan Perubahan makna
godam Pengembangan makna
pangkalan Pengembangan makna
Puteri Pengembangan makna
kota Pengembangan makna
Perbendaharaan Pengembangan makna
barat Pengembangan makna
ustaz Penyempitan makna
kompeni Anjakan makna
bunga Anjakan makna