Anda di halaman 1dari 1

UNIT KEGIATAN MAHASISWA MANDIRI (UKMM)

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT


Mengucapkan Terimaksih
Dan Penghargaan Yang Sebesar-besarnya
Kepada
SMPN 1 BANUA LAWAS
Atas Bimbingan Dan Dukungan Dalam Kegiatan
Unit Kegiatan Mahasiswa Mandiri (UKMM) 20-26 januari 201
!em"ga berman#aat dan menjadi amal kebaikan
Di hada$an %uhan &ang Maha 'sa
Mengetahuai Ketua (r"gram !tudi
Drs. Dharmono M.S!
)*( 1+661020 1++,0, 1 00
Banjarmsin- . /anuari 201
Mengetahuai Ketua (laksana UKMM
Dr. H. M. "a!n! M.#d.
)*( 1+06060, 1+100, 1 002