Anda di halaman 1dari 36

BAHASA MALAYSIA

TAHUN 1

UNIT: 3

KONSTRUK : 3

KVK

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 UNIT: 3 KONSTRUK : 3 KVK

Rancangan Pengajaran Harian

Bahasa Malaysia Tahun 1

Membaca perkataan KVK Membina dan menulis perkataan KVK

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia Tahun 1 • Membaca perkataan KVK • Membina dan menulis perkataan
Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia Tahun 1 • Membaca perkataan KVK • Membina dan menulis perkataan
Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia Tahun 1 • Membaca perkataan KVK • Membina dan menulis perkataan

KEMAHIRAN:

4.0

4.6

Membina dan membaca perkataan. Membina dan membaca perkataan

yang mengandungi suku kata KVK

 

5.0 Membina dan menulis perkataan

5.6 Membina dan menulis perkataan yang

mengandungi suku kata tertutup KVK

OBJEKTIF:

Pada akhir pelajaran, murid dapat:

- membina 5 perkataan KVK dengan betul.

- membaca 5 perkataan KV dengan betul.

- menulis 5 perkataan KVK berpandukan

gambar.

PERKATAAN

kek

mop

pen

jam

dam

tin

 

zip

pin

gam

bas

bom

cat

Aktiviti 1 :

Set induksi :

1. Menyanyi lagu “Selamat Hari Jadi”.

2. Guru mengeluarkan kek dari dalam kotak.

3. Murid menama dan menyebut benda tersebut.

Aktiviti 2 :

1. Murid mengambil kad huruf dari “Poket Ajaib” untuk membina perkataan „kek‟.

2. Murid menyusun huruf supaya menjadi perkataan ‟kek‟.

3. Murid tersebut mengeja perkataan

„kek‟ diikuti oleh semua murid.

Aktiviti 3 :

Mengeja Perkataan Suku Kata KVK

kek

jam

zip

bas

mop

dam

pin

bom

pen

tin

gam

cat

Aktiviti 4 :

1.

Bermain “Kotak LINUS”

2.

Guru meletakkan 5 gambar di dalam kotak. Contohnya zip, dam, kek , pin dan

 

bas

3.

Murid dibahagikan kepada 5 orang satu kumpulan.

 

4.

Murid pertama mengambil benda di

 

dalam kotak secara rawak kemudian mengambil kad huruf di “Poket Ajaib”.

5.

Murid membina perkataan berdasarkan benda tersebut dan menulis di papan

 

hitam.

6.

Ulang aktiviti di atas hingga habis di dalam kotak.

 

7.

Kumpulan yang cepat membina

 
     

8.

perkataan akan menjadi pemenang. Murid mengeja dan membaca perkataan-

   
 

perkataan tersebut.

 

Aktiviti 5 :

- Guru mengedarkan lembaran kerja

- Murid menulis perkataan berdasarkan

gambar di dalam lembaran kerja.

- Murid membaca perkataan tersebut.

PENUTUP:

Murid menyanyi lagu “Kalau Rasa Gembira”

Kalau rasa gembira Eja „kek‟, k e k „kek‟ (ulang 2X)

Kalau rasa gembira

Beginilah caranya Kalau rasa gembira Eja „kek‟ k e k „kek‟

Kalau rasa gembira

Eja „dam‟, d a m „dam‟ (ulang 2X) Kalau rasa gembira

Beginilah caranya

Kalau rasa gembira Eja ‟dam‟ d a m ‟dam‟

Kalau rasa gembira Eja „pin‟, p i n „pin‟ (ulang 2X)

Kalau rasa gembira

Beginilah caranya Kalau rasa gembira Eja „pin‟ p i n „pin‟

Kalau rasa gembira

Eja „semua, k e k „kek‟, d a m „dam‟,p i n „pin‟. (ulang 2X)

AKTIVITI 1 NYANYI LAGU SELAMAT HARI JADI

AKTIVITI 1 NYANYI LAGU SELAMAT HARI JADI

LAGU “SELAMAT HARI JADI CIKGU”

Selamat hari jadi

Selamat hari jadi

Selamat hari jadi cikgu

Selamat hari jadi

LAGU “SELAMAT HARI JADI CIKGU” Selamat hari jadi Selamat hari jadi Selamat hari jadi cikgu Selamat
LAGU “SELAMAT HARI JADI CIKGU” Selamat hari jadi Selamat hari jadi Selamat hari jadi cikgu Selamat
LAGU “SELAMAT HARI JADI CIKGU” Selamat hari jadi Selamat hari jadi Selamat hari jadi cikgu Selamat
LAGU “SELAMAT HARI JADI CIKGU” Selamat hari jadi Selamat hari jadi Selamat hari jadi cikgu Selamat

AKTIVITI 2

POKET AJAIB

AKTIVITI 2 POKET AJAIB
AKTIVITI 2 POKET AJAIB

KAD HURUF

e p d a b g k i h s k l z u n
e
p
d
a
b
g
k
i
h
s
k
l
z
u
n

AKTIVITI 3

Mengeja Perkataan

kek

mop

pen

jam

dam

tin

zip

pin

gam

bas

bom

cat

AKTIVITI 4

MARI BERMAIN KOTAK AJAIB

AKTIVITI 4 MARI BERMAIN KOTAK AJAIB
AKTIVITI 4 MARI BERMAIN KOTAK AJAIB
• gambar
• gambar

gambar

• gambar
• gambar
• gambar
• gambar

Poket Ajaib

• Poket Ajaib

LEMBARAN KERJA

KEMAHIRAN

KVK

LEMBARAN KERJA 1

Lengkapkan gambar di bawah dengan perkataan yang betul

1. 4. 2. 5. 3. 6.
1.
4.
2.
5.
3.
6.
LEMBARAN KERJA 1 • Lengkapkan gambar di bawah dengan perkataan yang betul 1. 4. 2. 5.
LEMBARAN KERJA 1 • Lengkapkan gambar di bawah dengan perkataan yang betul 1. 4. 2. 5.

LEMBARAN KERJA 2

• Isikan tempat kosong dengan huruf vikal yang betul. 1. 2.
• Isikan tempat kosong dengan huruf vikal yang betul.
1.
2.
KERJA 2 • Isikan tempat kosong dengan huruf vikal yang betul. 1. 2. j p k

j

p

k

t

3. 4.
3.
4.

s r

b

s

5. 6.
5.
6.

s v

m

p

LEMBARAN KERJA 3

Tulis huruf awal berpandukan gambar

LEMBARAN KERJA 3 Tulis huruf awal berpandukan gambar
LEMBARAN KERJA 3 Tulis huruf awal berpandukan gambar
LEMBARAN KERJA 3 Tulis huruf awal berpandukan gambar
LEMBARAN KERJA 3 Tulis huruf awal berpandukan gambar
LEMBARAN KERJA 3 Tulis huruf awal berpandukan gambar
LEMBARAN KERJA 3 Tulis huruf awal berpandukan gambar
LEMBARAN KERJA 3 Tulis huruf awal berpandukan gambar
LEMBARAN KERJA 3 Tulis huruf awal berpandukan gambar
LEMBARAN KERJA 3 Tulis huruf awal berpandukan gambar
LEMBARAN KERJA 3 Tulis huruf awal berpandukan gambar
LEMBARAN KERJA 3 Tulis huruf awal berpandukan gambar
LEMBARAN KERJA 3 Tulis huruf awal berpandukan gambar
LEMBARAN KERJA 3 Tulis huruf awal berpandukan gambar
LEMBARAN KERJA 3 Tulis huruf awal berpandukan gambar

Tulis semula perkataan di bawah dengan betul

epn
epn
Tulis semula perkataan di bawah dengan betul epn oss lbo amd nip
oss
oss
lbo
lbo
Tulis semula perkataan di bawah dengan betul epn oss lbo amd nip
Tulis semula perkataan di bawah dengan betul epn oss lbo amd nip
amd
amd
Tulis semula perkataan di bawah dengan betul epn oss lbo amd nip
nip
nip
Tulis semula perkataan di bawah dengan betul epn oss lbo amd nip

Disediakan oleh:

Pn. Ummul Salamah bt Sultan (SJK(T) Changkat Asa) Cik Norliana bt Hamzah (SK Ampang Pecah)

Pn Hindun bt Md Noor ( SK KKB Satu )

Cik Sanisah bt Mat Isa (SK Sri Keledang)

Hakcipta © PKGKALUMPANG

2010

Beri Nilai