Anda di halaman 1dari 1

Amalan Pemakanan yang Sihat

1. Gizi seimbang
a) Definisi gizi : makanan seharian
b) Definisi gizi seimbang: Pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan
dalam kuantiti yang betul.
2. Kepentingan makan makanan berkhasiat
3. Kuantiti tenaga dalam makanan
Unit: Kalori @ joule (1 kalori = 4.2 joule)
Kelas makanan Nilai kalori per gram (kJ
Karbohidrat 1.2
Protein 22.2
!emak "#.$
4. !aktor mempengaruhi keperluan gizi indi"idu
a.
b.
c.
d.
5. Piramid makanan #enu Seharian
Adakah pemakanan anda seimbang$ ( %A & '(DAK
Keperluan tenaga mengikut berat badan:
Jenis #akanan 'enaga
Jumlah tenaga
)erat (kg
'enaga &* hari
(kalori
+, - ./ *.0/
.* - .. *,./
., - ,/ *1*/
,* - ,. *11/
,, 2 1/ *34/
)erat (kg 'enaga &* hari (kalori
+, - ./ *+./
.* - .. *.*/
., - ,/ *.1/
,* - ,. *,4/
,, 2 1/ *,0/