Anda di halaman 1dari 17

KATA GANTI NAMA TANYA

- Digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara yang berkaitan dengan


manusia, haiwan, benda, tempat, masa dan bilangan.
- Partikel kah digunakan jika kata ganti tanya digunakan pada permulaan
sesuatu ayat.
KGN TANA P!NGG"NAANNA
Apa Digunakan untuk menanyakan nama benda atau bilangan
#erapa Digunakan untuk menanyakan jumlah atau bilangan
#ila Digunakan untuk menanyakan masa
$ana Digunakan untuk menanyakan %rang, binatang, benda, dan
tempat
#agaimana Digunakan untuk menanyakan keadaan atau &ara
Kenapa'$enga
pa
Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan
(iapa Digunakan untuk menanyakan %rang atau nama %rang
Latihan 1
)si tempat k%s%ng dengan kata ganti tanya yang sesuai.
Apa berapa bila mana siapa
*. Perempuan yang berbaju merah itu +++++++++.,
-. ++++++++++++ yang ada di dalam bakul itu,
.. ++++++++++++banyakkah wang yang kamu simpan dalam
masa seminggu,
/. +++++++++++.kah yang kamu 0kir layak untuk menjadi ketua
darjah,
1. 2(urat itu kamu simpan di +++++++++..,3 tanya ayah.
4. (ejak ++++++++++.. kah awak berminat mengumpulkan setem,
5. +++++++++++++kah yang menyebabkan kamu tidak dapat
menumpukan perhatian terhadap pelajaran,
6. 7aket badmint%n saya ++++++++++..,
8. +++++++++++.kah kamu akan menjelaskan hutang itu,
*9. :arga seb%t%l minuman itu +++++++++..,
**. Permaidani itu dibuat daripada ++++++++..,
*-. Antara adik;beradik kamu, ++++++++++.. yang paling tinggi,
*.. Nama ku&ing kamu +++++++++,
*/. Puan (%h hendak ke pasar +++++++++++,
*1. #udak yang berbaju biru itu anak ++++++++++.,
Latihan 2
#etulkan penggunaan kata ganti tanya dalam ayat di bawah.
*. Kenapakah kesudahan &erita itu,
++++++++++++++++++++++.
+++++++++++++++++++..
-. Pasar raya itu terletak berapa,
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++..
.. Adakah tarikh tutup perm%h%nan itu,
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++..
/. Apakah kamu yang menghantar bungkusan ini,
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++..
1. #ilakah perbe<aan umur kamu berdua,
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++..
4. #ilakah =ainal berubah sikap sejak kebelakangan ini,
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++..
5. #agaimanakah mereka akan pergi selepas majlis itu,
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++..
6. (iapakah N%rleha akan datang semula ke sek%lah,
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++..
8. $engapakah keadaan mangsa;mangsa banjir itu,
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++..
*9. (iapa kalian tiba;tiba senyap,
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++..
Latihan 3
Garisi jawapan yang sesuai bagi ayat;ayat di bawah.
*. > Apakah , (iapakah ? bertanya tentang buku yang diba&a,
-. > #ilakah , #enarkah ? puteri raya itu se%rang yang bijaksana,
.. > Apakah , $engapakah ? pesanannya kepada kamu,
/. > #erapakah , Di manakah ? pergaduhan itu berlaku,
1. > #agaimanakah , $anakah ? $ak Tanjung meninggal dunia,
4. > Adakah , Kenapakah ? ketiga;tiga budak itu peminat b%la sepak,
5. > #erapakah , Apakah ? berat timbangan badan kamu,
6. > #agaimanakah , $engapakah ? mereka beramai;ramai berbaris di tepi
jalan,
8. > Kenapakah @ Ke manakah ? destinasi awak selepas ini,
*9. > #ilakah , $anakah ? saya dapat berjumpa dengan guru besar,
**. > #agaimanakah , Apakah ? kamu datang ke sek%lah,
*-. > Ke manakah , Di manakah ? perlarian;perlarian itu ditempatkan,
*.. :ari > apakah , berapakah ? perayaan itu disambut,
*/. Pukul > bilakah , berapakah ? kamu akan menunggu saya di sana,
*1. > $engapakah , #agaimanakah ? penyanyi itu menarik diri daripada
pertunjukan ini,
*4. #udak ke&il itu dipukul %leh > apa , siapa ?,
*5. > (iapakah , Kenapakah ? pen&ipta lagu yang p%pular itu,
*6. Dari > mana , siapa ? kah pelan&%ng itu datang,
*8. > Kenapakah , #erapakah ? remaja sekarang suka membuang masa,
-9. Kamu berasal dari > apa , mana ?,
Latihan 4
)si tempat k%s%ng dengan kata tanya yang sesuai.
#agaimanakah ke mana mengapakah
bilakah adakah di manakah
manakah berapa siapa
benarkah apakah
)si tempat k%s%ng dengan kata tanya yang sesuai.
*. ++++++++. buah;buahan itu b%leh men&egah penyakit,
-. +++++++. akibat jika suka berb%h%ng,
.. +++++++ kamu letakkan pensel warna saya,
/. ++++++ pandangan kamu mengenai hal ini,
1. !n&ik hendak men&ari ++++++++.,
4. ++++++. r%mb%ngan pengantin lelaki akan tiba,
5. +++++.. %rangkah yang terk%rban dalam kejadian tanah runtuh itu,
6. +++++. kamu melayan pengemis itu dengan biadab,
8. +++++. &ara untuk menyelesaikan masalah ini, &ikgu,
*9. Kamu tergesa;gesa begini hendak pergi +++++++..,
**. ++++++.. kalian telah membuat kata sepakat,
*-. Dari arah +++++++. mereka mun&ul,
*.. +++++++ kamu telah bersedia menghadapi peperiksaan,
*/. Kereta itu kepunyaan ++++++..,
*1. +++++. Aikgu usuB memarahi budak itu,
Pilih jawapan yang paling sesuai
*. ++++++. jenis permainan tradisi%nal yang kamu minati,
A. #ilakah A. Kenapakah
#. Apakah D. #agaimanakah
-. )<wan, ++++ buah rumahkah yang ayah kamu miliki,
A. mana A. berapa
#. bila D. mengapa
.. Di negara Asia, +++++. Piala Dunia pertama kali diadakan,
A. siapakah A. manakah
#. berapakah D. adakah
/. ++++++.kah yang terpilih sebagai %lahragawati sek%lah pada
temasya sukan tahun lepas,
A. Ada A. $ana
#. Apa D. (iapa
1. ++++++. kejadian gerhana matahari dijangka akan berlaku lagi,
A. #ilakah A. #erapakah
#. $engapakah D. #agaimanakah
4. Dari +++++.kah kamu mendapat maklumat itu,
A. ada A. bila
#. apa D. mana
5. +++.+++kah kamu menghabiskan masa &uti yang lalu,
A. $ana A. #erapa
#. (iapa D. #agaimana
6. ++++++.kah kamu sudah bertemu dengan guru kelas baru kita,
A. Adakah A. Kenapa
#. Apa D. $engapa
8. ++++++..kah dia berkelakuan begitu,
A. $ana A. $engapa
#. (iapa D. #agaimana
*9. +++++..kah wang saku yang awak gunakan untuk menabung,
A. Apa A. (iapa
#. #erapa D. Di mana
**. +++++++..kah majlis perkahwinan abang diadaka,
A. #ila A. #erapa
#. (iapa D. Apa
*-. ++++++kah yang terlibat dalam pergaduhan itu,
A. Apa A. Ada
#. (iapa D. #agaimana
*.. Pukul +++++++..kah kapal terbang dari Kuala Cumpur tiba,
A. berapa A. bila
#. apa D. mana
*/. +++++++.kah yang layak menjadi ketua kumpulan ini,
A. #agaimana A. (iapa
#. Apa D. Di mana
*1. +++++.. Tun Abdul 7a<ak dilantik sebagai Perdana $enteri,
A. #ilakah A. (iapakah
#. $anakah D. #erapakah
*4. +++++++ haiwan hendak memahami antara satu sama lain,
A. Apakah A. $engapakah
#. #ilakah D. #agaimanakah
*5. ++++++++ isi dalam bekas makanan itu,
A. Adakah A. #ilakah
#. Apakah D. Kenapakah
*6. ++++++.. kegiatan tersebut diadakan,
A. $anakah A. Di manakah
#. #erapakah D. Ke manakah
*8. +++++.. alatan;alatan yang digunakan %leh mereka,
A. Apakah A. (iapakah
#. #ilakah D. $engapakah
-9. ++++++. yang menjadi dalang dalam rusuhan itu,
A. Apakah A. (iapakah
#. #ilakah D. #agaimanakah
-*. ++++++.. kita perlu berhati;hati ketika membeli barang,
A. $anakah A. (iapakah
#. #erapakah D. $engapakah
--. +++++.. lamakah kita harus menunggu di sini,
A. Ada A. #erapa
#. (iapa D. #agaimana
-.. ++++++. Puan 7ubiah tidak membenarkan anaknya pulang lewat ke
rumah,
A. Adakah A. #erapakah
#. (iapakah D. Kenapakah
-/. ++++++. ini kata putus kamu,
A. Adakah A. $anakah
#. #ilakah D. #erapakah
-1. ++++++. makanan kegemaran kamu,
A. #ilakah A. Kenapakah
#. Apakah D. #agaimanakah
-4. +++++..kah kamu sudi menemani saya,
A. Ada A. Kenapa
#. Apa D. $engapa
-5. +++++..kah dia marah,
A. $ana A. $engapa
#. (iapa D. #agaimana
-6. ++++++.kah yang datang ke rumah awak semalam,
A. (iapa A. #agaimana
#. $engapa D. Apa
-8. ++++++..kah $urad tidak pergi berkelah bersama keluarganya,
A. (iapa A. #agaimana
#. $engapa D. Apa
.9. ++++++..kah ayahnya membeli lukisan itu,
A. Di mana A. #agaimana
#. Ke mana D. Apa
.*. ++++++kah perasaan awak apabila dipilih menyertai pertandingan
itu,
A. Di mana A. #ila
#. Apa D. #erapa
.-. ++++++.kah &ara untuk berjaya dalam peperiksaan,
A. Di mana A. #agaimana
#. #erapa D. Apa
... +++++..kah perlawanan b%la sepak itu akan diadakan,
A. #ila A. #agaimana
#. #erapa D. Apa
./. ++++++kah &%rak yang paling sesuai untuk menghias ruang tamu
ini,
A. #erapa A. #ila
#. Apa D. Di mana
.1. ++++++.kah yang menunggang kuda hitam itu,
A. #erapa A. (iapa
#. #ila D. $engapa
.4. (ejak ++++++kah awak pandai memandu kereta,
A. berapa A. bagaimana
#. bila D. mengapa
.5. ++++++..kah harga sepuluh biji telur ayam ini,
A. #erapa A. (iapa
#. Apa D. $engapa
.6. ++++++..kah negara kita mengalami kemelesetan ek%n%mi,
A. Apa A. Di mana
#. $engapa D. Ke mana
.8. +++++++kah awak melepasi halangan itu,
A. #%leh A. Di mana
#. Apa D. (iapa
/9. ++++++.kah awak gemar men%nt%n tayangan larut malam,
A. Ada A. #agaimana
#. #erapa D. (iapa
/*. ++++++.kah Aman menyiapkan kerja sek%lahnya,
A. (iapa A. (udah
#. #erapa D. Ke mana
/-. ++++++kah helaian muka surat buku &erita itu,
A. #erapa A. (udah
#. Apa D. Ada
/.. ++++++.kah (ang Kan&il dikenali sebagai binatang yang bijak,
A. (iapa A. (udah
#. $engapa D. #ila
//. +++++kah arah tujuan pengembara )ndia itu,
A. $engapa A. Ke mana
#. (iapa D. Di mana
/1. ++++++.kah pintu bilik itu b%leh terkun&i,
A. #ila A. #erapa
#. #agaimana D. Apa
/4. ++++++.kah taman permainan di kawasan perumahan itu,
A. Cuas A. Apa
#. #ila D. Ke mana
/5. ++++++kah Tan (ri D%hari akan ke C%nd%n,
A. #ila A. Apa
#. (iapa D. #erapa
/6. (iti dan kawannya akan ke +++++++..,
A. apa A. mana
#. siapa D. bila
/8. +++++.. jumlah anak !n&ik (aiBul,
A. #erapa A. Apa
#. $ana D. #agaimana
19. +++++++kah yang menangis begitu kuat,
A. Apa A. (iapa
#. #agaimana D. $engapa
1*. +++++++ pelajar itu tidak hadir ke sek%lah,
A. (iapakah A. Di manakah
#. Apakah D. $engapakah
1-. Tambang menaiki C7T dari stesen Kampung Pasir ke stesen #ank Negara
++,
A. bagaimana A. kenapa
#. berapa D. mana
1.. +++++. kita akan berjumpa lagi,
A. Apakah A. $engapakah
#. #ilakah D. #erapakah
1/. ++++++++ keadaan nenek kamu, Nita,
A. #agaimanakah A. $engapakah
#. Apakah D. (iapakah
11. +++++++ kamu datang ke sini,
A. (iapakah A. Apakah
#. $engapakah D. Di mana
14. +++++++ yang lebih penting bagi kamu,
A. #agaimanakah A. Apakah
#. Kenapakah D. #ilakah
15. Keadaan arnab yang baru kamu pelihara itu +++++++.,
A. mana A. berapa
#. bagaimana D. ada
16. ++++++.kah peristiwa yang memalukan awak itu berlaku,
A. Apa A. Ada
#. #ila D. #erapa
18. ++++++++++ keputusan peperiksaan itu diumumkan,
) (iapakah ))) #erapakah
)) Di manakah )E #ilakah
A. ), )) dan ))) A. ))) dan )E sahaja
#. )) dan )E sahaja D. )E sahaja
49. ++++++++.. kamu datang ke rumah saya,
) #ilakah ))) Kenapakah
)) #agaimanakah )E (iapakah
A. ), )) dan ))) A. ))) dan )E sahaja
#. )) dan )E sahaja D. )E sahaja
Pilih ayat yang menggunakan kata tanya engan !etul"
4*. ) Kemanakah abang 7amli akan melanjutkan pelajaran,
)) $engapakah ibu bapa menghantar kita ke sek%lah,
))) (iapakah yang makan rumput di padang itu,
)E $anakah kita b%leh membayar bil air ini,
A. ) dan )) sahaja A. ) sahaja
#. ))) dan )E sahaja D. )) dan )E sahaja
4-. ) (iapakah yang menunggang kuda berwarna putih itu,
)) Apakah nama gelaran yang kamu berikan kepada budak berbaju ungu
itu,
))) Ke manakah perginya budak;budak yang men%l%ng kamu tadi,
)E Pada hari berapakah hari &uti penggal pertama sek%lah,
A. (emua betul A. )@ )) dan )))
#. ) dan ))) D. )), ))) dan )E
4.. ) 2Apakah awak akan ke pekan,3 tanya =airul.
)) 2Nama pegawai bertali leher itu siapakah,3 tanya Awab.
))) 2Ketua Kelab Kembara yang baru ditubuhkan itu siapa,3 tanya #adar.
)E 2$usalmah mengangkat apa pagi tadi,3 tanya abangnya.
A. ) dan )) A. ), ))) dan )E
#. ))) dan )E D. ), )), ))) dan )E
4/. ) Apakah judul lagu yang akan kaunyanyikan pada malam es%k,
)) (emua barang saya awak letak di manakah,
))) Antara mereka, siapakah yang paling berpakaian kemas,
)E Apakah anda telah bersetuju hendak mengikut kami ke Pulau #idan,
A. ) dan ))) A. ), ))) dan )E
#. ) dan )) D. ), )), ))) dan )E
41. ) Apakah makanan kegemaran haiwan peliharaan anda,
)) Pada hari apakah ahli Kelab 7ekreasi akan bermesyuarat,
))) Peserta;peserta yang menyertai Kem $%tiFasi berbangsa apakah,
)E 2ang manakah yang benar,3 tanya Aikgu 7asid
A. ) dan )) A. ), )) dan )))
#. ))) dan )E D. ), )) dan )E