Anda di halaman 1dari 17

ASPEK: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN

Topik: Konsep Pergerakan


Standard Kandungan: 2.1 Mengenal pasti dan melakukan konsep asas pergerakan.

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
2.1.1 Mengenal pasti kesedaran tubuh
dari segi bentuk, imbangan,
pemindahan berat badan, layangan
dan pendaratan.
2.1.2 Mengenal pasti ruang diri.
2.1.3 Mengenal pasti ruang am.
2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan
kiri, kanan, depan, belakang, atas dan
bawah.

2.1.1 Membezakan pergerakan
mengikut ruang.
2.1.2 Membezakan pergerakan
mengikut tempo
2.1.3 Mengenal pasti perlakuan yang
boleh meningkatkan kelajuan.Tiada

Topik: Pergerakan Asas Pergerakan Lokomotor dan Bukan Lokomotor.
Standard Kandungan: 2.2 Memahami dan membezakan pergerakan lokomotor dengan bukan lokomotor.

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
2.2.1 Manyatakan jenis pergerakan
lokomotor dan bukan lokomotor.
2.2.2 Mengenal pasti postur yang betul
semasa melakukan kemahiran
lokomotor dan bukan lokomotor.
2.2.3 Membezakan pergerakan
lokomotor dan bukan lokomotor
mengikut tempo.


2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri perlakuan
pergerakan lokomotor dan bukan
lokomotor.
2.2.2 Mengenal pasti kepentingan
fleksi dalam pergerakan lokomotor dan
bukan lokomotor.
2.2.3 Menyatakan postur badan yang
betul semasa melakukan pergerakan
lokomotor dan bukan lokomotor.
TIADA
Topik: Kemahiran Manipulasi Alatan
Standard Kandungan : 2.3 Mengetahui konsep dan prinsip asas kemahiran.


Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
2.3.1 Mengenal pasti corak pergerakan
yang melibatkan kemhairan balingan
bawah tangan dan atas kepala.
2.3.2 Menyatakan kedudukan badan
semasa melambung alatan.
2.3.3 Menyatakan peranan tangan
yang tidak membaling sebagai
imbangan kepada pergerakan.
2.3.4 Menyatakan kedudukan jari dan
tangan yang betul semasa menangkap
atau menerima bola.
2.3.5 Mengenal pasti kedudukan kaki
semasa menendang.
2.3.6 Mengenal pasti pergerakan jari
semasa mengelecek.
2.3.7 Mengenal pasti kedudukan kaki
semasa mengelecek.
2.3.8 Mengenal pasti titik kontak atau
sentuh pada objek yang dipukul.
2.3.1 Menyatakan perkaitan antara
aplikasi daya dengan pergerakan
objek.
2.3.2 Mengenal pasti postur badan
semasa melakukan kemahiran
manipulasi alatan.
2.3.3 Mengenal pasti titik kontak pada
objek yang dipukul atau ditendang.
2.3.4 Mengenal pasti perlakuan
menggunakan tangan, kaki dan alatan
yang menggerak dan menghentikan
objek.

TIADA
Topik: Kemahiran Berirama (Tahun1 dan 2)
Pergerakan Berirama (Tahun3)
Standard Kandungan : 2.4 Memahami konsep gerak edar mengikut irama. (Tahun 1 dan 2)
2.5 Berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan mengikut irama.(Tahun3)Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
2.4.1 Mengenal pasti pergerakan yang
ditiru daripada pergerakan pelbagai
watak mengikut irama.

2.4.1 Membezakan kelajuan
pergerakan yang sesuai mengikut
tempo.
2.4.2 Mengenal pasti pergerakan
lokomotor dan bukan lokomotor yang
sesuai dalam satu rangkaian
2.5.1 Mengenal pasti pelbagai jenis
langkah pergerakan mengikut tempo.

pergerakan mengikut tempo.

Gimnastik Asas
Topik: Hambur dan pendaratan
Standard Kandungan : 2.5 Memahami konsep hambur dan pendaratan.

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
2.5.1 Mengenal pasti pergerakan serta
merta.
2.5.2 Mengenal pasti lakuan mendarat
yang betul.
2.5.1 Mengenal pasti postur yang betul
semasa hambur dan mendarat.


TIADA
Topik: Kawalan Badan dan Sokongan
Standard Kandungan : 2.6 Mengetahui Konsep Kawalan Badan dalam pergerakan.
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
2.6.1 Mengenal pasti tapak sokongan.

2.6.1 Mengenal pasti kepentingan
keluasan tapak sokongan.
2.6.2 Mengenal pasti perkaitan antara
imbangan dengan sokongan.
2.6.3 Menyatakan situasi dalam
kehidupan harian yang melibatkan
imbangan dalam pergerakan
lokomotor.
TIADA
Topik: Putaran
Standard Kandungan : 2.7 Memahami konsep putaran dalam pergerakan.


Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
2.7.1 Menyatakan bahagian anggota
badan yang boleh digunakan untuk
melakukan aktiviti putaran menegak.
2.7.2 Mengenal pasti kedudukan
badan semasa melakukan gulingan
balak.
2.7.3 Menyatakan kedudukan badan
untuk menghasilkan putaran telur.
2.7.1 Menyatakan variasi guling sisi.
2.7.2 Mengenal pasti postur badan
semasa melakukan guling depan.TIADA
Topik: Asas Akuatik (Tahun 1 dan 3)
Akuatik Asas Keyakinan dan Keselamatan dalam air. (Tahun 2)
Standard Kandungan : 2.8 Mengaplikasikan konsep keselamatan di air. (Tahun 1)
2.8 Memahami konsep keyakinan dan keselamatan dalam air. (Tahun 2)
2.12 Berkebolehan mengaplikasi konsep keyakinan dan keselamatan di air. (Tahun 3)
2.13 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip pergerakan dalam kemahiran renang.
(Tahun3)
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
2.8.1 Mengenal pasti peraturan dalam
air.
2.8.2 Mengenal pasti lakuan bobbing
yang betul.
2.8.3 Mengenal pasti lakuan apungan
tiarap yang betul.
2.8.4 Mengenal pasti lakuan luncur
yang betul.

2.8.1 Mengenal pasti peraturan di
kolam renang
2.8.2 Mengenal pasti postur badan
semasa melakukan apungan lentang.
2.8.3 Mengenal pasti teknik dirian
selepas apungan lentang.2.12.1 Mengenal pasti cara mengawal
pernafasan di bawah permukaan air.
2.13.1 Mengenal pasti postur badan
semasa melakukan tendangan keribas
(flutter kick) dalam
posisi tiarap dan telentang.
Topik: Rekreasi dan Kesenggangan
Standard Kandungan : 2.9 Menjana kreativiti dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan. (Tahun1 dan 2)
2.14 Berkebolehan mengaplikasi pengetahuan dan strategi dalam aktiviti rekreasi dan
kesenggangan (Tahun3)


Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
2.9.1 Menjana idea kreatif semasa
melakukan aktiviti membina istana
pasir dan mereka cipta objek yang
menggunakan plastisin dan blok
mainan.
2.9.2 Mengenal pasti cara bermain
permainan tradisional.

2.10.1 Mengenal pasti konsep jam
untuk mencari arah dalam aktiviti
menjejak dan mencari harta karun.
2.10.2 Mentafsir maklumat dalam
aktiviti pandu arah dan mencari harta
karun.
2.10.3 Menyenaraikan kemahiran
lokomotor dan bukan lokomotor dalam
permainan tradisonal.


2.14.1 Mengenal pasti strategi dalam
permainan seperti karom, dam,
congkak dan catur.
2.14.2 Mengenal pasti cara bermain
permainan tradisional yang melibatkan
daya tahan dan kekuatan otot seperti
Tarik Upih dan Batik Lampung.

ASPEK : KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN


Topik: Konsep Kecergasan
Standard Kandungan : 3.1 Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecergasan.


Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
3.1.1 Melakukan pelbagai jenis aktiviti
seperti berjalan, berlari dan regangan
yang boleh meningkatkan suhu badan
dan otot, kadar pernafasan, dan kadar
nadi .
3.1.1 Melakukan aktiviti yang
meningkatkan suhu badan, kadar
pernafasan, kadar nadi dan keanjalan
otot.

3.1.1 Melakukan aktiviti yang dapat
meningkatkan suhu badan, kadar
pernafasan, kadar nadi,
dan keanjalan otot.
3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan
badan.
3.1.3 Mengira kadar nadi sebelum dan
selepas melakukan aktiviti fizikal.

Topik:Komponen Kecergasan Konsep Kecergasan
Standard Kandungan : 3.2 Berkebolehan melakukan aktiviti yang membina kapasiti aerobik. (Tahun 1 dan 2)
3.2Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik (Tahun3)

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan
dalam jangka masa yang ditetapkan.

3.2.1 Melakukan aktiviti fizikal untuk
meningkatkan kapasiti aerobik dalam
jangka masa yang ditetapkan.

3.2.1 Melakukan senaman yang dapat
meningkatkan kapasiti aerobik dalam
jangkamasa
yang ditetapkan.

Topik: Kelenturan
Standard Kandungan : 3.3 Berkebolehan melakukan aktiviti kelenturan. (Tahun 1)
3.3 Berkebolehan melakukan senaman kelenturan dengan betul. (Tahun 2)
3.3 Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan kelenturan. (Tahun 3)
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
3.3.1 Melakukan aktiviti regangan
dinamik dan statik pada otot-otot
utama.
3.3.1 Melakukan aktiviti regangan
secara dinamik dan statik pada otot-
otot utama dengan lakuan yang betul.

3.3.1 Melakukan senaman regangan
dinamik dan regangan statik pada otot-
otot utama dengan lakuan yang betul.
Topik: Kekuatan dan Daya Tahan Otot
Standard Kandungan : 3.4 Berkebolehan melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot. (Tahun1)
3.4 Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot dengan
betul. (Tahun 2)
3.4 Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot. (Tahun3)

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
3.4.1 Mengekalkan posisi sedia tekan
tubi dalam suatu jangka masa.
3.4.2 Mengekalkan posisi separa
cangkung (half squat) dalam suatu
jangka masa.
3.4.3 Melakukan pergerakan dari
duduk ke berdiri tanpa sokongan.
3.4.4 Melakukan pergerakan dari
baring ke duduk tanpa sokongan.
3.4.5 Melakukan aktiviti bergayut dan
meniti menggunakan tangan pada
palang.
3.4.6 Melakukan ringkuk tubi separa.
3.4.7 Melakukan aktiviti untuk
membina otot teras badan (core).
3.4.1 Melakukan aktiviti kekuatan dan
daya tahan otot yang melibatkan
ringkuk tubi separa, tekan tubi
ubahsuai, jengkit kaki setempat, posisi
separa cangkung (half squat), lentik
belakang dari posisi merangkak dan
hamstring curl.
3.4.2 Melakukan aktiviti bergayut dan
meniti pada palang menggunakan
tangan.


3.4.1 Melakukan senaman seperti
separa cangkung, ringkuk tubi separa,
jengkit kaki
setempat, lentik belakang ubah suai,
hamstring curl, dan tekan tubi ubah
suai seberapa banyak ulangan dalam
jangkamasa 10 hingga 15 saat.Topik: Komposisi Badan.
Standard Kandungan : 3.5 Mengenal pasti komposisi badan. (Tahun 1 dan 2)
3.5 Berkebolehan mengenal pasti komposisi badan. (Tahun 3)Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
3.5.1 Mengukur ketinggian dan
menimbang berat.

3.5.1 Mengukur ketinggian dan
menimbang berat.
3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari
segi ketinggian dan berat.


3.5.1 Mengukur ketinggian dan
menimbang berat.
3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari
segi ketinggian dan berat.