Anda di halaman 1dari 7

PENGGUNAAN MICROSOFT ACCESS 2007

A. Membolehkan perlaksanaan Makro dalam MS Access 2007


1. Secara defaultnya Microsoft Access 2007 mematikan penggunaan makro.
Ini akan menyekat semua penggunaan makro yang digunakan di dalam
aplikasi Sistem Maklumat Murid. Perkara ini berlaku ika! paparan ini
berlaku.
Klik OK
2. Perkara ini akan menyebabkan beberapa proses tidak dapat dialankan.
"utup semula aplikasi tersebut. #ntuk membolehkan penggunaan makro
dilaksanakan dengan sempurna ikuti arahan berikut.
$lik pada ikon %ffice
$lik pada &Access Option
$emudian klik pada Trust
Center pada panel kiri
$lik pada butang &Trust
Center Setting
$lik pada &Macro
Setting pada panel kiri
$lik pada option &Ena!e a!!
Macros "# co$e can run'
Akhir sekali klik bebutang
&O%' di ba(ah
). Menyorokkan Rion Microsoft Access 2007
1. Microsoft Access 2007 berbe*a berbanding Microsoft Access sebelumnya
dengan penggunaan bebutang besar dan banyak pada bahagian atas +
toolbar yang dikenali sebagai &Rion'. ,alam penggunaan Sistem
Maklumat Murid paparan &-ibbon' ini akan mengganggu paparan
keseluruhan sistem. #ntuk menyoroknya! ikuti arahan di ba(ah.
-ibbon
$lik pada tanda arah ke ba(ah kecil seperti dalam gambar.
Ini adalah untuk &Custo&i'e (uic) Access Too!ar'
$emudian klik pada &Mini&i'e t*e Rion'
2. Paparan berikut terhasil.
.. #ntuk memaparkan menu bar Sistem Maklumat Murid! /uma klik pada
&A$$+Ins'.
Amat Sa*ali 0 Md 1usoff
Mei 2002

Anda mungkin juga menyukai