Anda di halaman 1dari 3

Toolkit LS 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN [RPH]


Sekolah
Tingkatan/Kelas
Saiz kelas
Mata Pelajaran
Topik
Tema
Konsep Utama
Rasional
Objektif Pembelajaran

Tarikh
Waktu
Tempoh (minit)
Bidang Pembelajaran

1 jam

Hasil Pembelajaran
Pengetahuan Lepas Murid
Kemahiran Saintifik dan
Kemahiran Berfikir
Sikap Saintifik /Nilai Murni/Nilai
Patriotisme
Sumber Pengajaran dan
Pembelajaran

(1) Rujukan
(3) Alat
(5) Bahan

Pendekatan Pengajaran

Perkembangan
Pengajaran

Kandungan /
Konsep

Proses Pengajaran dan Pembelajaran


(Tindakan Guru dan Aktiviti Murid)

Catatan/Nota
Jangkaan Pemikiran
1

Toolkit LS 1
Murid
Fasa 1
SET INDUKSI /
PENGENALAN
(
minit)

Fasa 2
PERKEMBANGAN
(Penerokaan)
(
minit)

Fasa 3
PERKEMBANGAN
(Penerangan)
(
minit)

Toolkit LS 1
Fasa 4
PERKEMBANGAN
(Aplikasi /
Penelitian)
(
minit)

Fasa 5
PENUTUPAN
(Pentaksiran)
(
minit)

Nota: Template ini adalah sebagai panduan penyediaan Rancangan Pengajaran Harian [RPH] / Lesson Plan.
Ia boleh diubahsuai mengikut kesesuaian.