Anda di halaman 1dari 38

PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL

PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

3.2 PENAMBAHBAIKAN
SEKOLAH
12 jam
3.2.1 Menambah baik Sekolah
3.2.2 Menyelesai masalah
3.2.2 Membuat Keputusan

Pengenalan
Modul Penambahbaikan sekolah bertujuan
meningkatkan kompetensi para pemimpin
pelapis melaksanakan agenda Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (20132025) untuk sentiasa membawa
kecemerlangan organisasi yang dipimpin bagi
menghasilkan modal insan yang holistik.
Modul ini memberi pendedahan untuk
meningkatkan kompetensi pemimpin sekolah
bagi menambahbaik sekolah dengan
menggunakan kaedah dan teknik untuk
menyelesaikan masalah dan membuat
keputusan dengan berkesan.

Objektif
Pada akhir sesi pembelajaran ini, para peserta akan
dapat:
menjelaskan konsep penambahbaikan sekolah;
mengenal pasti model penambahbaikan sekolah;
mengaplikasikan instrumen penambahbaikan
sekolah;
mengenal pasti kaedah/teknik untuk menyelesaikan
masalah;
mengenal pasti kaedah/teknik membuat keputusan;
mengaplikasi proses menyelesai masalah dan membuat
keputusan berdasarkan data;
merangka pelan tindakan bagi program
penambahbaikan sekolah.

3.2.1
MENAMBAHBAIK SEKOLAH

KONSEP MENAMBAHBAIK
SEKOLAH
Istilah penambahbaikan sekolah:

school restructuring,
school rejuvenation
organizational development (OD),
school evaluation,
self renewal
in-school reviews,
self directed improvement,
school reengineering,
school reform
School transform

Inisiatif Penambahbaikan
Sekolah oleh KPM

Kluster
SIPartner
SpeedUp
Transformasi

Program Sekolah
Transformasi
Melonjakkan prestasi sekolah Band 3 & 4
Bermula pada tahun 2015 dengan 100
buah sekolah
Kolaboratif semua peringkat di KPM
(Sekolah/PPD/JPN/IPGM/IAB)
Bidang: Pengurusan dan PdP

Tanggungjawab Sekolah
Transformasi
Memastikan wujudnya:
Persekitaran pembelajaran yang
menyeronokkan
Pembelajaran aktif dan bermakna
Kepimpinan yang berwawasan
Guru yang kompeten
Komitmen komuniti yang tinggi

Aktiviti 1
REFLEKSI
Anda sebagai pemimpin:

Apakah yang anda alami untuk


menambahbaik sekolah?

Model Penambahbaikan
Sekolah
Sesi pembelajaran ini berfokus kepada
tiga model iaitu:
Kitaran PDCA atau Kitaran Demming,
Proses Penambahbaikan Data Wise,
dan
Model Benut

Aktiviti 2
a) Kaji dan bandingkan model
penambahbaikan sekolah:
Kitaran PDCA atau Kitaran Demming,
Proses Penambahbaikan Data Wise,
dan
Model Benut
b) Pembentangan

1. Kitaran PDCA

2. Proses Penambahbaikan Data


Wise

3. Peningkatan Perubahan
Terancang Model Benut

Tindakan Menambahbaik
Sekolah
Tiga peringkat penambahbaikan
sekolah yang diperkenalkan oleh IAB
dengan alat berikut:
graf analisis jurang,
grid sPeCt, dan
OPPM

REFLEKSI

Sejauhmanakah SKPM
digunakan oleh pihak sekolah
dengan berkesan?

Graf Analisis Jurang


Pemimpin perlu mengenal pasti jurang
dengan menyemak status semasa
dengan apa yang hendak dicapai oleh
organisasi.
Jurang yang dikenal pasti adalah asas
kepada pembinaan pelan strategik
sekolah yang berkaitan dengan
matlamat strategi dan pelan tindakan.

Standard Kualiti Pendidikan


Malaysia (SKPM 2010)
S1: Kepimpinan dan hala tuju
S2: Pengurusan organisasi,
S3: Pengurusan kurikulum, kokurikulum
dan sukan, dan hal ehwal murid
S4:Pembelajaran dan pengajaran Standard
S5:Kemenjadian Murid

Mulai Mac 2017

Usaha dan Hasil dalam SKPM 2010

USAHA

HASIL

Menganalisis program dengan School


Programme Check Tool (sPeCt)
IAB telah memperkenal School Programme Check Tool
(sPeCt) untuk membantu pemimpin sekolah
menganalisis program yang telah dijalankan.
Alat ini memberi peluang kepada pemimpin melihat
aspek yang perlu ditambah baik berdasarkan data
SKPM 2010 dan merancang berdasarkan fakta yang
tepat.
Setelah aspek yang lemah dikenal pasti, programprogram tahun semasa yang berkaitan dengan aspek
tersebut akan diberi pertimbangan sama ada
disingkirkan, ditambah, dikurangkan, diwujudkan
atau dikekalkan.
(Abd Razak Manaf dan Noorazam Mahmad, 2011)

Merancang pelan tindakan menggunakan


One Page Project Manager (OPPM)

OPPM adalah alat yang mudah bagi


membantu pengurus untuk
meringkaskan perancangan projek
kepada satu halaman yang ringkas dan
padat.
Satu halaman yang ringkas ini boleh
digunakan untuk berkomunikasi tentang
semua maklumat terperinci kepada
semua pihak yang terlibat.

Aktiviti 3
Rangkakan satu pelan tindakan untuk
menambahbaik sekolah anda.
Bentangkan pelan tindakan berkenaan.

PERANAN PEMIMPIN DALAM


PENAMBAHBAIKAN SEKOLAH
Memantau misi dengan data;
Mengumpul dan menyusun data berkaitan
misi;
Menganalisis data dengan melibatkan
komuniti sekolah;
Bina matlamat strategik;
Penggunaan intervensi berasaskan
saintifik; dan
Usaha pemantauan berterusan.

Aktiviti 4
REFLEKSI

Penilaian Kendiri: Pengurusan


Pasukan Penambahbaikan Sekolah

Rumusan
Pemimpin sekolah berkesan berjaya
menangani isu-isu utama serta melakukan
penambahbaikan sekolah secara
berterusan.

Gabungan tiga konsep yang menjadi asas


kepada peningkatan positif dalam usaha
penambahbaikan sekolah adalah kerja
sepasukan yang mantap; matlamat
yang jelas dan boleh diukur; serta
pengumpulan dan analisis data prestasi
yang berterusan.

Anda mungkin juga menyukai