Anda di halaman 1dari 4

SOAL SELIDIK CELIK ICT Borang soal selidik ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap kecekapan dan celik

ICT di kalangan kakitangan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia. Kerjasama responden adalah didahului dengan ucapan terima kasih. Arahan : Sila isi tempat kosong atau tandakan di petak yang berkenaan. A. PROFIL RESPONDEN BAHAGIAN : ________________________________________________ JAWATAN & GRED : _________________________________________ TEMPOH BERKHIDMAT DI JABATAN : ________________________ B. SOALAN AM 1. Sudah berapa lamakah anda menggunakan komputer? Kurang dari 1 tahun 1-5 tahun Lebih 5 tahun Tidak pernah 2. Apakah sistem pengoperasian yang anda pernah digunakan? (Boleh lebih dari satu) Mac Windows Sumber terbuka seperti UNIX dan Linux Tidak tahu 3. Berapa kerapkah anda menggunakan Internet? Setiap hari Beberapa kali seminggu Kurang dari sekali sebulan Tidak pernah 4. Tujuan penggunaan Internet? (Boleh lebih dari satu) Melayari laman web Menggunakan enjin carian spt Google, Yahoo dsbg. Membaca dan menulis blog Menggunakan jaringan media sosial spt Facebook, Twitter dsbg. Chatting / Instant Messaging Emel Lain-lain (Sila nyatakan: ___________________________________ ) 5. Apakah aplikasi produktiviti pejabat yang anda pernah menggunakan? (Boleh lebih dari satu) Ms Word Ms Excel Ms PowerPoint 1

Open Office Writer Open Office Calc Open Office Impress Lain-lain (Sila nyatakan: ___________________________________ )

6. Apakah komputer anda (di rumah atau pejabat) dilengkapi perisian antivirus? Ya. Sila nyatakan nama perisian ____________________________________ Tidak Tidak tahu C. APLIKASI JABATAN 1. Adakah anda menggunakan emel rasmi jabatan? Ya Tidak Tidak pernah 2. Tahukah anda menghantar dan menerima emel melalui emel rasmi jabatan? Ya Tidak Tidak pernah 3. Tahukah anda menggunakan semua modul yang disediakan dalam emel rasmi jabatan? Ya Tidak Tidak pernah 4. Adakah anda menggunakan aplikasi eGovernment berikut dalam tugas harian anda? APLIKASI YA 1. 2. 3. 4. HRMIS e-SPKB e-Perolehan SPPII JAWAPAN TIDAK TIDAK BERKENAA N

5. Adakah anda tahu fungsi aplikasi eGovernment berikut? APLIKASI 1. HRMIS 2. e-SPKB YA TIDAK

3. e-Perolehan 4. SPPII 6. Adakah anda menggunakan aplikasi dalaman jabatan berikut dalam tugas harian anda? APLIKASI YA 1. FirdausNet 2. Landuse Portal 3. 3D Publisiti 4. e-ISO 5. JPBD Dataware 6. GerbangMurninet 7. e-Library 8. e Pusat Sumber 9. Sistem Pengurusan Aset (SPA) 10. e-RSJ 11. Cadangan Q 12. KPI JPBD 13. Diari Pengurusan 14.Maklumat Tunggakan Kerja 15. MyMeeting JPBD 16. Aduan Kerosakan ICT 17. Pemantauan DPN 18. Sistem Maklumbalas Pelanggan JAWAPAN TIDAK TIDAK BERKENAA N

7. Adakah anda tahu fungsi aplikasi dalaman jabatan berikut? APLIKASI YA 1. 2. 3. 4. 5. FirdausNet Landuse Portal 3D Publisiti e-ISO JPBD Dataware 3 JAWAPAN TIDAK TIDAK BERKENAA N

6. GerbangMurninet 7. e-Library 8. e Pusat Sumber 9. Sistem Pengurusan Aset (SPA) 10. e-RSJ 11. Cadangan Q 12. KPI JPBD 13. Diari Pengurusan 14.Maklumat Tunggakan Kerja 15. MyMeeting JPBD 16. Aduan Kerosakan ICT 17. Pemantauan DPN 18. Sistem Maklumbalas Pelanggan 8. Adakah anda tahu menggunakan perisian berikut? APLIKASI 1. Perisian GIS spt MapInfo, ArcGIS dll 2. Perisian analisis spt SPSS 3. Perisian multimedia spt Adobe Flash, SwishMax, Photoshop dll YA TIDAK

-Terima kasih kerana menyertai soal selidik ini-