Anda di halaman 1dari 17

PERANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN OPERASI

PENDIDIKAN PRASEKOLAH 2010 - 2012 KHUSUS UNTUK :SK TOK JEMBAL 21300 KUALA TERENGGANU DISEDIAKAN BERSAMA : PUAN HAJJAH FAUZAH BT HASHIM PUAN NORAZIAN BT SAID@NAWANG

SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JEMBAL PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

VISI SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Tok Jembal Cemerlang 2012 VISI PRASEKOLAH Melahirkan murid yang cemerlang berteraskan Matlamat Falsafah Pendidikan Negara MISI PRASEKOLAH Berusaha bersungguh-sungguh dalam melaksanakan aktiviti pendidikan secara inovatif dan kreatif untuk melahirkan murid-murid yang seimbang dan cemerlang dari sudut akademik dan berakhlak mulia. MATLAMAT PRASEKOLAH Pendidikan Prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan , menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

OBJEKTIF PRASEKOLAH 1.Membina kecergasan badan 2.Mempunyai tubuh badan yang sihat. 3.Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. 4.Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. 5.Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. 6.Mempunyai kematangan emosi 7.Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. 8.Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. 9.Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. 10.Boleh bekerja secara bersendirian dan juga berkumpulan. 11.Menghormati perasaan serta hak orang lain dan membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya.

TARGET PENCAPAIAN MURID-MURID PRASEKOLAH MENGIKUT TUNJANG DALAM KSPK 1. TUNJANG KOMUNIKASI( Bahasa Malaysia Dan Bahasa Inggeris) Melahirkan murid Prasekolah yang dapat berkemahiran menulis dan Membaca sebagai persediaan untuk memasuki Tahun Satu. 2. TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI (Pendidikan Islam) Melahirkan murid Prasekolah yang berpengetahuan tentang perkara asas di dalam kehidupan.Contohnya Rukun Iman , Rukun Islam , Sirah Rasulullah dan Khalimah Syahadah. Selain dari itu murid prasekolah dapat menguasai kemahiran asas seperti bersuci,berwuduk,melakukan pergerakan solat dan melakukan amalan harian. 3. TUNJANG KETRAMPILAN DIRI(Perkembangan Sosioemosi) Melahirkan murid prasekolah yang berketrampilan mengenal dan mengurus emosi yang positif melalui kesemua aktiviti yang dilaksanakan sewaktu pengajaran dan pembelajaran. 4. TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA (Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan) Melahirkan murid prasekolah yang berkebolehan melakukan aktiviti psikomotor halus dan kasar. Seperti memegang pensel untuk melukis,mewarna dan menulis. Mengunting kertas mengikut bentuk. Murid prasekolah berkebolehan melompat, berlari,membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. (Perkembangan Kreativiti) Melahirkan murid yang berkreativiti serta berkeyakinan tinggi. Selain itu dapat melahirkan murid yang berbakat.

5.TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI (Awal Sains ) Awal sains menyediakan peluang murid untuk meneroka alam sekitar serta menggunakan organ deria untuk memerhati, mengukur menggunakan unit bukan piawai,membanding dan mengelas. Awal sains juga membimbing murid prasekolah mempelajari konsep penghuung , lingkungan serta awal matematik. (Awal Matematik) Melahirkan murid prasekolah mengenal nombor , nilai wang , konsep waktu, bentuk dan ruang sebagai persediaaan sebelum melangkah ke Tahun Satu. 6.TUNJANG KEMANUSIAAN Tunjang Kemanusiaan melahirkan murid prasekolah yang dapat memahami diri sendiri serta perhubungan diri dengan keluarga , rakan serta komuniti setempat.

SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JEMBAL KUALA TERENGGANU, TERENGGANU

ANALISIS PERSEKITARANSWOT
PENDIDIKAN PRASEKOLAH
KEKUATAN ( S ) KELEMAHAN (W)

S1 : Semua guru prasekolah adalah guru yang terlatih dan mengikuti kursus KSPK. S2 : Semasa P & P guru prasekolah dibantu oleh PPM yang terlatih dan diiktiraf oleh Jabatan S3 : Guru Prasekolah dan PPM berkelayakkan SPM,STPM dan Diploma Perguruan Malaysia. S4 : Mendapat Sokongan yang jitu daripada pihak pengurusan

W1 : Murid Prasekolah memiliki tahap kebolehan yang berbeza. W2 : Pendidikan awal yang diterima oleh murid prasekolah berbeza di antara satu sama lain. W3 : Pertentangan penumpuan iaitu kesibukan urusan menghadiri kursus, mesyuarat dan tugas di sekolah . W3 : Tempoh belajar P & P yang panjang dan padat
CABARAN ( T )

PELUANG ( O )

O1: Di bantu oleh PPM yang berpengalaman. O2: BBM yang mencukupi. O3: Murid Prasekolah yang berpotensi tinggi membantu murid prasekolah yang berpotensi rendah.

T1 : Tidak mendapat kerjasama daripada ibubapa yang anak-anaknya berpotensi rendah. T2: Sesetengah Ibubapa tidak tahu peranan sebenar Pendidikan Prasekolah.

SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JEMBAL KUALA TERENGGANU

ISU-ISU STRATEGIK PENDIDIKAN PRASEKOLAH SENARAI ISU-ISU STRATEGIK: Daripada analisis persekitaranSWOT(khususnya faktor kelemahan dan cabaran ) isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah: 1. Pencapaian murid Prasekolah pada Akhir sesi persekolahan 2010 tidak memuaskan terutamanya dari segi kelancaran membaca. 2. Ibu bapa tidak memainkan peranan membantu anak-anaknya yang berpotensi rendah.

SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JEMBAL

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH 2010 - 2012
BIL ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPI AKHIR TAHUN SASARAN 2012 STRATEGI

Pencapaian murid Prasekolah pada Akhir sesi persekolahan 2010 tidak memuaskan terutamanya dari segi kelancaran membaca Ibu bapa tidak memainkan peranan membantu anakanaknya yang berpotensi rendah.

Meningkatkan pencapaian murid prasekolah dari segi kelancaran membaca.

Pada Akhir tahun 2012 peningkatan keramaian murid prasekolah lancar membaca Ibubapa terlibat Pada Akhir secara langsung tahun 2012 membantu ibubapa anak-anak yang terlibat berpotensi secara rendah. langsung membantu anak-anak yang berpotensi rendah.

Peratusan keberkesa nan meningkat

95% murid prasekolah lancar membaca

100% murid prasekolah lancar membaca

1.Latih tubi di dalam kelas. 2.PRS(Pembimbi ng Rakan sebaya)

Peratusan keberkesa nan meningkat

Semua ibubapa terlibat secara langsung membantu anak-anaknya

Tidak wujud jurang antara murid potensi tinggi dengan murid potensi rendah.

1.Guru bekalkan buku Beginilah Caranya Sayanguntuk ibubapa membantu anakanak membaca di rumah. 2. Perjumpaan dengan ibubapa yang anakanaknya dikenalpasti berpotensi rendah.

SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JEMBAL PELAN TAKTIKAL PENDIDIKAN PRASEKOLAH 2010-2012 ISU STRATEGIK 1: Pencapaian murid Prasekolah pada Akhir sesi persekolahan 2010 tidak memuaskan terutamanya dari segi kelancaran membaca. STRATEGI : Meningkatkan pencapaian kelancaran membaca murid Prasekolah. PROGRAM BIL / PROJEK 1 Latih tubi di dalam kelas TERAS PIPP TANGGUNG JAWAB KOS/ SUMBER OUTPUT (HASIL) PELAN KONTIGENSI

TEMPOH

KPI

Membangun Kelas Wawasan Sepanjang Peruntukan kan modal Puan Hajah Fauzah Tahun PERKAPITA insan Bt Hashim Puan Khairiah Bt Mamat Kelas Bestari Puan Norazian Bt Said Puan Kamisah Bt Abd Ghani

Peningkatan bilangan murid prasekolah yang lancar membaca

95% murid Prasekolah lancar membaca

Mewujudkan jadual giliran Membaca untuk kanakkanak prasekolah yang kurang lancar Membaca.

PROGRAM BIL / PROJEK 2

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS/ SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

PRS Membangun Murid Prasekolah (Pembimb kan Modal yang berpotensi ing Rakan Insan tinggi. Sebaya)

Sepanjang Peruntukan Peningkatan tahun PERKAPITA bilangan murid prasekolah yang lancar membaca

95% murid Prasekolah lancar membaca

Sepanjang Masa semasa P&P berjalan.

SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JEMBAL PELAN TAKTIKAL PENDIDIKAN PRASEKOLAH 2010-2012 ISU STRATEGIK : Ibu bapa tidak memainkan peranan membantu anak-anaknya yang berpotensi rendah. STRATEGI : Meningkatkan peranan ibubapa membantu anak-anaknya.

BIL

PROGRAM/ PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS/ SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

Guru Membangun Kelas Wawasan Sepanjang Peruntukan bekalkan kan modal Puan Hajah Fauzah Tahun PERKAPITA buku insan Bt Hashim Beginilah Puan Khairiah Bt Caranya Mamat Sayang untuk Kelas Bestari ibubapa Puan Norazian Bt mem Said bantu Puan Kamisah Bt anak-anak Abd Ghani membaca di rumah

Peningkatan bilangan murid prasekolah yang lancar membaca

95% murid Prasekolah lancar membaca

Membekalkan buku Beginilah caranya saying untuk ibubapa membantu anak-anaknya membaca..

PROGRAM BIL / PROJEK 2

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS/ SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

Perjumpa Membangun Kelas Wawasan an dengan kan modal Puan Hajah Fauzah ibubapa insan Bt Hashim yang Puan Khairiah Bt anakMamat anaknya dikenal Kelas Bestari pasti ber Puan Norazian Bt potensi Said rendah Puan Kamisah Bt Abd Ghani

4x setahun (Jan, April, julai, Okt)

Peruntukan Peningkatan 95% murid PERKAPITA bilangan Prasekolah murid lancar prasekolah membaca yang lancar Dan membaca nombor dan mengenal nombor

Semasa perjumpaan , ibubapa didedahkan cara penggunaan buku Beginilah caranya sayang untuk ibubapa membantu anak-anaknya membaca.

SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JEMBAL

PELAN OPERASI
PENDIDIKAN PRASEKOLAH 2010-2012 PELAN OPERASI :1 Nama Projek/ Program Rasional Objektif Tempoh/Tarikh Kumpulan Sasaran LANGKAH 1 2 3 4 Laporan Pelaksanaan Program : Latih Tubi di dalam kelas :Kebolehan murid prasekolah yang pelbagai tahap kebolehan. :1. Murid prasekolah mudah dan cepat mengingati . : Sepanjang tahun. : Murid prasekolah yang berpotensi rendah. TANGGUNGJAWAB Pn Fauzah Bt Hashim Pn Norazian Bt Said Pn Fauzah Bt Hashim Pn Norazian Bt Said Pn Fauzah Bt Hashim Pn Norazian Bt Said Pn Khairiah Bt Mamat Pn Kamisah Bt Abd Ghani Pn Fauzah Bt Hashim Pn Norazian Bt Said TEMPOH Bulan Pertama Persekolahan 1 Minggu Sepanjang Tahun STATUS

PROSES KERJA Mengenalpasti murid prasekolah yang berpotensi rendah Pembahagian murid Pelaksanaan Program

Akhir Semester

SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JEMBAL PELAN OPERASI PENDIDIKAN PRASEKOLAH 2010-2012 PELAN OPERASI :2 Nama Projek/ Program Rasional Objektif Tempoh/Tarikh : Pembimbing Rakan Sebaya ( PRS) :Kebolehan murid prasekolah yang pelbagai tahap kebolehan. :1. Murid prasekolah berpotensi tinggi membantu murid prasekolah yang berpotensi rendah . : Sepanjang tahun.

Kumpulan Sasaran : Murid prasekolah yang berpotensi rendah. LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH Mengenalpasti murid Pn Fauzah Bt Hashim Bulan Pertama 1 prasekolah yang berpotensi Pn Norazian Bt Said Persekolahan rendah Pembahagian murid Pn Fauzah Bt Hashim 1 Minggu 2 Pn Norazian Bt Said Pelaksanaan Program Pn Fauzah Bt Hashim Sepanjang Tahun Pn Norazian Bt Said 3 Pn Khairiah Bt Mamat Pn Kamisah Bt Abd Ghani Laporan Pelaksanaan Pn Fauzah Bt Hashim Akhir Semester 4 Program Pn Norazian Bt Said

STATUS

SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JEMBAL PELAN OPERASI PENDIDIKAN PRASEKOLAH 2010-2012 PELAN OPERASI :3 Nama Projek/ Program Rasional Objektif Tempoh/Tarikh Kumpulan Sasaran LANGKAH 1 : Penggunaan Buku beginilah Caranya Sayang :Pembelajaran yang berterusan. :1. Ibubapa mengetahui tahap kebolehan potensi anak-anak. : Sepanjang tahun. : Murid prasekolah yang berpotensi rendah. TANGGUNGJAWAB Pn Fauzah Bt Hashim Pn Norazian Bt Said Pn Fauzah Bt Hashim Pn Norazian Bt Said Pn Khairiah Bt Mamat Pn Kamisah Bt Abd Ghani Pn Fauzah Bt Hashim Pn Norazian Bt Said TEMPOH Bulan Pertama Persekolahan Sepanjang Tahun STATUS

PROSES KERJA Mengenalpasti murid prasekolah yang berpotensi rendah Pelaksanaan Program

2 4 Laporan Pelaksanaan Program

Akhir Semester

SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JEMBAL PELAN OPERASI PENDIDIKAN PRASEKOLAH 2010-2012 PELAN OPERASI :4 Nama Projek/ Program Rasional Objektif Tempoh/Tarikh Kumpulan Sasaran LANGKAH 1 : Perjumpaan dengan ibubapa :Pembelajaran yang berterusan. :1. Ibubapa mengetahui tahap kebolehan potensi anak-anak. : Sepanjang tahun. : Murid prasekolah yang berpotensi rendah. TANGGUNGJAWAB Pn Fauzah Bt Hashim Pn Norazian Bt Said Pn Fauzah Bt Hashim Pn Norazian Bt Said Pn Khairiah Bt Mamat Pn Kamisah Bt Abd Ghani Pn Fauzah Bt Hashim Pn Norazian Bt Said TEMPOH Bulan Pertama Persekolahan Sepanjang Tahun STATUS

PROSES KERJA Mengenalpasti murid prasekolah yang berpotensi rendah Pelaksanaan Program

2 4 Laporan Pelaksanaan Program

Akhir Semester

SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JEMBAL CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PRASEKOLAH 2010-2012
BIL NAMA PROGRAM JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 2 3 4

Latih tubi di dalam kelas Pembimbing Rakan Sebaya Buku Beginilah Caranya Sayang Perjumpaan IbuBapa Prasekolah

Anda mungkin juga menyukai