Anda di halaman 1dari 3

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA KUALA LUMPUR

HBEF 2703 PENDIDIKAN KOKURIKULUM

SENARAI HALAMAN KANDUNGAN


TAJUK TUGASAN:

NAMA NO MATRIK

SEMESTER

Kulit Hadapan

Senarai Kandungan (Angka Roman)

HALAMAN KANDUNGAN PORTFOLIO Merancang Aktiviti Kokurikulum Pemilihan aktiviti Penulisan kertas cadangan Struktur dan organisasi kertas cadangan Sumber sokongan Dan lain-lain yang bersesuaian Pelaksanaan Aktiviti Unsur kesukanan/permainan Unsur kejurulatihan Unsur pembangunan sahsiah Unsur nilai murni Unsur kerjasama Dan lain-lain yang bersesuaian

PRAKATA

Prakata Pelajar (Angka Roman)

Halaman Portfolio

HALAMAN KANDUNGAN PORTFOLIO Pelaporan Aktiviti Latar belakang aktiviti Objektif aktiviti Perbincangan pelaksanaan aktiviti Hasilan aktiviti Refleksi Kesimpulan (Pelajar perlu menulis dengan gaya bahasa yang gramatis dan bersesuaian menggunakan laras laporan).

HALAMAN KANDUNGAN PORTFOLIO Bukti/Dokumentasi Gambar aktiviti Gambat peribadi/kumpulan Video Brosur Grafik / peta minda Dan lain-lain yang bersesuaian (Semua bahan dalam bentuk dokumentasi perlu disertakan dalam portfolio).

Halaman Portfolio

Halaman Portfolio

HALAMAN KANDUNGAN PORTFOLIO Skill / Kemahiran Menyediakan bahan grafik Merakam gambar/video Mengorganisasi grafik Aspek kepegawaian Aspek kejurulatihan Aspek soft skills Kemahiran Insaniah (Setiap pelajar perlu memasukkan unsur-unsur di atas ke dalam setiap perancangan, pelaksanaan, dan perakaman aktiviti kokurikulum yang dijalankan).

HALAMAN KANDUNGAN PORTFOLIO Pemikiran Reflektif Penulisan secara kritis Emotional intelligence (EQ) Penyelesaian masaalah (Setiap pelajar perlu memasukkan unsure di atas ke dalam penulisan khususnya semasa membuat refleksi tentang aktiviti). Setiap portfolio yang disediakan perlulah memenuhi kriteri-kriteria yang dijelaskan di atas.

Halaman Portfolio

Halaman Portfolio