Anda di halaman 1dari 7

Standard Kurikulum Bahasa Melayu

Buku Panduan Guru Tahun 4


Sekolah Jenis Kebangsaan

TEMA Kekeluargaan

TAJUK Keluarga Asas

STANDARD
PEMBELAJARA
N 4.4.2 Mempersembahkan keindahan seni khat melalui simpulan bahasa.

Pada akhir pengajaran dan pemudahcaraan (PdPC) murid dapat :


OBJEKTIF 1. Mempersembahkan keindahan seni khat melalui simpulan bahasa dengan
betul dan cantik.

i. Ilmu : Seni khat


PENGISIAN ii. Nilai : Kasih sayang, menghargai dan tanggungjawab
KURIKULUM iii. EMK : Kreativiti dan inovasi

SISTEM
Simpulan bahasa
BAHASA

BAHAN BANTU Gambar keluarga, pad tulis lut sinar, marker whiteboard Artline 509A dan pensil
BELAJAR khat.

REFLEKSI

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Standard Kurikulum Bahasa Melayu
Buku Panduan Guru Tahun 4
Sekolah Jenis Kebangsaan

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM
Set Induksi
Gambar keluarga Lampiran 1
1. Murid melihat gambar yang ditunjukkan
Gambar keluarga

2. Bersoal jawab tentang gambar yang


ditunjukkan
- Ibu
- Ayah
- Abang
- Adik

Langkah 1
Lampiran 2
Mengenal pasti simpulan bahasa
Simpulan bahasa – Ibu
1. Murid diperkenalkan simpulan bahasa : kandung
Ibu kandung

2. Murid membaca simpulan


bahasa yang ditunjukkan.

3. Murid menyatakan maksud


simpulan bahasa ‘ibu kandung’.

Langkah 2

Aktiviti mengenal huruf tunggal dalam


seni khat.

1. Murid menyebut huruf tunggal


daripada simpulan bahasa ‘ibu kandung’
iaitu : Lampiran 3

ibu ( ‫=( ايبو‬


alif ( ‫ ) ا‬ya ( ‫) ي‬, ba ( ‫ ) ب‬dan wau( ‫) و‬

kandung (‫( = كاندوغ‬


kaf ( ‫ ) ك‬alif ( ‫) ا‬, nun ( ‫) ن‬, dal ( ‫) د‬,
wau ( ‫ ) و‬dan nga ( ‫) غ‬.

Langkah 3 Nilai : Rajin,


bersungguh-sungguh
Aktiviti Menulis Huruf Tunggal
Ilmu : Seni khat
Standard Kurikulum Bahasa Melayu
Buku Panduan Guru Tahun 4
Sekolah Jenis Kebangsaan

1. Murid menekap bentuk asas seni khat Lampiran 4


menggunakan pad tulis lut sinar.

2. Murid menekap huruf tunggal ‘ibu


kandung’ dengan menggunakan pad
Lampiran 5
tulis lut sinar mengikut kaedah seni khat
berpandukan contoh.

3. Murid menyalin huruf tunggal ‘ibu


kandung’ dengan menggunakan pad tulis
lut sinar mengikut kaedah seni khat Lampiran 5
berpandukan contoh.

Langkah 4

Aktiviti menulis simpulan bahasa dalam


seni khat

1. Murid menekap simpulan bahasa ‘ibu


Lampiran 6
kandung’ dengan menggunakan pad tulis
lut sinar mengikut kaedah seni khat
berpandukan contoh.

2. Murid menyalin simpulan bahasa ‘ibu


kandung’ dengan menggunakan pad tulis
Lampiran 6
lut sinar mengikut kaedah seni khat
berpandukan contoh.

3. Murid menulis huruf tunggal dan


simpulan bahasa di atas kertas
( Latihan pengukuhan ).
Lampiran 7

Penutup
Murid mempamerkan hasil tulisan seni khat
di hadapan kelas.
Standard Kurikulum Bahasa Melayu
Buku Panduan Guru Tahun 4
Sekolah Jenis Kebangsaan

TEMA Kekeluargaan

TAJUK Keluarga Asas

STANDARD 4.4.1 Mengenal, menyebut dan menulis bentuk huruf tunggal dan perkataan
PEMBELAJARA simpulan bahasa mengikut kaedah seni khat.
N
Standard Kurikulum Bahasa Melayu
Buku Panduan Guru Tahun 4
Sekolah Jenis Kebangsaan

Pada akhir pengajaran dan pemudahcaraan (PdPC) murid dapat :


1. Mengenal, menyebut dan menulis bentuk huruf tunggal dan perkataan
OBJEKTIF
simpulan bahasa ‘ibu kandung’ mengikut kaedah seni khat yang betul.

iii. Ilmu : Seni khat


PENGISIAN iv. Nilai : Kasih sayang, menghargai dan tanggungjawab
KURIKULUM iii. EMK : Kreativiti dan inovasi

SISTEM
Simpulan bahasa
BAHASA

BAHAN BANTU Gambar keluarga, pad tulis lut sinar, marker whiteboard Artline 509A dan pensil
BELAJAR khat.

REFLEKSI

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM
Set Induksi
Gambar keluarga Lampiran 1
1. Murid melihat gambar yang ditunjukkan
Gambar keluarga

2. Bersoal jawab tentang gambar yang


ditunjukkan
- Ibu
- Ayah
- Abang
Standard Kurikulum Bahasa Melayu
Buku Panduan Guru Tahun 4
Sekolah Jenis Kebangsaan

- Adik

Langkah 1
Lampiran 2
Mengenal pasti simpulan bahasa
Simpulan bahasa – Ibu
1. Murid diperkenalkan simpulan bahasa : kandung
Ibu kandung

2. Murid membaca simpulan


bahasa yang ditunjukkan.

3. Murid menyatakan maksud


simpulan bahasa ‘ibu kandung’.

Langkah 2

Aktiviti mengenal huruf tunggal dalam


seni khat.

2. Murid menyebut huruf tunggal


daripada simpulan bahasa ‘ibu kandung’
iaitu : Lampiran 3

ibu ( ‫=( ايبو‬


alif ( ‫ ) ا‬ya ( ‫) ي‬, ba ( ‫ ) ب‬dan wau( ‫) و‬

kandung (‫( = كاندوغ‬


kaf ( ‫ ) ك‬alif ( ‫) ا‬, nun ( ‫) ن‬, dal ( ‫) د‬,
wau ( ‫ ) و‬dan nga ( ‫) غ‬.

Langkah 3 Nilai : Rajin,


bersungguh-sungguh
Aktiviti Menulis Huruf Tunggal
Ilmu : Seni khat

4. Murid menekap bentuk asas seni khat Lampiran 4


menggunakan pad tulis lut sinar.

5. Murid menekap huruf tunggal ‘ibu


kandung’ dengan menggunakan pad
Lampiran 5
tulis lut sinar mengikut kaedah seni khat
berpandukan contoh.

6. Murid menyalin huruf tunggal ‘ibu


kandung’ dengan menggunakan pad tulis
Standard Kurikulum Bahasa Melayu
Buku Panduan Guru Tahun 4
Sekolah Jenis Kebangsaan

lut sinar mengikut kaedah seni khat Lampiran 5


berpandukan contoh.

Penutup
Murid mempamerkan hasil tulisan seni khat
di hadapan kelas.