Anda di halaman 1dari 19

DASAR PERLUASAN

WILAYAH ISLAM
KHALIFAH ‘UMAR B.
AL-KHATTAB (R.A.)
SIAPA ‘UMAR?
 Nama: ‘Umar bin al-Khattab.
 Gelaran: Abu Hafs.
 Suku: Quraysh Makkah.
 Puak: ‘Adi bin Ka‘b.
 Datuk: Nufayl b. ‘Abd al-‘Uzza,
bangsawan Quraysh.
 Ayah: al-Khattab b. Nufayl, seorang
yang bengis dan tegas ketika
mempertahankan tradisi.
 Ibu: Hantamah bt. Hashim al-Mughirah,
puak Makhzum Makkah.
SIAPA UMAR ?
(Samb.)
 Kedudukan puak ‘Adi di sisi bangsa
Quraysh:
 Puak yang penting dalam masyarakat
Makkah.
 Memegang jawatan al-sifarah, iaitu
jawatan yang berkaitan dengan
protokol.
 Mewakili bangsa Quraysh ketika
menyambut utusan-utusan suku lain.
 Menjadi jurucakap orang Quraysh dalam
pertemuan dengan suku lain.
SIAPA UMAR ?
(Samb.)
 ‘Umar sebelum pengislamannya:
 Seorang penentang Islam yang kuat.
 Penentangannya setanding dengan ‘Amr
b. Hisham (Abu Jahl).
 Rasulullah (s.a.w.) berdoa agar seorang
daripada dua “Umar” ini menganut
Islam.
 Menyiksa orang Islam, termasuk adik
perempuan & adik iparnya; serta
hamba abdi lain.
SIAPA UMAR ?
(Samb.)
Perempuan: Fatimah
ADIK
Ipar/anak sepupu: Suami
Fatimah, Sa‘id b. Zayd b.
‘Amr b. Nufayl

Lubaynah: Dipukul dan


dicekik hingga pengsan
HAMBA
Zinnirah: Diseksa
sehingga menjadi buta
SIAPA UMAR ?
 (Samb.)
‘Umar menganut Islam setelah 5/6 tahun
Nabi Muhammad (s.a.w.) menjadi Rasul.
 Pengislaman ‘Umar dilakukan di depan
Rasulullah (s.a.w.) dan beberapa Sahabat
(r.a.) di rumah al-Arqam b. Abi al-Arqam.
 Bila tiba di Yathrib (hijrah dari Makkah),
Rasulullah (s.a.w.) telah mempersaudarakan
antara Abu Bakr dan ‘Umar. Kedudukan
‘Umar mula meningkat.
 Tahun ke-3H, Rasulullah (s.a.w.) telah
mengahwinkan Hafsah (yang kematian suami)
dengan ‘Umar.
 ‘Umar menjadi bapa mertua Rasulullah
(s.a.w.).
SIAPA UMAR ?

(Samb.)
‘Umar menjadi Sahabat Kanan Rasulullah
(s.a.w.), malah pandangannya sering diminta
oleh Baginda.
 Pandangan beliau yang bernas sukar untuk
ditandingi. Malah beliau seringkali dikaitkan
dengan penurunan wahyu:
 pengharaman arak.
 Penggunaan hijab.
 ‘Umar turut serta dalam semua peperangan
yang dipimpin Rasulullah (s.a.w.)
 Dari segi peribadi, ‘Umar terkenal sebagai
seorang yang suka berterus terang, tegas dan
keras (hati): isu perjanjian al-Hudaybiyyah.
Hadith di atas diriwayatkan oleh
al-Bukhari dan Muslim dan sanadnya
sehingga ‘Umar b. al-Khattab (r.a.)
Kuliah M3: 27 Julai 2006 / 11
PERLUASA
N WILAYAH
ZAMAN
‘UMAR
 ‘Umar mula mengambil alih tampuk
pemerintahan daripada Abu Bakr
pada tahun 13H/634M,
 Lingkaran kekuasaan Islam di
Madinah tidak melebihi sempadan
Semenanjung Tanah Arab.
PERLUASAN WILAYAH
(Samb.)
Kedudukan Madinah
Zaman Abu Bakr

 Menghadapi gerakan al-Riddah.


 Tiada perbendaharaan (baitulmal)
kerana harta dibelanja dan
diagihkan.
 Kuasa pemerintahan terbatas.
PERLUASAN WILAYAH
(Samb.)
Kedudukan Madinah
Zaman ‘Umar

 Tidak banyak perbezaan.


 Sibuk dengan peperangan dan
perluasan wilayah.
 Madinah menerima banyak harta
rampasan perang.
PERLUASAN WILAYAH
(Samb.)
 Pada tahun ke-16/17H, perluasan
wilayah dijadikan sebagai polisi
pemerintahan.
 Ini kesan daripada penguasaan
tentera Islam terhadap kawasan luas
di Syria dan Iraq.

 Pada tahun ke-19-21H, tentera


Islam menguasai Mesir,
sebahagian Afrika Utara dan
sebahagian besar Afrika.
PERLUASAN WILAYAH
(Samb.)
Kesan Perluasan Wilayah

 Timbul masalah besar kepada ‘Umar


dan pihak Madinah.
 Ini kerana tiada teladan secara
langsung yang boleh dijadikan
sebagai panduan.
 Masalah yang timbul ialah:
 Harta rampasan perang yang begitu
banyak.
 Kawasan yang dikuasai begitu luas.
PERLUASAN WILAYAH
(Samb.)
Isu Perluasan Wilayah di Syria
Isu Penyelesaian ‘Umar
 Harta rampasan tidak menimbulkan  Rumah dan tanah dibahagikan
masalah. kepada semua orang Islam.
 Peruntukan sudah sedia ada dalam  Wilayah Syria dibahagikan sbgmana
al-Qur’an. pada zaman Byzantium (Hims,
Dimash, Jordan, Palestin).
 1/5 (dihantar ke Madinah, Baitulmal)
& 4/5 (dibahagi di kalangan tentera  Abu ‘Ubaydah al-Jarrah dilantik
yang ambil bahagian. sebagai gabenor pertama Syria
(Yazid b. Abi Sufyan & Mu’awiyah
 Kedudukan rumah, tanah & harta
b. Abi Sufyan = polisi diteruskan).
benda tetap?
 Perpindahan org Arab diperketat.
 Masalah tidak berlarutan: perluasan
wilayah dilakukan dengan perjanjian.
 Tentera al-Riddah dibataskan utk
datang ke Syria.
 Bnyk bandar & rumah terbiar, tanah  Orang Islam: zakat, ‘ushur & jizyah
tidak diusaha: orang Greek lari.
(cukai tanah) nilai dikurangkan.
PERLUASAN WILAYAH
(Samb.)
Isu Perluasan Wilayah di Iraq
Isu Penyelesaian ‘Umar
 Al-Sawad: satu kawasansubur yang  Tanah tersebut dibiarkan berada di
luas; mempunyai penduduk ramai di bawah milik penduduk tempatan.
selatan Iraq.  Mereka perlu usahakan tanah itu &
 Mereka tidak larikan diri; mereka membayar cukai tertentu.
diambil sbg hamba melalui jalan  Meneruskan sistem kutipan cukai
peperangan bukan perjanjian; yang dilakukan oleh Empayar
pringkat awal ini tidak praktikal. Sasan; jizyah & zukai tanah.

 Tanah milik keluarga diraja Sasan,  Tanah ini diletakkan di bawah hak
golongan bangsawan & tanah untuk milik mereka yang terlibat dalam
sembahan api. peperangan.
 Kemudian diusahakan dan
dikenakan cukai tanah sahaja.
PERLUASAN WILAYAH
(Samb.)
Isu Perluasan Wilayah di Mesir
 Tidak banyak masalah yang timbul, kerana ia
berlaku agak terkemudian.
 Tambahan pula ada dua contoh yang boleh
diteladani, Syria dan Iraq.
 Perluasan wilayah di Mesir dilakukan secara
perjanjian
 Tanah terus dikekalkan sebagai milik para
penduduknya.
 Meskipun ramai orang Byzantium larikan diri dari
Mesir, mereka ini tidak memiliki banyak tanah;
hanya terlibat dengan peniagaan.
 Tentera ditempatkan di bandar garison, al-Fustat,
untuk penempatan sahaja, bukan pertanian.
 ‘Amr b. al-‘As dilantik sebagai gabenor Mesir
pertama.
RUMUSAN
 Biografi dan keperibadian ‘Umar b.
al-Khattab (r.a.) yang mempunyai
nilai budi yang luhur, namun tegas.
 Bentuk pengurusan dan pentadbiran
‘Umar b. al-Khattab (r.a.) yang cekap
dengan hanya melaksanakan apa yang
telah sedia ada.
 Dasar perluasan wilayah yang giat
pada zaman ‘Umar b. al-Khattab
(r.a.) seperti kejayaan
memperluaskan wilayah seperti di
Syria, Iraq dan Mesir.