Anda di halaman 1dari 6

KOM?

OSISI B{N A,MS, PRODUXSI J(^TASI'I AS I AM}UNC


DAI{ KAI\DUNGAN GIZT }ADANG ?f,NGGEMBALAT.I{

ILAM

DT

KECAI'ATTN SIITER KIAUPATEN


PESISIR Sf,LATAN

FAKULTAS Pf,TIRN,II(AX
UMVERSIITS ANDAI,AS

KoMPogsIsmNls!lRoD!rcl.rua

F,$.heb {;

sFillAg!fu2007
,,Pd9oa'npl4@r]3obi
Da b.?,. x4d

oq, u d

b uia ldbrb bpd,;! unp, i3


.tui{tudbjeid6tu,l

.onoo, r,

j.!o r4

e.d.o

!d

i"r'

.u c?r;..
4!

!d

4,do|a'i%dcbufur'.s
rdca): 3.4e , .qt64ds h\n i3 ) 167% c.tulew tc.;tuhi
',/-,'.4\.HK'.'''a'o4'
.rcFdiddd,Ib*,."b.
hrii tud
Fid

du

(PKI 1r.oJyq sdr

xls

jur+ 14.!.s oFru

cK): ,4.4%

^h

(nt;sl)i

,;r

!!-

D B%,

.-ih

Ej!@ M6& rld

(Dide krede Hm

0${D e@p*a $oe !*@ tu


basi

b4j

lq*

td dBsir *Bj@s du ssdrh

Fi4'bd@f6o@Fluo4E[oe
pla bjaw ssn

$ln didrFl

5*r M ud 4jdre $bq{i pd@s Fsg.hb.ltu Hd id


dddw dd hFlnyr sri stsn yes ddih@ drd nqinrar didrd
beritr r.Pi us' disy@*& rffis !s
bria yss

1m!$,BujuriDutu
rtur

sk

45Jr

h!

15.-

auu r2.e@

r,

lisdgd'dhNqdbphg&Ek,
llgism'idd4N@iT@k.DiK

Ei\:is@li*,9kbnro|'sjlfrj.ldiN4adhphsPd(DhI
:+!{ddKellfus!qa'dlc&"

-4

PehM bbs^

--

Pa ar

l6ruhs!eE nes hls

tEr: !d

IWi@h

di

$rq

ro7).

&i@d@i d4tu

rcb

lesirbepi

Klc@tu s

-6lxhFdrbFcddeful0l)l'&bFgEfi6dllliG
uook

n dtu3 @sh

Fam d4a

judur i

Flr@iodh

hbjds K.datu

suaB

$h4d

"kpsns rrnpuo& rndrkii (oordii Bohln dri

luih dd tu jurd rd )4s


ftbn@ili$htoy!h@sb(

lidn{'Ehbgektd}e3s
''hgfu11or16d'rlFk
nq!!W l.ds.joi ijeli nlkro rh* u4r (dnFr tu rsnc) 6
nfleeoPdhbnM64ih*4nnuja

ft!

Nr

tu

z,

shE Fs. r'!run Me


tu Posdbqm tusrue

toohsbb

r4si

uiiEFirs Ad s.

k8|{D&Pdoshg@bl4
dlh44gks4*ifu'nr&

l'GA'o$ft.R4.udqflae\h(e
3or - Mts Pru4r.h! a !m o \ llh Bd lnr bn{;

ao