Anda di halaman 1dari 7

MENINGKATKAN KEMAHIRAN

MURID TAHUN 2 BUKHARI


MEMBUAT PENGELASAN HAIWAN
BERDASARKAN PEMAKANAN
MENGGUNAKAN
BBM WWE
NAMA PEMBENTANG :NUR AMIRAH BINTI
HAMZAH
UNIT
: PISMP SAINS 1
NAMA PENYELIA : ENCIK SAZLI BIN AZIZ @
ABDUL AZIZ

REFLEKSI PdP
Murid tidak dapat membuat pengelasan haiwan
berdasarkan pemakanan dengan betul
Punca-puncanya :- penggunaan BBM yang kurang sesuai iaitu
kad gambar yang berukuran kecil (5cm x 10
cm) sahaja.
- pemilihan warna kad gambar juga tidak sesuai
iaitu hanya hitam putih.
- bilangan kad gambar yang tidak mencukupi
dengan bilangan murid dalam setiap kumpulan.
- murid tidak berminat dengan sesi PdP.

FOKUS KAJIAN
Terdapat 5 orang murid dari kelas 2
Bukhari yang didapati tidak dapat
membuat pengelasan haiwan dengan
betul.
Ini dikesan melalui lembaran kerja yang
telah murid jawab.
Analisis Data
Analisis
dokumen (lembaran kerja)
- Murid tertukar antara haiwan yang
makan haiwan sahaja dengan haiwan
yang makan haiwan dan tumbuhan

FOKUS KAJIAN
Data

Analisis
-Murid tertukar antara haiwan yang
makan haiwan sahaja, haiwan yang
makan tumbuhan sahaja dan haiwan
yang makan haiwan dan tumbuhan.
-Murid hanya tahu satu sahaja
makanan haiwan yang makan haiwan
dan tumbuhan. Oleh sebab itu,
mereka mengelaskannya pada
makan haiwan sahaja atau makan
tumbuhan sahaja.

Objektif Umum
Meningkatkan kemahiran membuat
pengelasan haiwan berdasarkan
pemakanan bagi murid tahun 2 Bukhari
dengan menggunakan BBM WWE.

Persoalan Kajian

Adakah BBM WWE mampu membantu


murid membuat pengelasan haiwan
berdasarkan pemakanan dengan betul?
Instrumen : Ujian Pra dan Ujian Pasca,
soal selidik

Persoalan Kajian
Adakah penggunaan BBM WWE dapat
meningkatkan minat murid terhadap sesi
PdP diet haiwan?
Instrumen : Pemerhatian berstruktur, soal
selidik
Adakah penggunaan BBM WWE dapat
meningkatkan skor markah murid dalam
ujian topikal?
Instrumen : Ujian Pra dan Ujian Pasca