Anda di halaman 1dari 1

Assalamualaikum WrWb....

Moga2 bermanfaat:
EMPAT HAL YANG PERLU DILAKUKAN SEBELUM TIDUR WALAUPUN KITA SIBUK DENGAN TUGAS HA
RIAN KITA.?
??Rasulullah berpesan kepada siti Aisyah ra.
??Ya, Aisyah! Jangan engkau tidur sebelum melakukan empat perkara yaitu :
1.
2.
3.
4.

??Sebelum
??Sebelum
??Sebelum
??Sebelum

khatam al-Quran
menjadikan para nabi bersyafaat untukmu di hari kiamat
para muslimin meridhai engkau
engkau melaksanakan haji dan umrah

Bertanya siti Aisyah :


????Ya Rasulullah ! bagaimana aku dapat melaksanakan empat perkara seketika?
Rasulallah tersenyum dan bersabda :??
??1. Jika engkau akan tidur , membacalah surat al
Seakan-akan engkau telah meng-khatamkan Al-Quran

Ikhlas tiga kali

Bismillaahirrahmaa
nirrahiim,
Qul huallaahu ahad Allaah hussamad
lam yalid walam yuulad
walam yakul lahuu kufuwan ahad ( 3x )
??2. "Membacalah shalawat untukku dan untuk para nabi sebelum aku" maka kami sem
ua akan memberimu syafaat di hari kiamat
Bismillaahirrahmaa
nirrrahiim, Allaahumma shallii alaa saiyyidina Muhammad wa alaa aalii saiyyidina Mu
hammad ( 3x )
??3.

Beristighfarlah

untuk para mukminin maka mereka akan meridhai engkau

??Astaghfirullaah hal 'adziim al lazhii laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum wa
atuubu ilaih ( 3x )
??4. Dan perbanyaklah bertasbih, bertahmid , bertahlil dan bertakbir maka seakan-a
kan engkau telah melaksanakan ibadah haji dan umrah
??Bismillaahirrahmaa
nirrahiim, Subhanallaah Walhamdulillaah Walaa ilaaha illallaah hu wallah hu akba
r
( 3x )
Sampaikanlah kepada orang lain,
maka ini akan menjadi Shadaqah Jariah pada setiap orang yang anda kirimkan pesan
ini, dan apabila kemudian dia mengamalkannya,
maka kamu juga akan ikut mendapat pahalanya sampai hari kiamat Aamiin Ya Robb