Anda di halaman 1dari 4

Lampiran A

BAHAGIAN BUKU TEKS


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
SENARAI JUDUL BUKU TEKS TERBITAN BAHARU KEGUNAAN
MULAI TAHUN 2016
SEKOLAH

BIL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

KOD
BUKU

A0162
02
A0261
49
B0160
61
B0260
43
B0360
36
B0460
40
B0760
01
B0960
52
B1060
62
B1960
01
B2560
45
B2960
41
B3160
01
B3260
26
B3560
01
B3660
02
B3760
01
B3860
01
B3860
02
B4060
13
B4160
06
B4260
09
B4660
01

JUDUL

NAMA PENERBIT

DEWAN BAHASA DAN


PUSTAKA

BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SJK


ENGLISH YEAR 6 SJK

AAA

ENGLISH YEAR 6 SK
BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN
TAHUN 6
BAHASA TAMIL SEKOLAH KEBANGSAAN
TAHUN 6
SEJARAH TAHUN 6 SK
PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6
SAINS TAHUN 6 SK
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 SK
MATEMATIK TAHUN 6 SK
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6 SK
PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 SK
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6 SK
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6
SK
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
TAHUN 6 SK
PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 SK

021
AAA

DEWAN BAHASA DAN


PUSTAKA
DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA

BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK

KOD

021
021

AAA

AAA

AAA

AAA

DEWAN BAHASA
PUSTAKA
DEWAN BAHASA
PUSTAKA
DEWAN BAHASA
PUSTAKA
DEWAN BAHASA
PUSTAKA
DEWAN BAHASA
PUSTAKA
DEWAN BAHASA
PUSTAKA
DEWAN BAHASA
PUSTAKA
DEWAN BAHASA
PUSTAKA
DEWAN BAHASA
PUSTAKA
DEWAN BAHASA
PUSTAKA
DEWAN BAHASA
PUSTAKA

DAN
DAN
DAN
DAN
DAN
DAN
DAN
DAN
DAN
DAN
DAN

021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021

SHORT STORY YEAR 6

AAA

AAA

GRAPHIC NOVEL YEAR 6

AAA

AAA

DEWAN BAHASA
PUSTAKA
DEWAN BAHASA
PUSTAKA
DEWAN BAHASA
PUSTAKA
DEWAN BAHASA
PUSTAKA

BAHASA IBAN TAHUN 6


BAHASA ARAB TAHUN 6
BAHASA KADAZANDUSUN TAHUN 6
BAHASA SEMAI TAHUN 6

DAN
DAN
DAN
DAN

ZON NEGERI

SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA

021

SARAWAK

021

SELURUH
NEGARA

021

SABAH

021

PAHANG,PERAK

Lampiran A

BAHAGIAN BUKU TEKS


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
SENARAI JUDUL BUKU TEKS TERBITAN BAHARU KEGUNAAN
MULAI TAHUN 2016
BIL

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

KOD
BUKU

C3160
01
C3160
02
C3160
03
C3660
01
C3660
02
C3660
03
D0362
22
D0760
01
D1060
12
D1960
01
D2560
05
D2960
54
D3160
01
D3260
28
D3560
01
D3660
01
D3760
02
E0461
42
E0760
01
E1060
22
E1960
01
E2560
20
E2960
38
E3160
01
E3260
24

JUDUL

NAMA PENERBIT

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 SK (CDROM)


PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 SJKC
(CDROM)
PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 SJKT
(CDROM)
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
TAHUN 6 SK (CDROM)
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
TAHUN 6 SJKC (CDROM)
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
TAHUN 6 SJKT (CDROM)
BAHASA CINA TAHUN 6 SJKC

DEWAN BAHASA DAN


PUSTAKA

021

AAA

AAA

AAA

AAA

DEWAN BAHASA DAN


PUSTAKA

021

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

DEWAN BAHASA DAN


PUSTAKA

SEJARAH TAHUN 6 SJKC

KOD

021

SAINS TAHUN 6 SJKC

AAA

AAA

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 SJKC

AAA

AAA

MATEMATIK TAHUN 6 SJKC

AAA

AAA

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6 SJKC

AAA

AAA

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 SJKC

AAA

AAA

PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6 SJKC

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 SJKC

AAA

AAA

BAHASA TAMIL TAHUN 6 SJKT

AAA

AAA

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6


SJKC
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
TAHUN 6 SJKC

DEWAN BAHASA DAN


PUSTAKA

SEJARAH TAHUN 6 SJKT

021

SAINS TAHUN 6 SJKT

AAA

AAA

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 SJKT

AAA

AAA

MATEMATIK TAHUN 6 SJKT

AAA

AAA

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6 SJKT)

AAA

AAA

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 SJKT

AAA

AAA

PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6 SJKT

AAA

AAA

ZON NEGERI

SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA

Lampiran A

BAHAGIAN BUKU TEKS


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
SENARAI JUDUL BUKU TEKS TERBITAN BAHARU KEGUNAAN
MULAI TAHUN 2016
BIL

49.
50.
51.

KOD
BUKU

E3560
01
E3660
01
E3760
01

JUDUL

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6


SJKT
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
TAHUN 6 SJKT
PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 SJKT

NAMA PENERBIT

KOD

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

ZON NEGERI

SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA

SEKOLAH

BIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

KOD
BUKU
F05209
2
F05209
3
F05510
0
F05510
1
F48200
2
F59200
1
F59505
8
F60200
1
F60200
2
F60200
3
F60200
4
F39100
3
F39200
1
F39300
1

JUDUL

NAMA PENERBIT

KOD

ANTOLOGI KOMSAS BM TINGKATAN 2

AAA

AAA

NOVEL KOMSAS BM TINGKATAN 2

AAA

AAA

ANTOLOGI KOMSAS BM TINGKATAN 5

AAA

AAA

NOVEL KOMSAS BM TINGKATAN 5

AAA

AAA

MAHARAT AL-QURAN TINGKATAN 2

AAA

AAA

NOVEL KOMSAS BI TINGKATAN 2

AAA

AAA

NOVEL KOMSAS BI TINGKATAN 5

AAA

AAA

USUL AL-DIN TINGKATAN 2

AAA

AAA

AL-SYARIAH TINGKATAN 2

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

CERMAT TIBA SELAMAT TINGKATAN 1

AAA

AAA

CERMAT TIBA SELAMAT TINGKATAN 2

AAA

AAA

CERMAT TIBA SELAMAT TINGKATAN 3

AAA

AAA

AL-LUHGAH AL-ARABIAH AL-MUASIRAH


TINGKATAN 2 (BT)
AL-LUHGAH AL-ARABIAH AL-MUASIRAH
TINGKATAN 2 (BA)

ZON NEGERI
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA
SELURUH
NEGARA

Lampiran A

BAHAGIAN BUKU TEKS


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
SENARAI JUDUL BUKU TEKS TERBITAN BAHARU KEGUNAAN
MULAI TAHUN 2016