Anda di halaman 1dari 1

SUBJEK: MATEMATIK TINGKATAN 1

MINGGU: 27

Subjek:

Minggu: 18 (SELASA)

Matematik
Tarikh: 30.06.14
Bidang
Objektif

Masa: 9
Tempoh: 40 Minit
BAB 6: INTEGER
6.2 melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan

Pembelajaran

integer untuk menyelesaikan masalah.

Hasil

Di akhir pembelajaran, pelajar dapat:

Pembelajaran
Pengetahuan

iii. menolak integer


Pelajar pernah belajar nombor bulat semasa bab 1.

sedia ada
Aktiviti

Kelas: 1E (26 students)

Page | 1

Set induksi: 5 minit


1. Guru mengimbas kembali pembelajaran lepas dengan
mengemukakan beberapa soalan dan pelajar diminta
menjawab di papan tulis.
2. Guru menyemak jawapan murid.
Perkembangan: 30 minit
1. Guru menunjukkan cara membandingkan nilai integer
kemudian menyusun integer dalam urutan dengan
menggunakan 6 contoh.(Guru menggunakkan kad manila)
2. Pelajar diminta untuk duduk dalam 5 kumpulan.
3. Soalan tugasan diberikan kepada setiap kumpulan dan pelajar
diminta membincangkan jawapan dalam masa 15 minit.
4. Pelajar menghantar wakil untuk menjawab soalan di papan
tulis.
5. Guru menyemak dan membincangkan kesilapan pelajar
dalam menjawab soalan yang diberi.
Penutup: 5 minit
1. Guru mengemukakan soalan untuk menguji sama ada

Lapangan
pembelajaran
Nilai Moral
Sumber
Latihan
Refleksi

pelajar dapat menolak integer dengan betul.


2. Guru memberi kerja rumah.
Nombor dan integer
Bekerjasama, Berkeyakinan dan Berdikari
Kad manila, papan tulis, Buku Kerja dan buku teks
Buku latihan dan soalan diberikan di papan.