Anda di halaman 1dari 2

PENTAKSIRAN

Kelas:
MENANGKAP BOLA
1. Senarai Semak Guru
( Tandakan () pada kemahiran menangkap bola yang dapat dikuasai.)
Bi Nama murid
l

Mata
memandang
bola

Bergerak ke
arah bola

Serap daya
semasa
menangka
p bola