Anda di halaman 1dari 13

RPH KSSR PJ Tahun 1

Mata pelajaran

: Pendidikan Jasmani

Kelas

: 1 Merah

Bilangan murid

: 10 Orang

Tajuk

: Manipulasi alatan ( Menangkap Bola)

Tarikh
Masa

: 29 / 09 / 2014
: 7.30pagi 8.00 pagi

Standard Kandungan : 1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.
2.3 Mengetahui konsep dan prinsip asas kemahiran manipulasi alatan.
5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan.
Standard Pembelajaran : 1.4.3 Menangkap atau menerima alatan yang dilontar secara perlahan dengan lakuan yang betul.
2.3.4 Menyatakan kedudukan jari dan tangan yang betul semasa menangkap atau menerima bola.
5.4.1 Melakukan aktivi secara berpasangan.
Pengalaman sedia ada: Mempunyai pengalaman melambung dan menyambut bola.

Objektif pembelajaran: Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Psikomotor - Melakukan lakuan yang betul menangkap bola dengan menggunakan dua belah tangan.
2. Kognitif
- Mengetahui konsep dan prinsip asas kemahiran manipulasi alatan.
- Menyatakan lakuan yang betul untuk menangkap bola dengan menggunakan tangan.
3. Afektif

- Keyakinan diri, semangat tanggungjawab ditanam dalam diri.

Nilai-nilai murni : Guru sentiasa memberi galakkan kepada murid.


Kemahiran berfikir : Menghubungkait koordinasi mata dan tangan semasa melambung dan menangkap pundi kacang dan
bola.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Kreativiti & inovatif , muzik
Bahan Bantu Belajar:

1. Bola

: 5 unit

2. Skital

: 4 unit

3. Pundi Kacang

: 10 unit

4. Lagu

: 1 muzik lagu
: 1 lagu

Penilaian pengajaran dan penbelajaran : Lembaran kerja

Bahagian/ Masa
1. Permulaan
(5 minit )

Aktiviti
1. Memanaskan
Badan
a) Menari tarian
Chicken dance
mengikut tempo
muzik.

Fokus Pembelajaran
- Meningkatkan suhu
badan untuk aktiviti
regangan

Pengelolaan/ Strategi PdP


1. Guru akan memberi arahan
untuk berbaris dalam 2 baris
melintang.
Guru

- Meningkatkan kadar

Alatan/ Catatan
Muzik lagu
Lagu
Gaya

Langsung
Kaedah kuliah
demonstrasi

degupan jantung
- Mewujudkan keseronokan
2. Murid-murid mengambil
kawasan masing-masing
untuk memanaskan badan.
3. Guru dan murid bersamasama menari tarian chicken
dance untuk mewujudkan
keseronokan.

- Berjalan secara bebas


b) Memanaskan
badan dengan
permainan kecil

1. Murid berjalan secara

sambil melakukan pelbagai

bebas sambil melakukan

lakuan seperti bentuk huruf,

pelbagai lakuan seperti

binatang dan tumbuhan.

bentuk huruf, binatang dan

- Berhenti melakukan lakuan

tumbuhan.

tersebut di tempat masingmasing apabila muzik


diberhentikan untuk membuat
regangan pada bahagian
kepala, tangan dan kaki di
dalam kawasan yang
ditetapkan.
2. Murid berhenti di tempat
masing-masing apabila
muzik lagu diberhentikan.
3. Kemudian, membuat
regangan kepala, tangan

dan kaki.

2.
Perkembangan:
( 8 - 12 minit )

Aktiviti 1:
Melambung dan
mengkap pundi
kacang dengan statik.

1. Mata :Fokus kepada pundi


kacang.
2. Kaki: Buka seluas bahu
3. Tangan:
Melambung dengan

sebelah tangan.
Melambung pundi

kacang ke arah atas.


Menangkap dengan
dua belah tangan.

1. Guru membuat
demonstrasi terlebih dahulu
cara melambung dan
menangkap pundi kacang
yang betul.
2. Setiap murid mengambil
pundi kacang dan
mengambil jarak sendiri
untuk berlatih.

Pundi
kacang

Aktiviti 2:

1. Mata :Fokus kepada pundi


kacang.
2. Kaki: Buka seluas bahu
3. Tangan:
Melambung dengan

Tepuk tapak tangan


selepas melambung

sebelah tangan.
Melambung pundi

kacang ke arah atas.


Tepuk tangan sekali.
Menangkap pundi

pundi kacang,
kemudian menangkap
pundi kacang semula
dengan statik.

kacang dengan dua


belah tangan.

1. Guru membuat
demonstrasi terlebih
dahulu.
2. Setiap murid mengambil
pundi kacang dan
mengambil jarak sendiri
untuk berlatih.

1. Mata :Fokus kepada pundi


kacang.
2. Kaki: Berjalan dengan
langkah yang kecil
3. Tangan:

Melambung dengan
sebelah tangan.

Aktiviti 3:

Melambung dan
menangkap pundi
kacang sambil
berjalan.

1. Guru membuat

Melambung pundi

demonstrasi melambung

kacang ke arah atas.

dan menangkap pundi

Menangkap dengan

kacang sambil berjalan

dua belah tangan.

dengan cara yang betul.


2. Bahagi murid kepada 2
kumpulan. Satu kumpulan
5 orang.
3. Kumpulan masing-masing
berbaris dalam satu
barisan seperti berikut:

Skital
Pundi
kacang

Penghantar:
1. Kaki : Buka seluas bahu.
2. Mata : Fokus kepada bola /
pundi kacang dan
penerima.
3. Tangan:
Bola

Aktiviti 3:

prestasi murid)

dengan dua belah

gilir untuk melambung

tangan.
Jari dalam keadaan

pundi kacang sambil


berjalan ke skitel penamat.

melambung bola.

melambung pundi
(Bergantung kepada

4. Setiap pelajar akan bergilir-

terbuka untuk

Menangkap dan
kacang atau bola.

Memegang bola

Melambung ke arah
pasangan.

Pundi kacang

Melambung kepada

Kumpulan A

Kumpulan B

Bola
Pundi
kacang

penerima dengan
sebelah tangan.
Penerima:

1. Kumpulan A dan kumpulan

1. Kaki: Buka seluas bahu.


2. Mata: Fokus kepada bola /
pundi kacang.
3. Tangan:

B berbaris dalam barisan


masing masing.

Bola

Menerima bola
dengan

menggunakan dua

kumpulan A bersama-sama

belah tangan.
Jari dalam kedudukan

melambung bola kepada

buka semasa

membuat tangkapan.
Serap daya semasa
menerima bola.

Pundi kacang

2. Murid yang berada di

kumpulan B.
3. Mata murid kumpulan B
fokus kepada bola dan
menangkap dengan dua
belah tangan.
4. Murid kumpulan A dan

Menangkap pundi

Kumpulan B akan bergilir-

kacang dengan dua

gilir melambung dan


menangkap bola.

belah tangan.
4. Bergerak ke arah
bola/ pundi kacang.

Kemuncak

Permainan kecil:

Peraturan permainan:

(8 minit)

Anak monyet

Apabila bola dapat ditangkap oleh


monyet, murid yang melambung
bola menjadi monyet.
1. Terdapat 2 kumpulan
yang 3 orang dalam 1
kumpulan.
2. Manakala 1 kumpulan
lagi, 4 orang dalam 1
kumpulan.
3. Murid A boleh
menghantar bola
kepada muric C dengan
pelbagai cara.

4. Murid C menangkap
bola dan menghantar
kembali ke murid A.
5. Murid B (monyet) cuba
menyentuh bola. Jika
berjaya, murid B akan
menggantikan murid
yang gagal menghantar
Penutup

1. Membuat

1. Murid-murid membuat

regangan.
2. Membuat

regangan tangan dan kaki.


2. Murid bernafas sebanyak 3

kesimpulan.

kali.
3. Guru membuat kesimpulan.
4. Murid membuat lembaran
kerja.

bola kepada rakannya.


1. Murid berjalan dengan
bebas sambil membuat
regangan tangan dan
kaki.

2. Murid duduk dalam dua


barisan untuk
mendengar guru
membuat kesimpulan.
3. Murid-murid membuat
lembaran kerja.

Penilaian pengajaran dan pembelajaran:

a. Borang Pentaksiran
b. Lembaran kerja Mewarnakan gambar rajah pada bahagian yang terlibat semasa menangkap bola.
Refleksi :
i.
ii.
iii.

Kebaikan:
Kelemahan:
Cadangan Penambahbaikan:

Tindakan susulan :
a. Pemulihan:
b. Pengukuhan:
c. Pengayaan: