Anda di halaman 1dari 9

SK TAMAN TUN AMINAH 2

MATEMATIK
TAHUN 3
1 JAM

NAMA : ...........................................................

KELAS : 3 ...........................

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 35 soalan. Jawab semua soalan.
2. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.
3. Bulatkan jawapan pilihan anda
4. Bagi satu soalan hitamkan satu ruangan sahaja.
5. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan
jawapan yang baru.
6. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan
JAWAB SEMUA SOALAN

6 032 ditulis dalam perkataan ialah


A

Enam ribu tiga ratus dua

B Enam ribu dua puluh dua


C

Enam ribu tiga puluh dua

D Enam ribu tiga dua


2

Apakah nilai bagi digit 8 pada nombor 8 349?


A 8
B 80

Antara nombor berikut manakah yang paling besar?


A 4 940
B 4 904

C 800
D 8 000

3 123 + 473

C 4 409
D 4 094

A 2 690
B 2 756
5

Antara berikut yang manakah benar?


A
B
C
D

1
2
2
3

000
000
000
000

+
+
+
+

3
2
3
2

000
000
000
000

=
=
=
=

4
5
6
7

000
000
000
000

4 986 1 765 =
A 6 851
B 6 751

C 3 596
D 7 853

9 000

C 3 221
D 2 321

= 5 000

Apakah nombor yang tertinggal di dalam kotak?


A 2 000
B 3 000
8

C 4 000
D 5 000

Berdasarkan Rajah 1 di bawah, nyatakan nilai nombor tersebut.

Diagram 1
Rajah 1
A 8 035
B 8 050
9

C 8 053
D 8 503

Empat ribu seratus dua belas ditulis dalam nombor ialah


A 4 112

4 012

B 4 102

D 4 002

10 2 000 + 800 + 20 ada sama dengan


A 2 080
B 2 082

C 2 802
D 2 820

11

+ 3 000 = 8 000
Apakah nombor yang mesti dituliskan dalam
A 3 000

12

4 000

di atas?

5 000

D 6 000

Seorang penjual buah-buahan membeli 865 biji epal dan 750 biji
oren. Berapakah jumlah buah-buahan yang dibelinya?
A

1 600

1 700

1 610

D 1 710

13 Rajah 2 di bawah menunjukkan dua keping kad nombor.


9 780

4 437
Rajah 2

Cari beza antara dua nombor di atas.


A 4 353
B 5 253

C 5 343
D 5 443

14 Rajah 3 menunjukkan tiga keping kad nombor.


8
421

9
430
Rajah 3

5
416

Digit apakah dalam nombor di atas mempunyai nilai yang sama?


A 1
B 2

C 3
D 4

15 Apakah nombor yang mesti ditolakkan daripada 6 500 untuk mendapat


2 800?
A 3 700
B
3 800

9 200
D 9 300

16 5 300

= 7 400

Apakah nombor yang mesti dituliskan dalam


A 2 100
B 2 120

di atas?

C 2 200
D 2 220

17 600 + 2 400 + 70 =
A 3 070
B 3 370

C 3 670
D 8 470

18 Tolakkan 3 200 daripada 4 300.


A 8 500
C 1 100
B
7 500
D 1 000
19 Azman ada 2 045 biji manik. Kawannya memberi 765 biji manik lagi
kepadanya. Berapa bijikah manik yang Azman ada kesemuanya?
A
B

1 200
1 280

C 2 800
D 2 810

20 Rajah 4 di bawah menunjukkan empat keping kad nombor.

1
205

6
606

Rajah 4

3
441

4
255

Hitungkan beza antara nombor terbesar dengan nombor terkecil.


A 3 165
B 5 401

C 5 451
D 5 556

21 7 492 2 900 247 =


A 2 122
B 4 345

C 4 592
D 5 592

22 Rajah 56 di bawah menunjukkan sebuah bekas mengandungi buah epal.

1
Rajah 5
Jika Hanis mengambil 1 390 buah epal tersebut, berapa biji buah
epalkah yang tinggal?
A 460
B 470

C 560
D 570

23 Rajah 6 menunjukkan suatu garis nombor.


3
586

3
588

3
592

Rajah 6
Apakah nombor yang tertinggal?
A
B

24

1 375
1 475

C 4 525
D 4 335

Dalam sebuah gudang ada 3 320 bungkusan gula. Sekumpulan pekerja


mengeluarkan 1 210 bungkusan gula dari gudang itu.
Berapakah bungkus gula yang tinggal?
A 2 210
B 2 110

26

C 3 490
D 3 488

Sebuah perpustakaan masih ada 2 855 naskhah buku selepas 1 480


naskhah buku telah dipinjam.
Berapa naskhahkah buku yang perpustakaan itu ada kesemuanya?
A
B

25

3 590
3 588

C 2 530
D 2 510

Rajah 7 menunjukkan bilangan guli di dalam 2 bekas.

900 biji guli


Diagram 7
Rajah 7

Anggarkan bilangan guli di dalam bekas X.


A
B

600
500

C 800
D 300

27 3 446 + 2 877 =
A 6 233
B
6 323
28

5 310 + 2 470
6 550 + 2 340

C 6 030 + 2 350
D 6 470 + 2 530

Sebuah sekolah ada 2 770 orang murid. 1 250 orang daripadanya


ialah murid lelaki.
Berapa orangkah murid perempuan?
A 4 020
B 3 020

30

7 233
D 7 323

Antara berikut yang manakah mempunyai nilai yang terbesar?


A
B

29

C 2 250
D 1 520

Jadual 1 di bawah menunjukkan bilangan pokok buah-buahan dalam tiga


buah dusun.
Dusun
P
Q
R

Bilangan pokok buahbuahan


1 176
1 655
2 328

Jadual 1
Calculate the total number of fruit trees in the three orchards.
Hitungkan jumlah pokok buah-buahan dalam tiga buah dusun itu.
A 5 159
B 5 059
31

C 4 159
D 3 059

Pilih pernyataan yang betul.


A

2 500 lebih kecil daripada 2 300

5 600 lebih kecil daripada 5 800

6 700 lebih kecil daripada 6 100

8 000 lebih kecil daripada 6 000

32 Sekolah A ada 3 080 orang murid. Sekolah B ada 75 orang murid


kurang daripada sekolah A. Berapa orangkah murid terdapat dalam
sekolah B?
A 3 500
B 3 155

C 3 005
D 3 000

33 Jadual 2 di bawah menunjukkan jenis pengangkutan yang digunakan oleh


murid untuk ke sekolah.
Jenis pengangkutan

Bilangan murid

500

1 200

300
Jadual 2
Cari jumlah murid yang menggunakan motosikal dan bas untuk ke
sekolah.
A

1 600

2 000

1 700

D 2 200

34 Rajah 8 di bawah menunjukkan bilangan ayam dan itik yang dipelihara


oleh Pak Rahim.

7
345

Rajah 8

1
570

Cari jumlah bilangan ayam dan itik yang dipelihara oleh Pak Rahim.
A
B

8 910
8 915

C 8 920
D 8 925

S
3 900

R
3 909
Rajah 9

35 Berdasarkan Rajah 9, nombor di kotak R adalah __________ daripada


nombor di kotak S.
A
sama dengan
sama dengan

C lebih banyak
lebih banyak

kurang

D penuh

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh :

Dissemak oleh :

(ASYRAQ BIN YUSOFF)


Guru Matematik Tahun 3

(YUSLINDA BTE MD SAID)


Ketua Panatia Matematik

Semakan Penjaga Murid


Nama
Tandatangan

Disahkan oleh :

(ZAINUDDIN BIN KASMANI)


Guru Besar SKTTA2