Anda di halaman 1dari 10

PERANCANGAN STRATEGIK

PANITIA
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

Petunjuk Sasaran
Matlamat Prestasi
Bidang Isu Strategi Objektif 20 2 20
Strategik Utama TOV 2012
(KPI) 09 010 11
% pelajar yang
Tiada
Tahap lulus semua mata 100 100 100 100
1. Meningkatkan rekod
penguasaan teori Meningkatkan pelajaran
pencapaian dalam Bilangan % pelajar
dan kemahiran tahap penguasaan Tiada
peperiksaan mencapai semua 100 100 100 100
asas permainan teori dan kemahiran rekod
dalaman dari segi A
kurang asas permainan
kualiti dan kuantiti
memuaskan Gred Purata
- - - - -
Sekolah (GPS)

Kekerapan
mengemaskini 1 3 3 3 3
1. Memudahkan sistem fail
maklumat
diperolehi dengan Kekerapan
cepat dan terkini mengakses
Kurikulum 2 3 3 3 3
maklumat dalam
komputer

Pengurusan Meningkatkan Bilangan Program


2. Merancang program
panitia yang tidak kecekapan Panitia dalam 1 5 5 5 5
yang sesuai
teratur pengurusan panitia setahun

3. Memberi
pendedahan Bilangan Kursus
1 2 2 2 2
kepada guru bukan dalaman
opsyen
Bilangan kali
4. Menilai kemahiran pencerapan
guru dalam P&P 1 2 2 2 2
seorang guru
praktikal padang setahun

PELAN TAKTIKAL
PANITIA
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

Matlamat : Meningkatkan tahap penguasaan teori dan kemahiran asas permainan


Objektif : Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia
Strategi : Program terancang melibatkan panitia, guru mata pelajaran dan pelajar

Pelan
Pelan
Bil Taktikal Tanggungjawab Tempoh Kos Output/hasil KPI Catatan
Kontigensi
(Program)
Meningkatkan
Latihan
Panitia mata Januari - penguasaan 80% pelajar lulus Kelas teori dan
1 permainan di
pelajaran Jun
RM 500.00
kemahiran asas ujian kemahiran tayangan video
sebelah petang
permainan
Menyemai
100% palajar dapat
Ceramah kesedaran
menguruskan
Motivasi & Panitia mata Mac - tentang isu-isu Kelas teori dan
2 Pameran pelajaran Ogos
RM 500.00
berkaitan dengan
kesihatan diri
tayangan video
dengancara yang
Kesihatan kesihatan diri dan
betul
persekitaran
Memberi
Ruangan/ Pengumpulan Mengakses
Panitia mata kesedaran dan
sudut khas Sepanjang bahan-bahan bahan dari
3 pelajaran da RM 200.00 motivasi dalam
yang berkaitan tahun berkaitan setiap sumber
pelajar penjagaan
dengan PJPK bulan internet
kesihatan diri

Matlamat : Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia


Objektif : Memudahkan maklumat diperolehi dengan cepat dan terkini
Strategi : Program terancang melibatkan panitia dan guru mata pelajaran

Pelan
Pelan
Bil Taktikal Tanggungjawab Tempoh Kos Output/hasil KPI Catatan
Kontigensi
(Program)
Maklumat
Mengemaskini Maklumat terkini
Januari - Data terkini setiap disimpan
1. dan menyusun Ketua panitia
Disember
RM 50.00 dan mudah
masa dalam
fail diakses
komputer

Matlamat : Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia


Objektif : 1. Merancang program sesuai bagi guru mata pelajaran
2. Memberi pendedahan kepada guru bukan opsyen
Strategi : Program terancang melibatkan panitia dan guru mata pelajaran

Pelan
Pelan
Bil Taktikal Tanggungjawab Tempoh Kos Output/hasil KPI Catatan
Kontigensi
(Program)
Kursus
Guru yakin dan Guru mahir
dalaman bagi Ketua panitia, Januari - Kelas teori dan
1. guru bukan guru sains sukan Jun
RM 200.00 berkemahiran mengendalikan
tayangan video
dalam P&P praktikal kemahiran
opsyen
Perlaksanaan
Pengenalan Guru mampu SEGAK berjalan
Buku manual
kepada mengendalikan dengan lancar dan
2. perlaksanaan
Ketua Panitia Januari RM 50.00
penilaian SEGAK mengikut prosedur
pelaksanaan
SEGAK
SEGAK dengan baik yang ditetapkan
kementerian

Matlamat : Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia


Objektif : Menilai kemahiran guru dalam P&P praktikal padang
Strategi : Program terancang melibatkan panitia dan guru mata pelajaran

Pelan
Pelan
Bil Taktikal Tanggungjawab Tempoh Kos Output/hasil KPI Catatan
Kontigensi
(Program)
Guru yakin dan Guru mahir
Pencerapan Ketua panitia, Januari –
1. berkemahiran mengendalikan
berkala Ketua bidang Ogos
dalam P&P praktikal kemahiran

PELAN OPERASI
Nama Program : Program Latihan di Sebelah Petang
Matlamat: : Meningkatkat tahap penguasaan teori dan kemahiran asas permainan
Objektif : Meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan dalaman dari segi kualiti dan kuantiti
Tempoh : Januari hingga Jun
Sasaran : Pelajar Tingkatan 1 hingga 5
Kos : RM 500.00

Status/Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh
Kontigensi
Perlantikan Jawatankuasa Ketua Panitia
1 Sekali
semasa mesyuarat panitia Guru Mata Pelajaran
2 Taklimat kepada pelajar Guru Mata Pelajaran Sekali
Mempromosikan program
Ketua Panitia
3 - surat pemberitahuan kepada Seminggu
Guru Mata Pelajaran
ibu bapa/ penjaga
Ketua Panitia
4 1 jam
Menghadiri program Guru Mata Pelajaran
2 kali dalam seminggu
Pelajar
Ketua Panitia Selepas setiap aktiviti
5 Penilaian/Post Mortem
Guru Mata Pelajaran dilaksanakan

Nama Program : Ceramah, Motivasi & Pameran Kesihatan


Matlamat: : Meningkatkat tahap penguasaan pengetahuan dalam kesihatan diri dan persekitaran
Objektif : Menyemai kesedaran tentang isu-isu berkaitan dengan kesihatan diri dan persekitaran
Tempoh : Mac hingga Ogos
Sasaran : Pelajar Tingkatan 1 hingga 5
Kos : RM 500.00

Status/Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh
Kontigensi
Ketua Panitia
Perlantikan Jawatankuasa Guru Mata Pelajaran
1 Sekali
dalam mesyuarat khas Guru Kesihatan
Kaunselor
Ketua Panitia
2 Taklimat kepada pelajar Sekali
Guru Mata Pelajaran
Mempromosikan program
- surat pemberitahuan kepada
ibu bapa/ penjaga Ketua Panitia
3 Seminggu
- surat jemputan kepada Guru Mata Pelajaran
penceramah dan agensi
yang berkaitan
Ketua Panitia
4
Menghadiri program Guru Mata Pelajaran 4 jam
Pelajar
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Selepas setiap aktiviti
5 Penilaian/Post Mortem
Guru Kesihatan dilaksanakan
Kaunselor
Nama Program : Mengadakan Ruangan/ Sudut Khas Berkaitan Dengan PJPK
Matlamat: : Meningkatkat tahap penguasaan pengetahuan dalam kesihatan diri dan persekitaran
Objektif : Memberi kesedaran dan motivasi dalam penjagaan diri dan persekitaran
Tempoh : Sepanjang tahun
Sasaran : Pelajar Tingkatan 1 hingga 5
Kos : RM 200.00

Status/Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh
Kontigensi
Perlantikan Jawatankuasa Ketua Panitia
1 Sekali
dalam mesyuarat khas Guru Mata Pelajaran
Ketua Panitia
2 Taklimat kepada pelajar Sekali
Guru Mata Pelajaran
Mempromosikan program
Ketua Panitia
3 - pemberitahuan kepada Sekali
Guru Mata Pelajaran
pelajar
Ketua Panitia
4
Melaksanakan program Guru Mata Pelajaran Sepanjang tahun
Pelajar
Ketua Panitia Selepas setiap aktiviti
5 Penilaian/Post Mortem
Guru Mata Pelajaran dilaksanakan
Nama Program : Mengemaskini dan Menyusun Fail
Matlamat: : Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia
Objektif : Memudahkan maklumat diperolehi dengan cepat dan terkini
Tempoh : Januari hingga Disember
Sasaran : Ketua Panitia dan Guru Matapelajaran
Kos : RM 50.00

Status/Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh
Kontigensi
Perlantikan Jawatankuasa Ketua Panitia
1 Sekali
dalam mesyuarat khas Guru Mata Pelajaran
Taklimat kepada Guru Ketua Panitia
2 Sekali
Matapelajaran Guru Mata Pelajaran
Mempromosikan program
Ketua Panitia
3 - surat perlantikan kepada guru Sekali
Guru Mata Pelajaran
yang berkenaan
Ketua Panitia Selepas setiap aktiviti
4 Penilaian/Post Mortem
Guru Mata Pelajaran dilaksanakan
Nama Program : Kursus Dalaman bagi Guru Bukan Opsyen
Matlamat: : Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia
Objektif : Memberi pendedahan kepada guru bukan opsyen
Tempoh : Januari hingga Jun
Sasaran : Guru Matapelajaran bukan opsyen
Kos : RM 200.00

Status/Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh
Kontigensi
Perlantikan Jawatankuasa Ketua Panitia
1 Sekali
dalam mesyuarat khas Guru Mata Pelajaran
2 Taklimat kepada guru Ketua Panitia Sekali
Mempromosikan program
3 - surat pemberitahuan kepada Ketua Panitia Seminggu
guru berkenaan
4 Ketua Panitia
Menghadiri program 4 jam
Guru Mata Pelajaran
Ketua Panitia Selepas setiap aktiviti
5 Penilaian/Post Mortem
Guru Mata Pelajaran dilaksanakan
Nama Program : Kursus Pengenalan Kepada Perlaksanaan Program SEGAK
Matlamat: : Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia
Objektif : Guru mampu mengendalikan penilaian SEGAK nemgikut prosedur yang telah ditetapkan oleh
pihak Kementerian
Tempoh : Januari
Sasaran : Guru Matapelajaran
Kos : RM 50.00

Status/Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh
Kontigensi
Perlantikan Jawatankuasa Ketua Panitia
1 Sekali
dalam mesyuarat khas Guru Mata Pelajaran
2 Taklimat kepada guru Ketua Panitia Sekali
Mempromosikan program
3 - surat pemberitahuan kepada Ketua Panitia Seminggu
guru berkenaan
4 Ketua Panitia
Menghadiri program 4 jam
Guru Mata Pelajaran
Ketua Panitia Selepas setiap aktiviti
5 Penilaian/Post Mortem
Guru Mata Pelajaran dilaksanakan
Nama Program : Pencerapan Berkala
Matlamat: : Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia
Objektif : Guru yakin dan berkemahiran dalam P&P
Tempoh : Januari hingga Ogos
Sasaran : Guru Matapelajaran
Kos :

Status/Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh
Kontigensi
Pemberitahuan tarikh- tarikh
Ketua Panitia
1 pencerapan kepada guru Sekali
Guru Mata Pelajaran
matapelajaran
Ketua Panitia
2 pencerapan 2 kali
Ketua Bidang
Selepas semua
Ketua Panitia
3 Penilaian/Post Mortem pencerapan
Ketua bidang
dilaksanakan