Anda di halaman 1dari 2

OPPM - PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN SK KUALA KLAWANG

Ketua : Pengerusi Panitia Pendidikan Jasmani & Kesihatan PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI PJPK SKKK TAHUN : 2014

Objektif : Mewujudkan Budaya Sukan Cemerlang SKKK

Objektif TugasUtama Status/ PencapaianProjek Tanggungjawab


1 Mesyuarat Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan O O O A B
O
O
O 2 Program Transisi dan Guru Penyayang Tahun 1 O B A
O 3 Ujian SEGAK O O O O O B A
O O O 4 Gotong - Royong O C B A
O O O O 5 Bulan Kecergasan O C B A
O 6 Peperiksaan O O C A B
O O O 7 Ceramah Kesihatan O A C B
O O O 8 Buku Skrap O O O O A B
O O O 9 Karnival Sukan & Permainan O C A B
O O 10 Pencerapan Kelas PdP O O O A B
O O 11 Pemeriksaan dan Pemantauan Buku Latihan Murid O O O B A

Jun
Mac
Disember 2013

April

GPK 1
Pembelajaran dan pengajaran

September

Oktober

November

Disember
Komitmen ahli panitia

Ogos

Ketua Panitia

Ahli Panitia
GPK HEM
Januari

Mei

Julai

GPK KOKU
Guru Besar
Febuari
Tugas Utama
Tarikh

Objektif Sasaran

Kos PIBG

Ringkasan & Ramalan KWKK RM2200 RM2300.00

SUWA

Ringgit Belanjaan Ringgit Anggaran


Membudayakan sukan dalam kalangan murid dan guru
Peningkatan hasil kejayaan murid dalam aspek sukan
Mempunyai pengetahuan dan kemahiran berfkir aras tinggi

Menarik minat murid dalam Pendidikan Jasmani & Kesihatan


Menganalisa dapatan pemantauan dan membuat tindakan susulan