Anda di halaman 1dari 13

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM 2020 - 2022

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (PJPK)

1
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM 2020 - 2022
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (PJPK)

2
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM 2020 - 2022
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (PJPK)

PETUNJUK SASARAN
PEGAWAI
MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF PRESTASI UTAMA INISIATIF / STRATEGI
BERTANGGUNGJAWAB
(KPI) TOV 2020 2021 2022
KRA 1 : Penarafan Sekolah Band Sekolah 3 3 2 2 MURID Ketua Panitia
Pencapaian prestasi Berdasarkan SKPM Meningkatkan prestasi Semua guru PJPK
akademik yang tinggi oleh kecemerlagan murid.
semua murid 1a) Penilaian Kemajuan % Murid Lulus 85% 90% 95% 100% - Program Kecergasan
Sekolah Rendah tahun 4 hingga ‘Minggu Juara’
ASPIRASI SISTEM : Mata pelajaran thn 6 - Senamrobik Mingguan
Kualiti PJPK (PKSR 1 dan 2) - Kuiz Gaya Hidup Sihat
- Google Classroom PJPK
ASPIRASI MURID : 1b) Penilaian % Murid - Kempen Penjagaan Diri
* kemahiran Berfikir Pentaksiran mencapai 65% 70% 80% 85% - Lawatan ke Sekolah Sukan Ketua Panitia
*Penguasaan Kemahiran Berasaskan Sekolah sekurang- Tunku Mahkota Ismail Semua guru PJPK
(PBS) bagi mata kurangnya GURU
KRA 4 : pelajaran PJPK minimum band 3 Melaksanakan Peer Learning
Transformasi profesion Coaching (PLC) dan Kumpulan Ketua Panitia
keguruan 1c) Pentaksiran SEGAK % Murid 13% 10% 8% 5% Mutu Kerja (KMK) Semua guru PJPK
mencapai tahap
obes untuk BMI KEPIMPINAN
dalam ujian Kursus pemantapan perlaksanaan
SEGAK menurun SEGAK

3
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM 2020 - 2022
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (PJPK)

PELAN TAKTIKAL PJPK


SK TAMAN TUN AMINAH
2020

4
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM 2020 - 2022
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (PJPK)

Matlamat : Meningkatkan tahap penguasaan teori dan kemahiran asas permainan


Objektif : Meningkatkan prestasi murid dalam mata pelajaran PJPK
Strategi : Program terancang melibatkan panitia, guru mata pelajaran dan pelajar
NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan

Kos/ Indikator
Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh TOV ETR
Sumber Pencapaian

Meningkatkan
Peratus kelulusan
peratusan - Ketua Panitia
MINGGU JUARA murid menguasai
1 penguasaan teori dan - Semua guru NOV RM50 80% 85%
(Minggu Kecergasan) SEGAK meningkat
kemahiran PJPK
Murid

Mengurangkan Peratus murid


masalah obes - Ketua panitia mencapai tahap
SENAMROBIK Sepanjang
2 dikalangan murid - Semua guru tiada obes untuk BMI 13% 10%
MINGGUAN Tahun
SKTTA PJPK dalam ujian
SEGAK menurun

Menyemai kesedaran Peratus murid


tentang isu-isu mendapat band 3
- Ketua Panitia
KUIZ GAYA HIDUP berkaitan dengan dalam PBS bagi
3 - Semua guru NOV RM30 1 kali 2 kali
SIHAT kesihatan diri dan PJPK Modul
PJPK
persekitaran Kesihatan
meningkat

OUT REACH KE SSTMI - Ketua Panitia NOV RM150 60% 70%


4 Memberi peluang - Semua guru Murid dapat tahap

5
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM 2020 - 2022
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (PJPK)

kepada murid untuk


melihat sendiri
latihan sukan yang
penguasaan 3
dibuat dalam usaha
dalam PJPK Modul
melahirkan atlet PJPK
Kesihatan
sukan yang bertaraf
meningkat
dunia.

Meningkatkan Bilangan murid


pencapaian tahap - Ketua Panitia mencapai tahap
5
UNGGULI SEGAK kecergasan murid - Semua guru MAC & OGOS RM20 cergas dalam - 90%
PJPK ujian SEGAK
meningkat

Meningkatkan
- Ketua Panitia Penguasaan murid
KEMPEN PENJAGAAN kesedaran murid
6 - Semua guru APRIL RM50 dalam komponen 85% 90%
DIRI terhadap kesihatan
PJPK PEERS meningkat
diri dan persekitaran.

Matlamat : Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia


Objektif : 1. Merancang program sesuai bagi guru mata pelajaran
6
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM 2020 - 2022
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (PJPK)

2. Memberi pendedahan kepada guru bukan opsyen


Strategi : Program terancang melibatkan panitia dan guru mata pelajaran

Kos/ Indikator
Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh TOV ETR
Sumber Pencapaian

1. Meningkatkan
Melaksanakan - Ketua Panitia Kuantiti dan kualiti
kualiti PdPc guru.
1 Peer Learning - Semua guru Julai Tiada kecemerlangan 1 kali 2 kali
2. Meningkatkan
Coaching (PLC) PJPK murid meningkat
profesionalisme
guru

Guru mampu Perlaksanaan SEGAK


Taklimat
mengendalikan - Ketua Panitia mengikut prosedur
2 pelaksanaan ujian Mac Tiada 1 kali 2 kali
penilaian SEGAK dengan yang ditetapkan
SEGAK
baik kementerian

Guru melaksanakan
Membuat jaringan dan
Pdpc pendidikan
Bengkel Google penyampaian maklumat
3 - Guru PJPK Jan Tiada kesihatan tiada 1 kali
Classroom kepada seluruh warga
menggunakan
sekolah berkenaan PJPK
Google Classroom

Peratus penguasaan
Bengkel Meningkatkan
murid sekurang-
4 perekodan PBS kemahiran pentaksiran - Ketua Panitia Feb Tiada 1 kali 2 kali
kurangnya lulus
guru terhadap murid
band 2

7
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM 2020 - 2022
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (PJPK)

PELAN OPERASI JPJK


SK TAMAN TUN AMINAH
2020

8
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM 2020 - 2022
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (PJPK)

PELAN OPERASI 1 PJPK

Nama Program MINGGU JUARA


(Minggu Kecergasan)

Objektif Meningkatkan peratusan penguasaan teori dan kemahiran murid


Tempoh November 2020
Kumpulan Sasaran Semua Murid SKTTA
Guru Terlibat Ketua Panitia dan semua guru PJPK
1. Taklimat program pada penghujung bulan Oktober 2020
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
3. Perbincangan pelaksanaan
Proses Kerja
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan
Jumlah = RM50

Kekangan Memerlukan lebih ramai ahli jawatankuasa kerana pelbagai aktiviti yang akan dijalankan

Pemantauan Guru Besar/ GPK 1

Penilaian Laporan aktiviti dan keputusan ujian PKSR 2020

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

9
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM 2020 - 2022
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (PJPK)

PELAN OPERASI 2 PJPK

Nama Program KEMPEN PENJAGAAN DIRI

Objektif Murid dapat meningkatkan pengetahuan dan memberi kesedaran terhadap kepentingan penjagaan
kesihatan diri
Tempoh November 2020
Kumpulan Sasaran Murid Tahap 2

Guru Terlibat Ketua Panitia dan semua guru PJPK


Proses Kerja 1. Taklimat program pada penghujung bulan Oktober 2020
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
6. Bahan keperluan
Jumlah = RM150.
Kekangan Kebergantungan murid pada guru amat tinggi. Jadi, guru perlu memainkan peranan sebaiknya untuk
menjayakan kempen ini.
Pemantauan Guru Besar/ GPK 1

Penilaian Laporan aktiviti


Penambahbaikan

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :
10
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM 2020 - 2022
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (PJPK)

PELAN OPERASI 3 PJPK

Nama Program KUIZ GAYA HIDUP SIHAT

Objektif
Menyemai kesedaran tentang isu-isu berkaitan dengan kesihatan diri dan persekitaran
Tempoh November 2020
Kumpulan Sasaran Semua Murid SKTTA
Guru Terlibat Ketua Panitia dan semua guru PJPK
1. Taklimat program pada penghujung bulan Oktober 2020
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
3. Perbincangan pelaksanaan
Proses Kerja
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan
Jumlah = RM30

Kekangan Masa yang diperuntukkan pada waktu rehat adalah sangat terhad

Pemantauan Guru Besar/ GPK 1

Penilaian Laporan aktiviti dan keputusan ujian PKSR 2020

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

11
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM 2020 - 2022
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (PJPK)

PELAN OPERASI 4 PJPK

Nama Program UNGGULI SEGAK

Meningkatkan pencapaian tahap kecergasan murid melalui pentaksiran Ujian SEGAK


Objektif
Tempoh Mac dan Ogos 2020
Kumpulan Sasaran Semua Murid SKTTA
Guru Terlibat Ketua Panitia dan semua guru PJPK
1. Taklimat program pada penghujung bulan Oktober 2020
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
3. Perbincangan pelaksanaan
Proses Kerja
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan
Jumlah = RM20

Kekangan Memerlukan lebih ramai ahli jawatankuasa kerana pelbagai aktiviti yang akan dijalankan

Pemantauan Guru Besar/ GPK 1

Penilaian Laporan aktiviti dan keputusan ujian PKSR 2020

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2020


12
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM 2020 - 2022
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (PJPK)

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

NAMA
BIL PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV
Outreach
1
SSTMI
Ungguli
2
SEGAK
Minggu Saya
3
Juara

Kuiz Gaya
4
Hidup Sihat

Senamrobik
5
Mingguan

Kempen
6
Penjagaan Diri
Bengkel Google
7
Classroom
Taklimat
8 Pelaksanaan
Ujian SEGAK
Bengkel
9
perekodan PBS

10 PLC

Disediakan Oleh :

_____________________
(EN. IZRIN SHAH BIN MD FADZLILLAH)
Ketua Panitita,
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

13

Anda mungkin juga menyukai