Anda di halaman 1dari 1

SK SELAYANG BARU (2)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015


DUNIA SENI VISUAL
TAHUN 2

Kertas soalan ini mengandungi empat (4) soalan. Jawab satu (1) soalan sahaja.
1. BIDANG A : MENGGAMBAR
Hasilkan lukisan yang bertajuk Rumahku menggunakan teknik garisan selari atau
bersilang.
Alatan : Alat tulis
Bahan Cadangan : Kertas lukisan, pensel warna dan krayon
2. BIDANG B : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
Hasilkan Hiasan Dinding dengan teknik lipatan dan guntingan.
Alatan : Gunting dan pensel
Bahan Cadangan : kertas lukisan, kertas warna dan gam

3. BIDANG C: MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN


Hasilkan Topeng Muka dari motif rupa haiwan.
Alatan : Alat tulis
Bahan Cadangan : Kad manila, pensel warna, krayon, gunting, penebuk lubang, gelang
getah, benang atau tali dan bahan hiasan.
4. BIDANG D : MENGENAL KRAF TRADISIONAL
Hasilkan replika Buyung/Tembikar yang mudah dengan menggunakan teknik lingkaran.
Alatan : Peralatan menghasilkan buyung/tembikar
Bahan Cadangan : Tanah liat, doh atau plastisin
1