Anda di halaman 1dari 13

n

ua
ur
rg
Pe

Pe
ny
ul
uh

Be
su
tT
er
en
gg

Jiw

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN,


22200 KOTA PUTERA, BESUT, TERENGGANU.

LAPORAN BINA INSAN GURU (SIRI 5)


LAWATAN PENANDA ARAS
KE
SEKOLAH CEMERLANG
SK TENGKU MAHMUD 2,
22200 JALAN GONG KEPAS DALAM,
BESUT, TERENGGANU.

TARIKH :
1

l
Su

08 MAC 2010 (ISNIN)

ANJURAN:
GURU PELATIH 5PISMP KAJIAN SOSIAL 2

KANDUNGAN

BIL.
1.
2.

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

3.

PENDAHULUAN
RASIONAL DAN MATLAMAT
OBJEKTIF
TARIKH, MASA. TEMPAT,

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ANJURAN
ANJURAN
ANGGARAN KEWANGAN
KEPERLUAN PERALATAN
PENGANGKUTAN
SENARAI NAMA PENSYARAH PENGIRING
JAWATANKUASA PENGENDALIAN PROGRAM
TENTATIF PROGRAM
BORANG SEMAKAN, RALAT DAN SOKONGAN

5
5
5
6
6
7-8
9
10

11.
12.
13.
14.

KETUA JABATAN
PENUTUP
LAMPIRAN
SENARAI NAMA PELAJAR
KELULUSAN

11
12
13
14

SASARAN

DAN

3
3
4
4

PENGENALAN
Program Bina Insan Guru (BIG) mula dilaksanakan pada tahun 2001 untuk
memenuhi keperluan Latihan Perguruan Pra-perkhidmatan. Pembinaan Insan Guru
adalah adalah asas pembentukan masyarakat dan menjadi kerangka kepada
pembentukan Negara Bangsa.

1.RASIONAL
Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan dalam Model Konseptual
Pendidikan Guru, elemen-elemen intelek, jasmani, rohani dan emosi diberi
penekanan dalan proses pembentukan insan guru yang menyeluruh dan seimbang.
Atas kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan insan guru adalah
pembina generasi cemerlang, pembentuk jati diri dan menjadi role model kepada
masyarakat, guru harus mampu menangani cabaran era globalisasi.
Berdasarkan rasional di atas, maka program BIG dilaksanakan di semua
Institut Pendidikan Guru di Malaysia. Semua guru pelatih (guru pra-perkhidmatan)
wajib mengikuti kursus dan lulus kursus dengan jayanya. Kursus BIG mengandungi
tiga tema utama iaitu Konsep dan Ciri-Ciri Dalam Pembinaan Insan Guru,
Pembinaan Insan Guru, serta Peranan dan Tanggungjawab Insan Guru. Ketiga-tiga
tema ini direalisasikan melalui satu lawatan benchmarking yang bakal dilaksanakan.

2. MATLAMAT
Pelajar-pelajar dapat meningkatkan tahap kefahaman dengan pendedahan ciri-ciri
kepimpinan sekolah cemerlang, sistem pengurusan serta insfrastruktur dan budaya
sekolah. Melaluinya, para guru pelatih akan lebih jelas bagaimana nak mewujudkan
satu suasana sekolah yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga
seimbang dari segi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.
3

3. OBJEKTIF
Program ini dijalankan untuk memenuhi aktiviti penggayaan dan mengeratkan
perhubungan antara pensyarah dan pelajar. Walaubagaimanapun objektif utama
lawatan penanda aras ini ialah :
I.

Menunjukkan

II.

kepada komuniti.
Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan
persekitaran

kecaknaan

yang

terhadap

berbeza

dan

kepentingan

perkhidmatan

mengembangkan

kemahiran

III.

berkomuniti dalam kepelbagaian budaya.


Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan

IV.

akhlak keguruan.
Merancang, melaksanakan, memimpin program, berkerjasama dan

V.

mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan.


Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi,

VI.

rohani dan sosial.


Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan
komuniti pendidikan.

4. TARIKH
08 MAC 2010 (ISNIN)

5. MASA
08.00a.m 04.00 p.m

6. TEMPAT
SK Tengku Mahmud 2, Jalan Gong Kepas Dalam, 22200 Besut, Terengganu.
09-6957795

7. KUMPULAN SASARAN
4

Kumpulan sasaran adalah guru pelatih 5 PISMP PENGAJIAN SOSIAL 2 ambilan


Januari 2008 seramai 18 orang

8. ANJURAN
5 PISMP KAJIAN SOSIAL 2
Dengan Kerjasama
SK TENGKU MAHMUD 2, BESUT, TERENGGANU

9. ANGGARAN KEWANGAN
Untuk kewangan, pihak organisasi pelajar bersetuju untuk memohon
pembiayaan kelengkapan dari Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan, Besut
sepanjang lawatan untuk pengurusan makan minum peserta lawatan sebagaimana
seperti di bawah:
Bil
Pendapatan
1. RM10 X 18 orang
2.

RM
180.00

Perbelanjaan
Minum Pagi RM 3 X 18 orang
Makan Tengah Hari RM5 X 18

RM
54.00
90.00

orang
3.
Jumlah

180.00

MAKANAN
Persediaan Kecemasan
Jumlah

144.00
36.00
180.00

10. PERALATAN YANG DIPOHON SUMBANGAN DARI JAWATAN


KUASA PERWAKILAN PELAJAR IPG Kampus Sultan Mizan.
Bil.
1.
2.

KEPERLUAN
Plak IPG Kampus Sultan Mizan
Air Mineral (Kecil)

KUANTITI
1 Buah
2 Kotak

11. PENGANGKUTAN
5

Bilangan bas yang diperlukan ialah 1 buah coaster IPG KSM bagi 18
pelajar dan 1 orang pensyarah pengiring.

12. PENSYARAH PENGIRING / PENSYARAH PENGENDALI


Bil.
1.

Nama Pensyarah
En. Mohammad Ramiz Bin Hj Omar

JABATAN
JKS

13. JAWATANKUASA PENGENDALIAN PROGRAM :


Penaung

: Pengarah IPG Kampus Sultan Mizan


6

Dr. Maznah Bt Abd Samad


Pengerusi

: Timbalan Pengarah IPG Kampus Sultan Mizan


Tn Hj Zainuddin Bin Muhammad

Timb. Pengerusi

: Ketua Jabatan Kajian Sosial


En Che Aminulddin Bin Abd. Hamid

Mentor

: Pensyarah Jabatan Kajian Sosial


En Mohammad Ramiz Bin Hj Omar

Pengerusi

: Wan Nur Ayuni Binti Wan Sukri

Naib Pengerusi

: Nur `Izzati Binti Abdul Rahman

Setiausaha

: Nurul Hidayah Binti Razali

Bendahari

: Mohd Fikri Emir Bin Hasyim

JAWATANKUASA KERJA
JK PENGANGKUTAN
1. Nor Syahirah Binti Othman
2. Hairil Asraf Bin Mohammad
JK MAKANAN
1. Nurjannah Binti Mohd Nor
2. Nurul Hilda Adila Binti Jamian
JK KESELAMATAN
1. Muhammad Aminruddin Bin Kamal Bashah
2. Azhar Bin Rosli

JK HUBUNGAN LUAR DAN PENAJAAN


1. Mohd Amar Bin Md Arif
2. Siti Sarizah Bin Md Saril
JK DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

1. Wan Mohd Hafizuddin Bin W. Mohd


2. Nurul Hanani Binti Mohd Zaki
JK PERALATAN
1. Norazhar Bin Yusuff
2. Wan Mohd Khairi Bin Wan Abdul Rahman
JK TUGAS-TUGAS KHAS
1. Zulhilmi Bin Daud
2. Mohamad Nazri Bin Pie

14. TENTATIF PROGRAM


TARIKH

08 .03. 2010
ISNIN

MASA
07.30 a.m
07.45 a.m

AKTIVITI
Guru pelatih dan pensyarah berkumpul.
Bertolak dari Institut Pendidikan Guru

08.00 a.m
08.15 a.m

Kampus Sultan Mizan


Tiba di SK Tengku Mahmud 2
Penerangan dan taklimat tentang sejarah
8

09.00 p.m

penubuhan sekolah
Taklimat tentang corak kepimpinan dan

11.00 a.m

sistem pengurusan sekolah


Lawatan ke makmal, perpustakaan, bilik
komputer, bilik-bilik khas matapelajaran

01.00 p.m
02.30 p.m

dan kios
Makan tengah hari dan solat
Sesi bertemu murid tahun

04.00 p.m

pengawas sekolah
Bertolak balik ke IPGM Kampus Sultan

dan

Mizan

15. BORANG SEMAKAN, RALAT DAN SOKONGAN KETUA JABATAN.


Penyedia Kertas Cadangan Aktiviti :
Nama

: Nurul Hidayah Bt Razali

Unit / Opsyen

: Kajian Sosial 2 PISMP Ambilan Januari 2008 (Semester 05)

Tandatangan

Tarikh

Semakan oleh Pensyarah Penasihat /Mentor

Nama

: En Mohammad Ramiz Bin Hj Omar

Jabatan

: Kajian Sosial

Ulasan

Harap diberi pertimbangan sewajarnya untuk


dilaksanakan bagi meningkatkan pengetahuan
pelajar tentang pengurusan sekolah cemerlang.

Tandatangan

Tarikh

Semakan dan Sokongan Ketua Jabatan


Nama

: En Che Aminulddin Bin Abd Hamid

Jabatan

: Jabatan Kajian Sosial

Ulasan

Tandatangan

Tarikh

PENUTUP
Di harap melalui program Bina Insan Guru siri 5 ini akan dapat mengeratkan
kerjasama antara guru pelatih dan pensyarah.

Pelajar juga harap mempelajari

sebanyak mungkin sumber sumber ilmu yang ditemui sepanjang program samada
berbentuk ilmiah atau riadah. Pihak jawatankuasa juga memohon kerjasama dan
tindakan dari pihak pengurusan Institut supaya mempertimbangkan permohonan
Program Bina Insan Guru kami ini. Kami dahului dengan jutaan terima kasih. Sekian,
wassalam.

10

Kesimpulannya, semua faedah yang dinyatakan di atas tadi berupaya


membentuk satu rumpun guru pelatih yang berwibawa dalam mengemudi sistem
pendidikan di negara ini. Kemampuan untuk mengalami sesuatu pengalaman itu
menjadi satu perkara yang penting dalam kehidupan pelajar kerana itulah proses
kehidupan yang sebenarnya. Kalau semua pelajar kita menyertai aktiviti yang positif
ini, sudah pasti negara kita tidak akan mengalami pelbagai gejala sosial yang sering
kita dengar di dada-dada akhbar ini. Peribahasa masa itu emas boleh digunakan
oleh pelajar kita untuk merenung kehidupan mereka dengan sebaik mungkin.

11

UNIT
Mentor
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

:5 PISMP PENGAJIAN KAJIAN SOSIAL 2


: En Mohd Ramiz Bin Hj Omar
Nama

AZHAR B ROSLI
HAIRIL ASRAF B MUHAMAD
MOHAMAD NAZRI B PIE
MOHD AMAR B MD ARIF
MOHD FIKRI EMIR B HASHIM
MUHAMMAD AMINRUDDIN B KAMAL BASHAH
MUHAMMAD ZULHILMI B DAUD
NOOR SYAHIRAH BT OTHMAN
NORAZHAR B YUSOFF
NUR IZZATI BT ABD RAHMAN
NURJANNAH BT MOHD NOR
NURUL HANANI BT MOHD ZAKI
NURUL HIDAYAH BT RAZALI
NURUL HILDA ADILA BT JAMIAN
SITI SARIZAH BT MD SARIL
WAN AHMAD HAFIZUDDIN B WAN MOHD
WAN MOHD KHAIRI B WAN ABD RAHMAN
WAN NUR AYUNI BINTI WAN SUKRI

No Kad Pengenalan
871204025829
881124115495
880320015139
880229095051
880105435245
870920035687
880419095175
870424235938
880404086663
880301025200
880917235644
880724085934
880207295036
880814105054
880426015284
880327115167
870830115325
880610115066

Diluluskan Oleh :

(DR. Maznah Bt Abd Samad)


Pengarah,
12

Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan,


22200 Kota Putera, Besut,
TERENGGANU.

13