Anda di halaman 1dari 1

INSTITUT PERGURUAN GURU KAMPUS BATU LINTANG

PERMAINAN TRADISIONAL

BORANG PEMARKAHAN

KUMPULAN

JENIS PERMAINAN:
SKALA

: 1 Memuaskan
2 Baik
3 Cemerlang
Kriteria

Sekolah
BL
OTS

Menunjukkan kerjasama yang baik.


Menggunakan strategi yang terancang.
Persefahaman yang tinggi antara sesama ahli kumpulan.
Usaha yang bersungguh-sungguh.
Ahli kumpulan menunjukkan minat yang mendalam
terhadap permainan.
Ketangkasan dalam permainan.
Penglibatan kesemua peserta.
Pemakaian dan kasut yang sesuai.
JUMLAH
*Pemenang permainan diberi tambahan markah sebanyak 10 markah.
Catatan: