Anda di halaman 1dari 3

Tahun 1 : An Naas - As Syams

Tahun 2 : Al Balad - An Naba'


Tahun 3 : Al Waqi'ah & Al Mulk
Tahun 4 : As Soff, Al Jumuah & Al Munafiqun
Tahun 5 : Nuh, As Sajdah & Al Insaan
Tahun 6 : Yasin & Luqman

TAHUN 1 - PENGGAL I
AL FATIHAH
AN NAS
AL FALAQ
AL IKHLAS
AL LAHAB
AN NASHR
AL KAFIRUN
AL KAUTSAR
AL MAA'UUN
QURAISY
AL FIIL
AL HUMAZAH
AL 'ASHR

TAHUN 1- PENGGAL II
AT
AL
AL
AZ
AL
AL

TAKAATSUR
QAARI'AH
'AADIYAT
ZALZALAH
BAYYINAH
QADR

TAHUN 2 - PENGGAL I
AL
AN
AL
AL
AZ
AL
AL
AL

FATIHAH
NAS HINGGA AT TAKAATSUR
QAARI'AH
'AADIYAAT
ZALZALAH
BAYYINAH
QADR
'ALAQ

AT TIIN

TAHUN 2 - PENGGAL II
ALAM NASYRAH
ADH DHUHAA
AL LAIL
ASY SYAMS
AL BALAD
AL FAJR
AL GHAASYIYAH

TAHUN 3 - PENGGAL I
AL FATIHAH
AN-NAAS HINGGA AZ ZALZALAH
ADH DHUHAA
AL LAIL
ASY SYAMS
AL BALAD
AL FAJR

TAHUN 3 - PENGGAL II
AL GHAASYIYAH
AL A'LAA
ATH - THAARIQ
AL BURUUJ
AL INSYIQAAQ

TAHUN 4 - PENGGAL I
AL FATIHAH
AN-NAAS HINGGA AZ ZALZALAH
ADH DHUHAA
AL LAIL
ASY SYAMS
AL A'LAA
ATH - THAARIQ
AL BURUUJ

TAHUN 4 - PENGGAL II

AL
AL
AL
AT

INSYIQAAQ
MUTHAFFIFIIN
INFITHAAR
TAKWIIR

ABASA
YASSIN

TAHUN 5 - PENGGAL I
AL FATIHAH
AN-NAAS HINGGA AZ ZALZALAH
ADH DHUHAA HINGGA AL LAIL
ASY SYAMS
AL A'LAA
ATH-THAARIQ
AL BURUJ
AL INSYIQAAQ
AL MUTHAFFIFIN

TAHUN 5 - PENGGAL
AL INFITHAAR
AT TAKWIIR
ABASA
AN-NAAZI'AAT
AN-NABA'
SAJADAH

TAHUN 6
AL FATIHAH
AN-NAAS HINGGA AZ ZALZALAH
AN-NABA'
AN-NAAZI'AAT
ABASA
AT TAKWIR
AL INFITHAAR
AL MUTHAFFIFIN
AL INSYIQAAQ
AL BURUJ
ATH-THAARIQ
AL A'LAA
AL GHAASYIYAH
AL LAIL HINGGA ASY SYAMS
ADH DHUHAA
AL INSAAN

Anda mungkin juga menyukai