Anda di halaman 1dari 1

LAM-PT 05-1b

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN


PROGRAM: PISMP PJ

AMBILAN: Januari 2010

Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Kurikulum & Pedagogi PJ


Minggu/
Tarikh

Tajuk dan
Kandungan

M 19

Hasil
Pembelajaran

Kuliah
(1 jam)

SEMESTER: 4

TAHUN: 2 (Jun-Nov 2011)

Kod: PJM3110

Kredit: 3 (2 + 1)

Tutorial
(1 jam)

Amali
(2 jam)

ISL
(1 jam)

PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER

Tandatangan Pensyarah

Tandatangan Ketua Jabatan

(ISRAH BINTI ARIPIN)


Tarikh: ________________

(MOHD FARID ABDULLAH)


Tarikh: _________________

Jun 2011

Catatan