Anda di halaman 1dari 6

GURU DAN CABARAN SEMASA

ADAPTASI PELBAGAI INOVASI


DAN PERUBAHAN

APA ITU ADAPTASI?

Adaptasi: Penyesuaian dengan


keadaan atau
sesuatu yang
baru.

Adaptasi tersebut mencakupi


perkara-perkara berikut :
1. Latihan Perguruan
Guru adalah sangat penting dalam melahirkan modal insan cemerlang.
Modal insan guru bergantung kuat pada sistem latihan yang
menawarkan latihan perguruan kepada guru-guru. Antara perubahan
dalam latihan perguruan:
Naik taraf Maktab Perguruan kepada Institut Pendidikan Guru (IPG)
Kurikulum Latihan Perguruan: (Antara bidang yg ditekankan adalah)

a) Pendidikan awal kanak-kanak (Prasekolah, PERMATA)


b) Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi
c) Literasi dan Numerasi
d) Kemahiran Insaniah (Cth: Subjek Kemahiran Berfikir, Kemahiran
Pengurusan Emosi dll)
e) Pendekatan terkini dalam pengajaran dan pembelajaran
f) Kompetensi Bahasa Inggeris

2) Program Pensiswazahan Guru


KPM mengambil langkah yang bijak apabila
mensiswazahkan guru-guru bukan siswazah sama ada
yang berada di sekolah menengah mahupun rendah.
Selaras dengan aspirasi KPM yang menyasarkan
100% guru sekolah menengah dan 50% guru
sekolah rendah memiliki ijazah menjelang 2010.
Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG)
Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR)
Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB)

3) Kurikulum Transformasi
Merupakan suatu tindakan untuk memastikan pndidikan yang
releven dalam menghadapi pelbagai perubahan dan cabaran
dunia masa kini.
Kurikulum kebangsaan yang dikaji semula demi memastikan
kurikulum yang holistik dan tidak terlalu akademik sehingga
membebankan murid.
Transformasi kurikulum dimulakan dengan melaksanakan
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) pada tahun
2010 dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) pada tahun
2011
Transformasi bermaksud proses melakukan satu bentuk
perubahan holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada
dengan mengambil kira keperluan perubahan kepada aspek asas
kurikulum yg mencakupi elemen berikut:

Struktur kandungan
Pedagogi
Peruntukan masa
Kaedah pentaksiran
Bahan kurikulum
Pengurusan sekolah

4) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI (SBT)


Sekolah yang mempunyai etos, watak, identiti tersendiri dan unik
serta menyerlah dalam semua aspek pendidikan.
Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja yang cemerlang yang
mampu melahirkan modal insan cemerlang berpesonaliti unggul.
Elemen kecemerlangan SBT:
Suasana P&P kondusif
Menjadi contoh kepada sekolah lain dengan memberi bimbingan melalui
rangkaian mentoring dan coaching
Mendapat autonomi dan akauntabiliti dalam pengurusan dan pencapaian
murid.
Menempatkan murid cemerlang dan mampu bersaing di peringkat
antarabangsa dan berpeluang melanjutkan pelajaran ke institusi
terkemuka.

Anda mungkin juga menyukai