Anda di halaman 1dari 3

4.

0 PERATURAN- PERATURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYESUAIAN


EJAAN BAGI KATA PINJAMAN
4.1 Perkataan Asal Dari Bahasa Portugis
Orang

Portugis

Masihi

1511.

menduduk

Melaka

Berkaitan

hal

ini

selama

satu

abad

pengaruhnya

sejak

boleh

dari

ditemui

tahun
dalam

beberapa perkataan yang diambil dari bahasa Portugis ke dalam bahasa


Melayu.
Melalui

analisa

kata-kata

antara

masyarakat

Melayu

dan

orang

boleh

dibahagikan

kepada

tiga

bidang

Eropah

dari

tersebut,kita

Portugis,kedatangan

boleh

Portugis
iaitu

mengagak
pada

masa

kedatangan

agama

Kristian

zaman

itu

dan

hubungan
itu

dan

ia

barang-barang
tenaga

tentera

Eropah.
Latar-belakang
untuk

perkara

menguasai

tersebut,

perniagaan

di

antara

orang

India

Portugis

dan

berminat

Nusantara

tetapi

kuasanya tidak kuat untuk memerintah seluruh dunia Melayu.Oleh sebab


itu pengaruhnya kepada masyarakat Melayu tidak sampai ke jiwa bangsa
dan

ia

hanya

membawa

masuk barang

dan

ilmu

dari

Eropah

sebagai

keju, kemdeja,

sepatu,

perkara baru.
Contoh

almari, bendera,

meja, boneka,

garpu,

tinta, gereja, paderi, meriam, peluru, minggu, picu, roda, bomba

4.2 Perkataan pinjaman dari bahasa Inggeris dan Belanda


Penjajahan

Inggeris

di

Tanah

Melayu

telah

memberi

banyak

pengaruh

kepada masyarakat Malaysia.


Salah satu pengaruh yang penting ialah penyerapan penggunaan bahasa
Inggeris

dalam

masyarakat

Malaya,sebagai

bahasa

pentadbiran,perniagaan dan pendidikan.


Dengan

analisa

perkataan

ini,sifatnya

boleh

didefinisikan

bahawa

perkataan bahasa Inggeris dimasukkan dalam bahasa Melayu sejak zaman


penjajahan

sampai

sekarang

terutamanya

dalam

bidang

sains

dan

teknologi.
Kata pinjaman asal dari bahasa Inggeris boleh digolongkan kepada dua
bidang

iaitu

istilah

politik,ekonomi

dan

akademik

moden

dan

nama

barang industri,letrik dan teknologi tinggi.


Sebaliknya,

orang

Belanda

meninggalkan

Melaka

pada

menjajah

1924

Masihi.

Indonesia
Oleh

itu

setelah
orang

mereka

Belanda

juga

memberi perkataannya kepada bahasa Indonesia dan sifatnya digolongkan


dalam bidang yang hampir sama dengan perkataan dari bahasa Inggeris
dalam bahasa Melayu.
Tetapi

agaknya

Kamus

Dewan

Indonesia.

kebanyakan
merupakan

Oleh

sebab

kata
kata

pinjaman
Belanda

perkataan

itu

dari
yang
dilabel

bahasa
dipinjam

Belanda
melalui

IB(Indonesia

dalam
bahasa

Belanda)

dalam Kamus tersebut.


Contoh
gobenor,

Bahasa
kabinet,

Inggeris
hidrogen,

akaun,
insurans,

arkitek,

elektronik,

motosikal,

faktor,

parlimen,

teknologi, paip, sains, kamera, radio, satelit, taksi, virus, wayarles

filem,
stesen,

Bahasa

Belanda

kubus,

langdros,

akademikus,
komponis,

debitur,

mester,

ekonomis,

otobis,

introdusir,

percis,

invalide,

supremasi,

nol,

mebel, marsuse, bangkir, pigmen, rektor, studen, universitas.


4.3 Perkataan pinjaman dari bahasa lain.
Perkataan
bahasa

yang

memasuki

dari

bahasa

lain

Latin,Turki,Rusia,Perancis,Sepanyol,Korea

sangat sedikit.
Contoh : Bahasa Latin : ad, interim, ibid, status quo
Bahasa Turki : aga, bokca, efendid
Bahasa Rusia : czar, taiga, vodka
Bahasa Prancis : kelonyor
Bahasa Sepanyol : selva

yang

boleh

dan

ditemui

ialah

Thai.Bilangannya