Anda di halaman 1dari 2

1

R1
2
1
R2
2
1
R3
2
1
R4
2
1
R5
2
1
R6
2

Latih tubi

Minggu

Responden

Senarai Semak Pemerhatian Aktiviti 1

LT 1
LT 2
LT 3
LT 4
LT 1
LT 2
LT 3
LT 4
LT 1
LT 2
LT 3
LT 4
LT 1
LT 2
LT 3
LT 4
LT 1
LT 2
LT 3
LT 4
LT 1
LT 2
LT 3
LT 4

Dapat
memegan
g gunting
dengan
betul

Boleh
mengguntin
g bentuk

Boleh
mengguntin
g bentuk

Boleh
mengguntin
g bentuk

Boleh
mengguntin
g bentuk

Boleh
mengguntin
g bentuk

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

LAMPIRAN 8
Senarai Semak Pemerhatian Aktiviti 2

Boleh
mengguntin
g
bentuk
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

Jumla
h
1/7
6/7
7/7
7/7
4/7
6/7
7/7
7/7
4/7
6/7
7/7
7/7
6/7
6/7
7/7
7/7
6/7
6/7
7/7
7/7
1/7
3/7
4/7
4/7

Jumlah
keseluruhan
21/28

24/28

24/28

26/28

26/28

12/28

Responden

Latih
Minggu
tubi
1

R1
2
1
R2
2
1
R3
2
1
R4
2
1
R5
2
1
R6
2

LT 1
LT 2
LT 3
LT 4
LT 1
LT 2
LT 3
LT 4
LT 1
LT 2
LT 3
LT 4
LT 1
LT 2
LT 3
LT 4
LT 1
LT 2
LT 3
LT 4
LT 1
LT 2
LT 3
LT 4

Boleh
menggunting
gambar kotak

X
X

Boleh
menggunting
Gambar piramid

Boleh
menggunting
gambar rumah
X

X
X
X

Boleh
menggunting
gambar pokok
X
X

X
X

X
X
X
X

Jumlah
2/4
3/4
4/4
4/4
2/4
3/4
4/4
4/4
3/4
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
1/4
1/4
2/4
3/4

Jumlah
keseluruhan
13/16

13/16

15/16

16/16

16/16

7/16