Anda di halaman 1dari 1

BORANG PEMARKAHAN KELAS PALING PATRIOTIK BULAN KEMERDEKAAN 2012

NAMA KELAS

KREATIVITI
(25 markah)

KEBERSIHAN /
KECERIAAN
(25 markah)

SUSUNAN KERUSI /
MEJA
(25 markah)

CIRI-CIRI
PATRIOTISME

JUMLAH

(25 markah)
PRA SEKOLAH
1 BESTARI
1 PINTAR
2 BESTARI
2 PINTAR
3 BESTARI
3 PINTAR
4 BESTARI
5 BESTARI
6 BESTARI
6 PINTAR

DISAHKAN OLEH :