Anda di halaman 1dari 1

Bil

Tarikh Aktiviti

Butir-Butir Aktiviti
Aktiviti:
Auto Show
Tujuan:

1.

Untuk mengeratkan hubungan silahtuhrahim

dan persaingan secara sihat antara pelajar.


Kepentingan menjaga kenderaan pelajar IPG.

14 Oktober 2014
Selasa

Penglibatan:

Terbuka kepada semua pelajar IPGM Kampus

Pendidikan Teknik Bandar Enstek.


Dibantu oleh Biro Sukan dan Rekreasi
Aktiviti:
Battle of The Band /Malam Akustika Teknika/IPG
Busking
Tujuan:

Mengumpulkan dan menghiburkan para pelajar


untuk

2.

16 September 2014
Selasa

menikmati

seni

muzik

yang

dipersembahkan oleh pelajar IPG.


Untuk mengeratkan hubungan silahtuhrahim
dan persaingan sihat antara pelajar.

Penglibatan:

Terbuka kepada semua pelajar IPGM Kampus

Pendidikan Teknik Bandar Enstek.


Dibantu oleh Biro Kebudayaan