Anda di halaman 1dari 22

BAHAN BACAAN

MURID-MURID
DISLEKSIA
Nordin Tahir

DEFINISI MEMBACA

Gbenedio (1986), -aktiviti yang kompleks


mengandungi empat dimensi:
1. Persepsi terhadap perkataan.
2. Memberi makna.
3. Reaksi pemikiran
4. Integrasi.

Nordin Tahir

Safiah (1986),- proses penyusunan semula yang aktif, di


mana murid diperlukan untuk gunakan pengetahuan
lalu untuk membaca dan hasilnya diukur berdasarkan
kemampuan murid memahami bahan bacaan.

Nordin Tahir

DEFINISI & KONSEP


DISLEKSIA
TERDAPAT PELBAGAI DEFINISI YANG
DIUTARAKAN OLEH RAMAI PENYELIDIK :
Kovhevar(1975)-kanak-kanak yang
bermasalah kekeliruan orientasi (b jadi p),
struktur (n jadi h), gabungan kekeliruan
orientasi (p jadi q), sukar untuk mengenal
dan mengingati simbol dan urutan abjad,
masalah perbendaharaan kata, tidak
memahami makna perkataan, penterbalikan
huruf, bacaan lisan kurang jelas, kesalahan
vokal, menambah dan tidak faham konteks.
Nordin Tahir

Augur (1993) dan Bender (1995)kesukaran spesifik dalam pembelajaran,


satu kemahiran atau lebih dalam
membaca, mengeja dan menulis,
kesukaran mengenal nombor dan
ingatan jangka pendek.
Valett (1980)- masalah kesukaran
membaca, menulis dan mengeja
walaupun telah mendapat pengajaran
secara konvensional.
Nordin Tahir

SEJARAH DISLEKSIA
Perkataan Disleksia diperkenalkan oleh
Rudolf Baskin (1887)-ketidakbolehan
membaca.
Sejak abad ke-19, Disleksia dikenali dengan
nama word blindness.
Kussmaul (1878) perkenalkan konsep word
deafness iaitu menggunakan perkataan di
tempat yang salah dan penggunaan
perkataan yang salah makna manakala word
blindnessboleh melihat dan bertutur tetapi
tidak memahami perkataan yang dibaca
sehingga dituturkan oleh orang lain.
Nordin Tahir

Hinsheldwood (1917)-kesukaran
membaca adalah disebabkan oleh
keadaan patologi yang mana cara biasa
untuk mengajar mereka adalah gagal.
Kanak-kanak ini dikategorikan sebagai
congenital word blindness.
Orton (1989)- tidak bersetuju dengan
penggunaan congenital word blindness.
Gunakan istilah strephosymbolia (literally
twisting of symbol) yang jelas
penerangannya.
Nordin Tahir

FAKTOR PENYUMBANG
KEPADA DISLEKSIA

GENETIK
BIOLOGI
KEMATANGAN
Nordin Tahir

KATEGORI DISLEKSIA
DISLEKSIA PANDANGAN
(VISUAL)
DISLEKSIA PENDENGARAN
(AUDITORI)
DISLEKSIA PANDANGANPENDENGARAN (VISUALAUDITORI)
Nordin Tahir

CIRI-CIRI DISLEKSIA

BAHASA DAN
PERTUTURAN
URUTAN
(SEQUENCING)
KEMAHIRAN MOTO
LITERALITI
Nordin Tahir

40 VARIASI PERKATAAN
CAT

Nordin Tahir

CONTOH TULISAN MURID


DISLEKSIA

Nordin Tahir

GANGGUAN
PENGLIHATAN

Nordin Tahir

Nordin Tahir

PENGESANAN AWAL

DYSLEXIA EARLY
SCREENING TEST (DEST)
THE COGNITIVE PROFILING
SYSTEM FOR ASsESSMENT
OF DYSLEXIA (CoPS 1).
Nordin Tahir

PANDUAN MENYUSUN
PROGRAM UNTUK MURID
DISLEKSIA

Ambil berat dan beri peransang.


Beri tugasan atau penerangan dalam bentuk konkrit dan
tidak abstrak.
Dampingi mereka.
Sampaikan informasi atau berita berulangkali.
Beri ruang dan masa untuk berfikir dan menyudahkan kerja
rumah.

Nordin Tahir

Ubahsuai tugasan atau rutin di kelas/rumah.


Bantu mereka uruskan diri di sekolah dan di rumah.
Tidak beri arahan dalam ayat yang panjang atau
berbelit.
Beri bantuan dan panduan dalam tulisan dan
persembahan.

Nordin Tahir

Jangan paksa atau beban mereka dengan kelaskelas tuisyen.


Mewujudkan jalinan yang baik antara ahli kelas
atau ahli keluarga.
Jika mereka tidak boleh ikuti arahan yang diberi ,
perlu ikut cara mereka.

Nordin Tahir

KAEDAH PENGAJARAN
MEMUPUK SIFAT AUTOMOTIK:

Kemahiran asas, seperti mengenal huruf dan perkataan secara automatik


sebelum daya fikiran boleh digunakan untuk memahami ayat

BERSIFAT STRUKTUR DAN TURUTAN:

Bertindak dari unit kecil dalam turutan jelas, usahakan perkembangan


melalui langkah kecil dan berperingkat

Nordin Tahir

KUMULATIF:

Kaitkan maklumat baru dengan apa yang telah dipelajari,


gunakan contoh berbeza-beza untuk pengukuhan dan
pembinaan yakin diri
GUNAKAN STRATEGI INGATAN/HAFALAN:
Seperti peta minda, lukisan atau carta.

Nordin Tahir

RENUNGAN
Orang-orang terkenal seperti Thomas Edison, Nelson
Rockerfeller, Albert Einstein, Nils Bohr (ahli fizik), General
George Patton, Woodrow Wilson, dan Leonardo da Vinci
adalah contoh beberapa orang ternama yang telah dikenali
pasti menghadapi masalah disleksia. Tetapi mereka telah
membuktikan bahawa mereka boleh berjaya dalam
akademik dan hidup.

Nordin Tahir

SIMULASI
KAEDAH
PENGAJARAN
DAN BAHAN
BACAAN UNTUK
MURID
DISLEKSIA
Nordin Tahir