Anda di halaman 1dari 1

SCHUKZ KIEVN WEIDEFELLER

TAMAN HAJI MOHD AMIN


13500 PERMATANG PAUH
PULAU PINANG

DEKAN
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
43400 SERDANG
SELANGOR DARUL EHSAN

17 OKTOBER 2015

TUAN/PUAN
PERMOHONAN UNTUK MENAMBAH SUBJEK (ADD SUBJECT) SPS5903 SEMINAR
(RESEARCH PROPOSAL)
Berdasar maklumat yang tertera di atas, saya, SCHUKZ KIEVN WEIDEFELLER, no kad
pengenalan, 890303-82-5155, No Matrik, GS66600, pelajar baru Semester Pertama
2016/2017, pelajar FAKULTI PERTANIAN, jurusan MASTER SAINS AGRONOMI, penyelia
akademik, PROF MADYA DR ASNAH TZE CHIN memohon untuk mendaftar subjek SPS5903
SEMINAR (RESEARCH PROPOSAL) di STUDENT PORTAL saya seperti mana dinasihatkan
oleh penyelia akademik saya.
2. Sebelum Itu saya memohon maaf atas kesulitan ini kepada pihak pengurusan. Kegagalan
saya untuk add subject kerana saya lewat mendaftar sebagai pelajar baharu. Saya mendaftar
lewat sebagai pelajar baharu iaitu pada 30 September 2015. Untuk makluman, saya diberi
peluang untuk menyelesaikan urusan pendaftaran selewat-lewatnya pada 30 September 2015.
3. Sehubungan itu, saya memohon kerjasama daripada pihak pengurusan menambah subjek
tersebut seperti yang dinasihat oleh penyelia saya agar saya tidak menjadi masalah kelak.
Kerjasama Tuan/Puan amat saya hargai.
Sekian, terima kasih.
Yang benar,

(SCHUKZ KIEVN WEIDEFELLER)