Anda di halaman 1dari 2

SOAL PEMANTAPAN MATERI MATEMATIKA

KELAS X
1.

2.

3.

2
Bentuk sederhana 4
32
1
1
A. 1
32 B. 64 C. 128

Jika

10 3
10 3

5.

x 2

B.

Value

reguired

f(x) (a 2)x

to

met

function
to be

2ax a 6

positive definite function is


A. a 2
B. a 3 C. a 2

D. a 3

E.

a 3

12.

C. a 4 ab

3 1 dipenuhi oleh x
9

Parabola y = f(x) berpuncak di titik (1, 8)


dan memotong sumbu X di titik (x 1, 0) dan
(x 2 , 0) . Jika
x1 . x 2 3
, maka
| x1 x 2 | =
A. 1
B. 2

C.3

D.4

13.

E.5

mn

C.

log x

log x

E.

The value of

Gambar

32 log 10

y ax

x1 x 2 9
x 2 x1 8 , then the value of p

=
A.2
B.4
C.6
D.8
E.10
Salah satu akar persamaan kuadarat :
x 2 (k 1)x (k 3) 0 adalah dua kali
akar lainnya, maka nilai k adalah
A.5 atau 5
B.5 atau 5
2

x1

dan

x2

adalah

akar-akar

persamaan kuadrat x 3x 1 0 ,
maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya
3

14.

D.5

Jika akar-akar persamaan kuadrat


x 2 ax b 2 0 masing-masing jumlah
dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat
x 2 (b 2)x 2 0 , maka a + b =
A. 2
B. 4
C. 8
D. 10 E. 12

15.

diatas
adalah
grafik
bx c , pernyataan yang benar

3x 4y 12

Sistem persamaan 5x 2y 13 , ..

A. mempunyai penyelesaian tunggal


B. tidak mempunyai penyelesaian
C. mempunyai tak hingga penyelesaian
D. mempunyai banyak penyelesaian
E. penyelesaiannya adalah (0, 0)

Sistem persamaan
x 0

A.1

dan y
B.5

9
2x 3y xy

4 9 21
x y xy

, maka
C.10

x2 y2

D.13

dengan

=
E.25

16.

Sebuah tangki A berisi campuran 20 liter air


dan 10 liter alkohol. Tangki B berisi
campuran 24 liter air dan 6 liter alkohol.
Supaya diperoleh campuran sebanyak 16 liter
dengan kadar alkohol 25%, maka dari tangki
B harus diambil ..liter.
A.2
B.4
C.6
D.8
E.10

17.

It is known the following three line equations

x 1 | x 2 | dan x 2 | x 1 | adalah
A. x 2 7x 1 0
B. x 2 7x 1 0
C. x 2 x 7 0
D. x 2 x 7 0

adalah
A. ab 0 dan a b c 0
B. ab 0 dan a b c 0
C. ab 0 dan a b c 0
D. ab 0 dan a b c 0
E. ab 0 dan a b c 0

is
A.1500 B.1600 C.1700 D.1700 E.1800
The roots of x 2 5x 2p 4 0 is x 1

Jika

log mn

(2 log 64)2 (2 log (2 log 16))2

C. 5 atau 5
2
5

E. 2

10.

x2 x 7 0

1
1
Bila x > 1, maka mlog x nlog x =

dan x 2 . If

9.

10 3
10 3

11.

1
512

sama dengan
A.2/3 B.9/2 C.10/3 D.10/3 E.9/2

D. x 2 log mn

8.

216

B. 4 ab 3
E. ab 4 ab

Persamaan

mn

7.

E.

maka nilai a 3 b 3 =
A.54872 B.54758 C.1444 D.1330 E.444
Jika x a 2/3 b 3/2 dan y ab1/6 , a > 0,
b > 0, maka (x/y) 3/4 =

A. mn log x

6.

E.

x 512 adalah
D. 1

dan

A. 4 ab
D. b 4 ab
4.

2y 3x 4 , x 3y 5 ,

dan

D. x
D. x

2x (m 1)y 1.

For the three lines are intersecting in one


poin then the value of p =
A.1
B.2
C.3
D.4
E.5
18.

19.

Gaji A, B dan C digabung maka hasilnya


adalah Rp1.600.000,-. Apabila gaji B diambil
Rp100.000,- dan diberikan kepada A maka
gaji A akan sama dengan gaji B. Jika gaji C
ditambah 200.000,- maka gaji C akan ama
dengan jumlah gaji A dan gaji B.
Gaji C = Rp.
A.350.000
B.500.000
C.600.000
D.650.000
E.700.000
Parabola

y ax 2 bx c

(1, 11), (0, 6),

Solusi

B. x 2
C. x 5
E. x 2 atau x 5

x 5 x 2 7x 12
Pertidaksamaan
dipenuhi oleh
A. x 5
D. x 3 atau x 4
B. 1 x 7
E. 1 x 7
x

4
atau
x

7
C.

27.

Pertidaksamaan
( x 2)(x x 2)
1 dipenuhi oleh
x 1
A. 1 x 3
D. x 1 atau x 9
1

3
B.
E. x 1 atau x 9
C. 1 x 9

28.

Solusi pertidaksamaan

21.

22.

23.

24.

Parabola y x 3x 10 dan
Garis y mx 2 berpotongan di (4, 18).
Titik potong lainnya adalah
A.(3, 10)
B.(2, 10)
C.( 2, 10 )
D. ( 2, 12) E. ( 1, 10 )
2x 4

Nilai x yang memenuhi 3x 3 0 adalah


A. x 1 atau x 2 D. x 1 atau x 2
B. x 1 atau x 2 E. x 1 atau x 2
C. 1 x 2
6
2x
If 4x 2 4x 2 then
A. x 1/2 atau x 3 D. x 1/2 atau x 3
B. x 1/2 atau x 3 E. x 1/2 atau x 3
C. 1/2 x 3

Solusi

pertidaksamaan

x 2
2x 1

x 1
x 2

adalah
A. x 0 atau 1 x 2 atau x 2
B. x 1 atau 0 x 2 atau x 2
C. 1 x 0 atau x 2

3
x 2

2 adalah

A. 1/2 x 7/2
B. 1/2 x 2
C. 1/2 x 2 atau 2 x 7/2
D. 1/2 x 2 atau 2 x 7/2
E. 1/2 x 2 atau 2 x 7/2
29.

Himpunan penyelesaian pertidaksamaan :


|x 2|2 5 |x 2| adalah
A. 3 x 7
B. 7 x 3
C. 3 x 2 atau 2 x 7
D. 7 x 2 atau 2 x 3
E. 3 x 2 atau x 7

30.

Himpunan penyelesaian pertidaksamaan :


x 1 1

1
1
1
3
x 2
2

pertidaksamaan

26.

melalui titik-titik

A car runs according to equation s(t) 90t


m. From the same starting poin, a motorcyclist rides his motorcycle according to
equation s(t) 3t 2 m (t in seconds). The
time needed for the motorcyclist to be meet
to car and the distance from the starting
poin to it are
A.15 minutes; 1.7 km from starting point
B.15 minutes; 1.8 km from starting point
C.20 minutes; 2.5 km from starting point
D.25 minutes; 2,7 km from starting point
E.30 minutes; 3.8 km from starting point

adalah
A. 4 x 5
D. 4 x 5

(2, 2) .

dan
Pernyataan berikut ini yang SALAH bagi
parabola itu adalah
A.titik puncaknya di (2, 2)
B.tidak memotong sumbu X
C.tidak menyinggung sumbu X
D.memotong sumbu Y di (0, 6)
E.melalui titik (1, 10)
20.

25.

1 atau 0 x 2

adalah
A. 1 x 1 atau
B. 1 x 1 atau
C. 1 x 2 atau
D. 1 x 1
E. 1 x 2

2
x 1

1 x 2
1 x 3

2 x 3