Anda di halaman 1dari 1

Peta Minda Bab 3

Hubungan Guru-murid

Strategi Membina Hubungan


Positid Guru-Murid

Ingat nama murid


dan panggil murid
dengan nama
masing-masing
Guru perlu
mengingati dan
mengenali nama
murid-murid.
Elakkan
memanggil
murid dengan
menggunakan
nombor
pendaftaran atau
nama ganti diri
yang lain.

Menanamkan
semangat cinta
kelas/bilik darjah
Membangkitkan
motivasi intrinsik
kepada muridmurid untuk
datang ke
sekolah.
Guru
menanamkan
sifat kepunyaan
murid terhadap
kelas melalui
pelbagai jenis
aktiviti.

Agihkan
tanggungjawab
bersama
Melibatkan
murid dalam
membuat
keputusan dan
bersama
memikul
tanggungjawab.
Guru dengan
murid mencapai
persetujuan
tentang peraturan
kelas.

Tetapkan jangkaan
yang realistik
Guru harus buat
jangkaan tentang
keperluan
pembelajaran
murid-murid.
Jangkaan yang
dibuat haruslah
realistik dan
menepati
kebolehan
murid-murid.

Tunjukkan
keprihatinan
Guru perlu
menunjukkan
keikhlasan dalam
menunjukkan
keprihatinan.
Elakkan daripada
bersikap berat
sebelah dengan
hanya memberi
perhatian kepada
sekelompok
murid sahaja.

Masukkan unsur
kecindaan dalam
komunikasi
Unsur kecindaan
atau homor boleh
digunakan oleh
guru untuk
mengurangkan
tekanan murid
dalam kelas.
Guru yang boleh
ketawa dan
berjenaka dengan
murid biasa akan
lebih rapat
dengan murid.