Anda di halaman 1dari 1

PANTUN EMPAT KERAT (MUAFAKAT

)

PANTUN EMPAT KERAT (MUAFAKAT)

PANTUN EMPAT KERAT (MUAFAKAT)

I_dah sungguh war_a pela_gi,
Tidak luput hingga senja;
Ke lurah sama diharungi,
Us_h_bers_m_ memb_w_ b_h_gi_

I_dah sungguh war_a pela_gi,
Tidak luput hingga senja;
Ke lurah sama diharungi,
Us_h_bers_m_ memb_w_ b_h_gi_

I_dah sungguh war_a pela_gi,
Tidak luput hingga senja;
Ke lurah sama diharungi,
Us_h_bers_m_ memb_w_ b_h_gi_

Buah salak di dalam kantung,
Kulitnya keras isinya kelat;
__________air kerana pembetung,
__________ manusia kerana muafakat.

Buah salak di dalam kantung,
Kulitnya keras isinya kelat;
__________air kerana pembetung,
__________ manusia kerana muafakat.

Buah salak di dalam kantung,
Kulitnya keras isinya kelat;
__________air kerana pembetung,
__________ manusia kerana muafakat.

Turun ke paya memetik ____________,
Hati-hati terkena getahnya;
________________________________,
Hidup muafakat hidup bahagia.

Turun ke paya memetik ____________,
Hati-hati terkena getahnya;
________________________________,
Hidup muafakat hidup bahagia.

Turun ke paya memetik ____________,
Hati-hati terkena getahnya;
________________________________,
Hidup muafakat hidup bahagia.

Beras segantang sudah disukat,
Beras segantang sudah disukat,
Lalu disimpan di atas ________;
Lalu disimpan di atas ________;
PANTUNmuafakat,
EMPAT KERAT (MUAFAKAT)
Andai seluruh masyarakat
Andai seluruh masyarakat muafakat,
Negara damai rakyat sejahtera.
Negara damai rakyat sejahtera.
I_dah sungguh war_a pela_gi,
luput hingga senja;
Sawah __________ luasTidak
terbentang,
Sawah __________ luas terbentang,
Ke lurah
sama maya;
diharungi,
Kuning keemasan
indahnya
Kuning keemasan indahnya maya;
Us_h_bers_m_
Percaya-mempercayai asas
berpegang, memb_w_ b_h_gi_
Percaya-mempercayai asas berpegang,
Barulah muafakat kekal selamanya.
Barulah muafakat kekal selamanya.
Buah salak di dalam kantung,
Kulitnya keras isinya kelat;
Harum sungguh ____________,
Harum sungguh ____________,
Hiasan sanggul__________air
amat memikat; kerana pembetung,
Hiasan sanggul amat memikat;
__________ manusia kerana muafakat.
Bertolak ansur, hormat-menghormati,
Bertolak ansur, hormat-menghormati,
Mengukuhkan perpaduan ikatan _______.
Mengukuhkan perpaduan ikatan _______.
Turun ke paya memetik ____________,
Hati-hati terkena getahnya;
________________________________,
Hidup muafakat hidup bahagia.

Beras segantang sudah disukat,
Lalu disimpan di atas ________;
PANTUN
EMPAT
KERAT
(MUAFAKAT)
Andai
seluruh
masyarakat
muafakat,
Negara damai rakyat sejahtera.
I_dah sungguh war_a pela_gi,
Tidak luput hingga
senja;
Sawah __________
luas terbentang,
KeKuning
lurah sama
diharungi,
keemasan
indahnya maya;
Us_h_bers_m_ memb_w_
b_h_gi_
Percaya-mempercayai
asas berpegang,
Barulah muafakat kekal selamanya.
Buah salak di dalam kantung,
isinya kelat;
HarumKulitnya
sungguh keras
____________,
__________air
pembetung,
Hiasan sanggulkerana
amat memikat;
manusia kerana muafakat.
Bertolak__________
ansur, hormat-menghormati,
Mengukuhkan perpaduan ikatan _______.
Turun ke paya memetik ____________,
Hati-hati terkena getahnya;
________________________________,
Hidup muafakat hidup bahagia.

Beras segantang sudah disukat,
Lalu disimpan di atas ________;
Andai seluruh masyarakat muafakat,
Negara damai rakyat sejahtera.

Beras segantang sudah disukat,
Lalu disimpan di atas ________;
Andai seluruh masyarakat muafakat,
Negara damai rakyat sejahtera.

Sawah __________ luas terbentang,
Kuning keemasan indahnya maya;
Percaya-mempercayai asas berpegang,
Barulah muafakat kekal selamanya.

Sawah __________ luas terbentang,
Kuning keemasan indahnya maya;
Percaya-mempercayai asas berpegang,
Barulah muafakat kekal selamanya.

Harum sungguh ____________,
Hiasan sanggul amat memikat;
Bertolak ansur, hormat-menghormati,
Mengukuhkan perpaduan ikatan
_______.

Harum sungguh ____________,
Hiasan sanggul amat memikat;
Bertolak ansur, hormat-menghormati,
Mengukuhkan perpaduan ikatan _______.