Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN DRAMA CEMPAKA BERDARAH

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan


yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
PROF. PETER : ( Menarik sebuah kerusi lalu duduk ) Saya bukan hendak
menyiasat fasal
tanah Mak Jah. Saya Profesor bidang sosiologi. Minat saya pada sejarah,bukan
pada tanah.
MAK JAH : Tuan nak siasat sejarah? Em, siapa orangnya?
PROF. PETER : Saya ni guru Mohamad Zaman. Tentulah kami mempunyai
minat dalam
bidang yang sama, Mak Jah.
MAK JAH : Ya, saya faham, tuan. Baru saya ingat, bagaimana pelajaran anak
saya itu,
tuan?
PROF. PETER : Pelajarannya baik. Saya tahu dia sibuk di Kuala Lumpur
sekarang... tetapi
satu satu saja yang saya kurang senang dengannya....
MAK JAH : Apa itu, tuan?
PROF. PETER : Dia keras hati dan keras kepala, suka menentang cakap orang,
termasuk
pensyarahnya....
MAK JAH : Benar tuan, perangainya saling tak tumpah perangai arwah ayahnya.
PROF. PETER : Ayahnya sudah lama meninggal?
MAK JAH : Dah lama tuan, masa perang Jepun. Zaman pun lahir masa itu. Saya
namakan
dia Mohamad Zaman, zaman Jepun.
PROF.PETER : Oo...begitu,tetapi mengapa Mak Jah tak menggunakan nama
Mohamad
Jepun?
MAK JAH : Saya tak suka nama Jepun,tuan. Nama itu jahat. Orang Jepun ganas
dan
kejam,tentu tak baik nama mereka kita pakai. Nama orang Melayu banyak
yang diambil
daripada nama orang Islam,tuan.
PROF.PETER : Saya tahu,apakah Orang Putih tidak baik, Mak Jah?
MAK JAH : Orang putih baik,tuan,tetapi... mereka bekas penjajah negeri ini,tuan.
Tentu tak sesuai orang Melayu gunakan nama Orang Putih.

(i)

Apakah maksud perangainya saling tak tumpah?[2 markah]

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(ii)
Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mempelajari sejarah tanah
air? [3markah]
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(iii)
Huraikan satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan drama
ini dan satulatar lagi dalam keseluruhan drama [4 markah]
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________