Anda di halaman 1dari 3

Pantun Empat kerat (Budi) Maksud

Terang bulan terang di paya,


Pantun ini disampaikan sebagai pesanan tidak langsung bahawa orang yang
Anak kambing memakan rumput,
berbudi hendaklah dikenang.
Jika tak kenang kepada saya,
Nama yang baik tidak tersebut.

Anak merak mati tersangkut, ………………………………………………………………………………


Mati dipanah Seri Rama, ………………………………………………………………………………
Resam di dunia juga disebut, ………………………………………………………………………………
Orang yang mati meninggalkan nama.

Anak itik terenang-renang, ...........................................................................................................................


Air pasang tenang-tenangan, ...........................................................................................................................
Budi sedikit bila kan hilang, ...........................................................................................................................
Itu menjadi kenang-kenangan.

Anak ikan Berlima-lima, Seseorang yang mengasihi yang lain, apabila kasihnya diterima hubungan
Mati ditimpa punggur berdaun, tersebut akan berterusan untuk jangka masa yang panjang.
Kasih tuan saya terima,
Sebagai hutang seribu tahun.

Tema – ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Persoalan – i) Ketinggian nilai budi.
ii) Sikap mengenang budi.
iii) Budi yang tidak luput walaupun seseorang itu telah meninggal dunia.
iv)........................................................................................................................................................................................

Asonasi – Pengulangan huruf vokal (A, E,I,O,U)


Aliterasi – Pengulangan huruf konsonan (selain daripada huruf vokal)
Rima akhir – Pengulangan bunyi yang sama pada baris akhir puisi.
Pengulangan kata atau repetisi (Pengulangan perkataan dalam satu baris)
Simile – Kiasan yang merujuk kepada perbandingan cth: Umpama, bak, seperti, laksana dan bagai.

Unsur Keindahan –
i) Repetisi = ................................................................................................................................... (Rangkap 1, baris 1)
ii) Rima akhir = ....paya, ....rumput,...saya,...tersebut. (Akhir suku kata pada setiap rangkap)
iii) Simile = ................................................................................................................................................................
iv) Asonasi = .............................................................................................................................................................
v) Aliterasi = ................................................................................................................................................................

Nilai – i) Nilai menghargai budi yang dihulurkan. Contohnya, budi yang diterima walaupun sedikit atau kecil
menjadi suatu yang berharga dan dikenang selalu.
ii) Nilai Keikhlasan. Contohnya, ditunjukkan menerusi tindakan menghulurkan budi kepada insan lain.

Pengajaran – i) Setiap orang hendaklah memberikan sumbangan untuk mewujudkan keharmonian dalam
kehidupan.
ii) Setiap orang yang memperoleh sumbangan mesti mengenang budi, walaupun budi itu tidak
sebesar mana.
iii) ........................................................................................................................................................................................
iv) ........................................................................................................................................................................................

Soalan Pengukuhan (Kendiri):


(i) Beikan maksud sebagai hutang seribu tahun. (2 Markah)
(ii) Kemukakan pandangan anda tentang tiga kebaikan yang diperoleh orang yang berbudi atau berjasa. (3 Markah)
(iii) Huraikan dua nilai yang terdapat dalam Pantun Empat Kerat (Budi) (4 Markah)

Komsas : Pantun Budi Disediakan oleh Cikgu Hasrul


Pantun Empat kerat (Budi) Maksud

Terang bulan terang di paya,


Pantun ini disampaikan sebagai pesanan tidak langsung bahawa orang yang
Anak kambing memakan rumput,
berbudi hendaklah dikenang.
Jika tak kenang kepada saya,
Nama yang baik tidak tersebut.

Anak merak mati tersangkut, Orang yang berbudi hendaklah dikenang orang walaupun telah
Mati dipanah Seri Rama, meninggal dunia.
Resam di dunia juga disebut,
Orang yang mati meninggalkan nama.

Anak itik terenang-renang, Jasa dan budi orang senantiasa dikenang. Biarpun kecil, budi itu tetap
Air pasang tenang-tenangan, dihargai.
Budi sedikit bila kan hilang,
Itu menjadi kenang-kenangan.

Anak ikan Berlima-lima, Seseorang yang mengasihi yang lain, apabila kasihnya diterima hubungan
Mati ditimpa punggur berdaun, tersebut akan berterusan untuk jangka masa yang panjang.
Kasih tuan saya terima,
Sebagai hutang seribu tahun.

Tema – Budi yang terdiri daripada akal budi, budi bahasa, budi pekerti, dan budi bicara.
Persoalan – i) Ketinggian nilai budi.
ii) Sikap mengenang budi.
iii) Budi yang tidak luput walaupun seseorang itu telah meninggal dunia.
iv) budi yang mengikut hubungan sesama manusia dan menjadikan seseorang itu sangat
terhutang budi.

Asonasi – Pengulangan huruf vokal (A, E,I,O,U)


Aliterasi – Pengulangan huruf konsonan (selain daripada huruf vokal)
Rima akhir – Pengulangan bunyi yang sama pada baris akhir puisi.
Pengulangan kata atau repetisi (Pengulangan perkataan dalam satu baris)
Simile – Kiasan yang merujuk kepada perbandingan cth: Umpama, bak, seperti, laksana dan bagai.
Unsur Keindahan –
i) Repetisi = Terang bulan terang di paya (Rangkap 1, baris 1)
ii) Rima akhir = ....paya, ....rumput,...saya,...tersebut. (Akhir suku kata pada setiap rangkap)
iii) Simile = Sebagai hutang seribu tahun.
iv) Asonasi = Budi sedikit bila kan hilang
v) Aliterasi = Jika tak kenang kepada saya

Nilai – i) Nilai menghargai budi yang dihulurkan. Contohnya, budi yang diterima walaupun sedikit atau kecil
menjadi suatu yang berharga dan dikenang selalu.
ii) Nilai Keikhlasan. Contohnya, ditunjukkan menerusi tindakan menghulurkan budi kepada insan lain.

Pengajaran – i) Setiap orang hendaklah memberikan sumbangan untuk mewujudkan keharmonian dalam
kehidupan.
ii) Setiap orang yang memperoleh sumbangan mesti mengenang budi, walaupun budi itu tidak
sebesar mana.
iii) Setiap budi @ jasa yang diperoleh mesti diberikan setinggi-tinggi penghargaan kerana
budi itu sukar dibalas atau diganti.
iv) Seseorang itu akan disebut @ diingati atas setiap perbuatannya sama ada baik atau
buruk.

Komsas : Pantun Budi Disediakan oleh Cikgu Hasrul


Soalan Pengukuhan (Kendiri):

(i) Beikan maksud sebagai hutang seribu tahun. (2 Markah)


(ii) Kemukakan pandangan anda tentang tiga kebaikan yang diperoleh orang yang berbudi atau berjasa. (3 Markah)
(iii) Huraikan dua nilai yang terdapat dalam Pantun Empat Kerat (Budi) (4 Markah)

Jawapan:
(i) Tidak mungkin dapat dibalas sampai bila-bila
(ii)
a. Diri dan namanya akan diingati selalu
b. Jasa akan dikenang sampai bila-bila
c. Orang lain akan membantunya apabila dia pula ditimpa kesusahan.
d. Tuhan akan memberkati hidupnya
e. Akn sentiasa disayangi orang.

(iii) ,,
a. Berbudi. Contohnya, rajin menabur budi ketika masih hidup.
b. Kasih sayang. Contohnya, kasih sayang yang dicurahkan pasti akan dikenang sampai bila-bila.
c. Mengenang budi. Contohnya, budi yang ditaburkan akan dikenang orang walaupun sedikit.

Komsas : Pantun Budi Disediakan oleh Cikgu Hasrul