Anda di halaman 1dari 2

Soalan 1 : Huraikan pendapat anda tentang puncapunca penglibatan remaja dalam lumba haram.

Skop soalan
Tajuk

: punca-punca

: lumba haram

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
Soalan 2 : Buli semakin berleluasa di sekolah kita.
Keadaan ini menyebabkan masyarakat semakin gusar.
Huraikan punca-punca dan langkah-langkah yang
tercetus
Skop soalan
Tajuk

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
Soalan 3 : Semangat kejiranan sudah longgar
dalam masyarakat kita kalau kita lihat sejak akhir-akhir
ini. Keadaan ini menimbulkan pelbagai spekulasi
kepentingan semangat ini diamalkan. Pada pendapat
anda, apakah langkah-langkah untuk meningkatkan
semangat ini dan kepentingannya?
Skop soalan
Tajuk

Soalan 4
: Ibu bapa memainkan peranan penting
untuk menggalakkan anak-anak mereka membaca
karya-karya ilmiah agar dapat melahirkan generasi
yang cinta akan ilmu.
Nyatakan usaha-usaha yang boleh diambil oleh
ibu bapa untuk mencapai hasrat tersebut.
Skop soalan
Tajuk