Anda di halaman 1dari 6

ARYA DUTA ON-LINE

DATA PENJUALAN PER JULI 2015


No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kode Barang
M-03
M-09
M-02
M-06
M-03
M-04
M-10
M-06
M-02
M-07
M-01
M-03
M-09
M-08

Tgl. Transaksi
01-Juli-15
02-Juli-15
03-Juli-15
05-Juli-15
06-Juli-15
07-Juli-15
08-Juli-15
09-Juli-15
11-Juli-15
14-Juli-15
21-Juli-15
22-Juli-15
24-Juli-15
30-Juli-15
Jumlah
Rata-rata
Min
Max

Jumlah
15
25
11
10
20
8
14
6
12
4
8
15
14
9

ON-LINE
PER JULI 2015
Harga
1200000.00
350000.00
400000.00
1400000.00
1200000.00
700000.00
550000.00
1400000.00
400000.00
950000.00
750000.00
1200000.00
350000.00
850000.00

Nama: Muhammad Yusri R


Kelas: XI IPA 4
Total
18000000
8750000
4400000
14000000
24000000
5600000
7700000
8400000
4800000
3800000
6000000
18000000
4900000
7650000
136000000
9714285.71428572
3800000
24000000

Nama: Muhammad Yusri Rizki


Kelas: XI IPA 4

DATA HASIL PEMILIHAN KETUA OSIS


SMA AL HIDAYAH 2015
Nama Calon
Irfan
Hartono
Rendy

X
85
80
125

XI
95
85
85

XII
79
105
100

140
120
100
Irfan

80

Hartono

60

Rendy

40
20
0
X

XI

Grafik Coloumn

XII

Nama: Muhammad Yusri Rizki


Kelas: XI IPA 4

Grafik Hasil Pemilihan Ketua OSIS


SMA AL HIDAYAH 2015
350
Irfan

300

Hartono

250

Rendy

200
150
100
50
0
X

XI

Grafik Line

XII

XII